Aktuality

KULATÝ STŮL STÁRNUTÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR

Dne 20. 11. 2017 se v rámci projektu "Implementace problematiky stárnutí na krajskou úroveň" uskutečnil kulatý stůl na téma Stárnutí a veřejný prostor.

Za Krajský úřad Jihočeského kraje se ho zúčastnila Mgr. Pavla Doubková – vedoucí sociálního odboru a Mgr. Michaela Mottlová – referentka pro rodinnou a seniorskou politiku. Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka pro Jižní Čechy, představila paní Milenu Černou, odbornou garantku a vedoucí projektu, dále uvedla východiska a aktivity projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.
První vystupující byla RNDr. Renata Klufová Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost, z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity s příspěvkem Demografický vývoj Jihočeského kraje. Dalším vystupujícím byl pan Josef Sova z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky s příklady bezbariérového prostředí a s příklady bariér ve veřejném prostoru. Bc. Tomáš Novák, předseda Krajského sdružení místních akčních skupin ČR Jihočeského kraje nastínil aktivity Místních akčních skupin. Hana Rabenhauptová, odborná referentka pro samosprávu a komunitní plánování z Městského úřadu Prachatice se s námi podělila o příklady dobré praxe a Ing. Jana Lorencová, koordinátorka zdravého města Tábor představila Zdravé město tábor.
Ve společné diskuzi se zúčastnění shodli, že by měla být vyšší osvěta o stárnutí, seniorském věku. A také větší propagace aktivního stárnutí. Zazněl tu i požadavek na více terénních pracovníků a dobrovolníků ze stran seniorů. Shodli se také na informaci, že nejsou k dispozici ucelené informace o proseniorských aktivitách. Dále se diskutovalo o používání knihoven jako komunikačních prostorů pro seniory. Senioři by uvítali více sportovních aktivit, větší nabídku vzdělávání dle potřeb seniorů. Chtěli by více míst ke společnému setkávání, aby nemuseli daleko dojíždět. Další nedostatky spatřují u seniorů na menších obcích – obslužnost, nedostatek služeb, obchodů, pošt.


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ "3 ROKY SE SENIOR POINTEM" V PRACHATICÍCH

Ve dnech 1. - 12. 2017 probíhá v Zimní zahradě Městského úřadu Prachatice výstava fotografií mapující 3 letou činnost Senior Pointu Prachatice. Bližší informace k výstavě jsou uvedeny v přiložené pozvánce

 

NADACE CHARTY 77 UDĚLILA KLUBU AKTIV 1. MÍSTO ZA NEJLEPŠÍ SENIORSKÝ KLUB ROKU 2017 

 V Praze, 1. října 2017 - Nadace Charty 77 udělovala již popáté své ceny nejaktivnějším a nejpříkladnějším seniorům a seniorským klubům z celé republiky. Klubem roku 2017 se stal jihočeský Klub Aktiv, z.s. z Českých Budějovic. Občanský spolek  KLUB AKTIV, z.s. sdružuje  občany starší 50 let, invalidní  občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových  a kulturních akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb. Poslání sdružení Aktiv je organizovat celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy, poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a seberealizaci nejen svých členů, ale všech seniorů jihočeského regionu. Více informací k činnosti klubu a nabízeným aktivitám jsou k dispozici na: http://www.klubaktiv.cz/

 

 

SENIOR POINT PRACHATICE OBDRŽEL 3. MÍSTO V ČR V RÁMCI OCENĚNÍ NADACE CHARTY 77

Nadace Charty 77 udělovala již poněkolikáté ceny nejaktivnějším a nejpříkladnějším seniorům a seniorským klubům z celé České republiky. Z celkem 91 nominací navrhovaných ze strany seniorských klubů, společenských organizací, neziskových sdružení, obcí, měst apod. se podařilo Senior Pointu Prachatice získat 3. místo. Senior Point Prachatice je kontaktní místo pro seniory, kde je možné nalézt komplexní informace z oblastí života, které seniory zajímají, poskytuje informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách, jsou zde k dispozici kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci a podpory seniorů. Dále dává seniorům možnost popovídat si v přátelském prostředí, podílet se na akcích senioři seniorům či zajišťuje systematické vzdělávání seniorů v oblastech prevence kriminality, finanční gramotnosti nebo ochrany práv spotřebitelů. Bližší informace ke službám nabízeným v rámci Senior Pointu jsou k dispozici pod odkazem: https://www.seniorpointy.cz/o-projektu-senior-pointy/nabizene-sluzby/.