Archiv aktualit

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2017

Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace poskytnuté v roce 2017 jsou uveřejněny včetně všech příloh v sekci Dotační řízení 2017. Příjemci dotace jsou povinni předložit finanční vypořádání a vyúčtování nejpozději do 25.1.2018.

Uvěřejněno dne: 11. 12. 2017

 

VÝSTAVA KERAMICKÉHO BETLÉMU

V rámci projektu "Keramika ve Slunečnici III" podpořeného Jihočeským kraje vznikla unikátní výstava keramického betlému, na jehož výrobě se podíleli klienti Spolku Slunečnice. Výstavu je možné vidět od 4. prosince v kavárně Happy Coffee ve Vimperku nebo v prostorách Základní a střední školy Vimperk.

Uveřejněno dne: 6. 12. 2017

 

PROPOJOVÁNÍ DĚTÍ SE SENIORY OCEŇUJE NOVÁ ZNAČKA "MEZIGENERAČNĚ"

Domov pro seniory Bechyně a Mateřská škola Jahůdka získaly jako první v Jihočeském kraji ocenění Mezigeneračně spolupracujeme. Setkávání dětí a seniorů pořádají zaměstnanci obou organizací již třetím rokem.

Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené práce a energie škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Více informací o ocenění naleznete v příloze.

Uveřejněno dne: 29. 11. 2017

 

DÁRCOVSKÁ VÝZVA PRO OSOBNÍ ASISTENCI

28. listopad je dnem mezinárodního dárcovství a dobrovolnictví. Společnost ICOS zorganizovalo sbírku na nový automobil pro službu Osobní asistence. Všechny potřebné informace včetně propagačního videa naleznete zde.

Uveřejněno dne: 28. 11. 2017

 

KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2018-2021

Jihočeský kraj zpracoval nový Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2018 - 2021. Dokument ke stažení naleznete zde. Dokumenty v tištěné formě najdete u paní Evy Šiškové (kancelář 114, ulice Boženy Němcové 49/3 v Českých Budějovicích).

Uveřejněno dne: 23. 11. 2017

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 - aktualizace přílohy

V červnu 2017 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen Akční plán Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018, jehož součástí je příloha - přehled sociálních služeb zařazených do sítě. Tento přehled sociálních služeb byl upraven v souladu s usneseními Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 a č. 382/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017. 

Uvedený dokument v aktuálním znění je k dispozici zde

Uveřejněno dne: 23. 11. 2017

 

NOVÁ ADRESA FOKUSU ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOKUS České Budějovice, organizace pro pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, působí od 1. 1. 2018 na nové adrese: Novohradská 1058/71, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice  (autobus MHD č. 11, zastávka "Za Hřbitovem").

Uveřejněno dne 20. 11. 2017

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018. 

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 18. 12. 2017

 

"POMOC RAZ 2"

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí nyní pro děti vystavené psychické zátěži novinku v podobě možnosti přijít do centra hned, bez nutnosti objednání a dlouhého čekání na termín. Každé úterý bude od 9:00 do 15:00 hodin tzv. "den pro neobjednané klienty", kdy bude dětem a dospívajícím pomáhat zkušený psycholog a v případě potřeby i dětský psychiatr. Další novinkou je služba "chat - online". Denně od 8:00 do 11:00 hodin je možné se na chat připojit a nezávazně a anonymně komunikovat s odborným pracovníkem o svých problémech a starostech. Projekt Chat - online byl podpořen v rámci sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Všechny potřebné informace včetně přístupu na chat naleznete na webových stárnkách Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Uvěřejněno dne: 14. 12. 2017

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2017

Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace poskytnuté v roce 2017 jsou uveřejněny včetně všech příloh v sekci Dotační řízení 2017. Příjemci dotace jsou povinni předložit finanční vypořádání a vyúčtování nejpozději do 25.1.2018.

Uvěřejněno dne: 11. 12. 2017

 

VÝSTAVA KERAMICKÉHO BETLÉMU

V rámci projektu "Keramika ve Slunečnici III" podpořeného Jihočeským kraje vznikla unikátní výstava keramického betlému, na jehož výrobě se podíleli klienti Spolku Slunečnice. Výstavu je možné vidět od 4. prosince v kavárně Happy Coffee ve Vimperku nebo v prostorách Základní a střední školy Vimperk.

Uveřejněno dne: 6. 12. 2017

 

PROPOJOVÁNÍ DĚTÍ SE SENIORY OCEŇUJE NOVÁ ZNAČKA "MEZIGENERAČNĚ"

Domov pro seniory Bechyně a Mateřská škola Jahůdka získaly jako první v Jihočeském kraji ocenění Mezigeneračně spolupracujeme. Setkávání dětí a seniorů pořádají zaměstnanci obou organizací již třetím rokem.

Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené práce a energie škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Více informací o ocenění naleznete v příloze.

Uveřejněno dne: 29. 11. 2017

 

DÁRCOVSKÁ VÝZVA PRO OSOBNÍ ASISTENCI

28. listopad je dnem mezinárodního dárcovství a dobrovolnictví. Společnost ICOS zorganizovalo sbírku na nový automobil pro službu Osobní asistence. Všechny potřebné informace včetně propagačního videa naleznete zde.

Uveřejněno dne: 28. 11. 2017

 

KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2018-2021

Jihočeský kraj zpracoval nový Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2018 - 2021. Dokument ke stažení naleznete zde. Dokumenty v tištěné formě najdete u paní Evy Šiškové (kancelář 114, ulice Boženy Němcové 49/3 v Českých Budějovicích).

Uveřejněno dne: 23. 11. 2017

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 - aktualizace přílohy

V červnu 2017 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen Akční plán Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018, jehož součástí je příloha - přehled sociálních služeb zařazených do sítě. Tento přehled sociálních služeb byl upraven v souladu s usneseními Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 a č. 382/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017. 

Uvedený dokument v aktuálním znění je k dispozici zde

Uveřejněno dne: 23. 11. 2017

 

NOVÁ ADRESA FOKUSU ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOKUS České Budějovice, organizace pro pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, působí od 1. 1. 2018 na nové adrese: Novohradská 1058/71, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice  (autobus MHD č. 11, zastávka "Za Hřbitovem").

Uveřejněno dne 20. 11. 2017

 

NOC VENKU 2017

Cílem projektu NOC VENKU je seznámit se s problematikou bezdomovectví. Jedná se o již šestý ročník celorepublikového projektu, kdy prostředky vybrané díky podpoře z řad veřejnosti, budou použity na podporu lidí bez domova. Noc venku se bude letos konat ve čtvrtek dne 23.11.2017 v různých městech po celé ČR.

V Českých Budějovicích organizaci této akce zajišťuje Městská charita České Budějovice. Noc venku se  v Českých Budějovicích uskuteční již počtvrté a proběhne v Literání kavárně Měsíc (Nová ul.) od 18:00 hodin.

Program Noci venku 2017

Uveřejněno dne 16. 11. 2017

 

 EVROPSKÝ TÝDEN TESTOVÁNÍ NA HIV A ŽLOUTENKU

V rámci Evropského týdne testování na HIV a žloutenku bude společnost PREVENT 99 nabízet toto testování široké veřejnosti zdarma. Testování bude probíhat v Českých Budějovicích od 20.11.2017 do 24.11.2017 a ve Strakonicích a Prachaticích po celý měsíc. Adresy, kde je možné se nechat zdarma a anonynmě testovat naleznete zde.

Uveřejněno dne 14. 11. 2017

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - LISTOPAD 2017

Dne 2. 11. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č 382/2017/ZK-9 zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě pro rok 2018 a změny u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb. 
V návaznosti na výše uvedené bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. 
Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní a podmíněné sítě zde.

Uveřejněno dne 6. 11. 2017

 

WORKSHOP O NESLYŠÍCÍCH PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY JIHOČESKÝCH NEMOCNIC

S cílem zvýšit komunikační dovednosti lékařů a zdravotnických pracovníků směrem k osobám se zdravotním postižením podpoří Krajský úřad Jihočeského kraje konání workshopu o neslyšících pro zdravotníky nemocnic. Krajský úřad tím naplňuje jedno z opatřeních Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jehož cíle směřují k odstranění bariér v rozličných oblastech života lidem se zdravotním postižením. V rámci této podpory budou realizovány workshopy v Nemocnici Strakonice, a.s. a Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., které pro zdravotníky připravila organizace Tichý svět, o.p.s. Zdravotníci získají základní informace a zajímavosti o neslyšících, připraveny jsou modelové situace při jednání s neslyšícími, seznámí se se základními znaky znakového jazyka.

Uveřejněno dne 2. 11. 2017

5. ROČNÍK NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

Dne 11. listopadu 2017 priběhne v České republice již 5. ročník národní potravinové sbírky. V rámci Jihočeského kraje bude do této akce zapojeno celkem 44 obchodů. Jejich podrobný seznam naleznete na stránkách www.potravinypomahaji.cz. Na těchto stránkách naleznete i seznam nejvhodnějších potravin a drogerie. Vybrané potraviny poputují do potravinových bank a následně budou rozděleny organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Záštitu nad 5. ročníkem národní potravinové sbírky převzal Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství. Na organizaci sbírky se podílejí Armáda spásy, Charita ČR, Česká federace potravivých bank a společnost Byznys pro společnost.

Uveřejněno dne 1. 11. 2017

TERSKÝ MODEL REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Dne 7. listopadu 2017 se v sále A Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity od 14:30 hodin uskuteční  beseda s doktorem Lorenzem Toresini, legendou transformace systému psychiatrické péče v italském Terstu a prezidentem italsko-německé společnosti pro duševní zdraví. Beseda je určena pro všechny, kteří se zajímají o aktuální trendy v péči o duševní zdraví. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Uveřejněno dne 30.10.2017

SPOLEČENSKÝ BENEFIČNÍ VEČER V BESEDĚ

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na Benefiční společenský večer, jež se bude konat 10. listopadu 2017 od 19:00 hodin v Besedě v Českých Budějovicích. Výtěžek z večera bude věnován na péči o děti se zrakovým postižením. Všechny podrobnosti včetně zajímavého programu naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 24. 10. 2017


VÝTVARNÝ PODZIM V KRUMLOVSKÉ BOUDĚ

Aktuálně probíhá výtvarný podzim v krumlovské Boudě
, který nabídne například drátkování kamínků, malování na plátno či vypalování do kůže. Projekt podpořený Jihočeským krajem, městem Český Krumlov a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí dětem z Českého Krumlova výtvarně-řemeslné aktivity ve dnech 9. - 13. října 2017. Výtvarný podzim v Boudě je zaměřen na školy z regionu, na každý den jsou naplánovány čtyři třídy. Jedná se o jednu z nejstarších aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centra pro pomoc dětem a mládeži, které je organizátorem akce. Cílem je dětem a mládeži předvést techniky, se kterými už se dnes běžně nesetkají. Účast je bezplatná a vyrobené výrobky si děti odnášejí domů.
Kontakt:
Vlastimil Kopeček - ředitel CPDM, cpdm@icmck.cz, tel. 380 713 042
Webové stránky CPDM - www.cpdm.cz 

Uveřejněno dne 10. 10. 2017


TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2017

Probíhají Týdny pro duševního zdraví 2017. Smyslem této každoroční akce je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. V Jihočeském kraji se v roce 2017 formou různých akcí zapojil Fokus České Budějovice, z.ú. (http://www.fokus-cb.cz/aktuality/), Fokus - Písek, z.ú (http://www.fokus-pisek.cz/data/uploads/programy/tdz-st-2017b.pdf) i Fokus Tábor, z.s. (http://www.fokustabor.cz/tydny-pro-dusevni-zdravi-2017).

Uveřejněno dne 3. 10. 2017


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - AZYLOVÝ DŮM FILIA

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice zvou na den otevřených dveří v Azylovém domě Filia, jež se uskuteční 5. 10. 2017 od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Zařízení poskytuje sociální služby ženám, matkám s dětmi a dívkám v tíživé životní situaci. Podrobnějsí informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 10. 2017

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRACHATICÍCH

Ve dnech 2. - 8. října 2017 proběhne v rámci týdne sociálních služeb v ČR v Prachaticích a okolí řada akcí s vazbou na sociální služby poskytované v této lokalitě včetně možnosti návštěvy vybraných sociálních služeb v rámci dne otevřených dveří. Bližší informace včetně celotýdenního programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 27. 9. 2017


AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. V návaznosti na uvedené bude v souladu s akceptovanými změnami u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, a v souladu se schválenými žádostmi o zařazení sociálních služeb do základní či podmíněné sítě upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 PRAVIDEL PRO AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - VZORY POVĚŘENÍ PRO ROK 2018 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 302/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018. Nutnost úprav vyvstala jednak z potřeby prodloužení platnosti Pověření pro rok 2018, dále byl dle dosavadní praxe zpřesněn čl. 5.3. Pověření, resp. dodatku k Pověření, odkazující na financování sociální služby prostřednictvím tzv. vyrovnávací platby, a dále čl. 6.2. upravující vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Uveřejněno dne 26. 9. 2017

  

POZVÁNKA NA "DOCELA MALÝ FESTIVAL O AUTISMU"

APLA Jižní Čechy, z.ú. zve na akci s názvem Docela malý festival o autismu, která se bude konat v neděli 22. října 2017 od 16.00 hodin v sále Společenského centra Univerzity Tábor. Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu rodin a dětí s autismem.  Bližší informace k programu jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 26. 9. 2017


DOMOV LIBNÍČ A CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMPATIE ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V rámci týdne sociálních služeb v ČR zve Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 3. 10. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin ve všech sociálních službách organizace. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 25. 9. 2017


POZVÁNKA NA VÝSTAVY PRACÍ KLIENTŮ SPOLKU SLUNEČNICE

Od 25. září 2017 bude v Městském kulturním středisku Vimperk v galerii u Šaska pokračovat výstava "Můj barevný svět". Výstava potrvá od 25. 9 do 5. 11. 2017 a slavnostní vernisáž se uskuteční 25. 9. 2017 od 10.00 hodin. Současně bude od 25. září 2017 otevřena výstava nová, jež vznikla v rámci projektu "Poznáváme Šumavu". Výstava potrvá do 31. 10. 2017 a práce klientů budou ke shlédnutí přímo v prostorách Spolku Slunečnice na adrese 1. máje 74, Vimperk.

Uveřejněno dne 19. 9. 2017


V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PROBĚHNOU KONZULTAČNÍ DNY PRO ZÁJEMCE O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Ve dnech 11. 10. 2017 a 15. 11. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin se v budově Okresní správy sociálního zabezpečení v ul. Ant. Barcala 1461 v Českých Budějovicích uskuteční konzultační odpoledne zaměřené na podporu projektů, které lze podávat do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Další konzultační dny pak proběhnou v krajských městech Plzeňského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.
Konzultace jsou určeny oprávněným žadatelům, zájemcům o dotaci z OPZ a jejich cílem je bezplatně poskytnout zájemcům informace o plánovaných/vyhlášených výzvách, případně individuálně konzultovat projektové záměry či nápady v jejich lokalitě, a to v rámci osobního jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat. Projektoví manažeři MPSV vyjdou zájemcům o konzultace maximálně vstříc, konkrétní téma a struktura konzultace budou přizpůsobeny jednotlivým konzultujícím na základě vyplněného formuláře aktuálních potřeb. Bez uvedení očekávaného tématu konzultace nebude možné konzultaci uskutečnit.
Všechny potřebné informace, formulář aktuálních potřeb i přihlašovací on-line formulář jsou dostupné na stránkách jednotlivých konzultačních dnů:
Konzultační den České Budějovice 11. 10. 2017
Konzultační den České Budějovice 15. 11. 2017
V každém dni může proběhnout až 7 konzultací. Za každou organizaci může provést registraci pouze 1 osoba, na samotnou konzultaci je po dohodě možné dorazit ve větším počtu.
Kontakt:
Mgr. Nikol Moravcová, nikol.moravcova@mpsv.cz, +420 778 543 803 (pro konzultační dny v Plzni a Českých Budějovicích)

Uveřejněno dne 18. 9. 2017


POZVÁNKA NA DEN ZDRAVÍ

Svaz diabetiků ČR - PS České Budějovice pořádá ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Den zdraví. Akce se uskuteční dne 19. 9. 2017 v DK Metropol v Českých Budějovicích od 9.00 do 13.00 hodin. Na programu je mnoho zajímavých odborných přednášek, vystavovatelé se zaměří především na výrobky zdravé výživy, potravinové doplňky a bylinky. K dispozici bude bezplatné měření glykemie, krevního tlaku, tuku či výpočet body mass indexu. Více informací lze nalézt v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 14. 9. 2017


SPORTOVNÍ HRY SENZAČNÍCH SENIORŮ

Dne 19. 9. 2017 se budou konat Sportovní hry senzačních seniorů Jihočeského kraje, které proběhnou na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Hry pořádá Sokolská župa Jihočeská a spolek Klub Aktiv, z.s. pro všechny seniory věkové kategorie 60+. V soutěžích nejde primárně o sportovní výkony, ale o radost z pohybu, o navázání a prohloubení partnerství mezi účastníky i seniorskými organizacemi. Na akci je nutné se přihlásit předem (http://www.klubaktiv.cz/hry2017). Všichni účastníci i diváci mají vstup zdarma. Bližší informace k programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 14. 9. 2017


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU "CO POHNE DUŠÍ, POHNE I TĚLEM"

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích zve na přednášku Psychosomatika s mottem "Co pohne duší, pohne i tělem", která se uskuteční dne 21. 9. 2017 od 16.00 hodin v Prachaticích. V rámci přednášky MUDr. Heleny Máslové, která je určena pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, dobrovolníky a odbornou i laickou veřejnost, se bude hovořit např. nad tématy: podstata psychosomatické terapie, individuální příběh, práce s časovou osou, kvalita života jako terapeutický cíl aj.  Bližší informace jsou k dispozici pod odkazem http://www.vzdelavaciinstitut.eu/prachatice/kurzy-vice/120-psychosomatika.

Uveřejněno dne 12. 9. 2017


KONCERT, KTERÝ OTEVÍRÁ DVEŘE

Centrum Kaňka zve na 5. ročník charitativní akce s názvem "Koncert, který otevírá dveře", která se uskuteční dne 28. 9. 2017 na Žižkově náměstí v Táboře. Vstupné na akci je zdarma, na místě bude probíhat veřejná sbírka na podporu terapií pro děti s postižením. Bližší informace včetně programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 9. 2017


ŠTĚSTÍ S PŘEKÁŽKOU 2017

Čtvrtý ročník Štěstí s překážkou se uskuteční v neděli 17. 9. 2017 od 13.00 hodin v Českých Budějovicích na Náměstí Přemysla Otakara II. Celá akce se ponese v duchu myšlenky "Přijímejme život se všemi jeho barvami". Tento již tradiční festival nabídne veletrh neziskovek i bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Bližší informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 7. 9. 2017


BENEFIČNÍ BĚH "SVATOJÁNSKÝ KOPEČEK"

Dne 23. 9. 2017 se bude konat v obci Svatý Jan nad Malší druhý ročník benefičního běhu pro Centrum Bazalka, o.p.s. Připraveny jsou trasy 5 km a 10 km, výtěžek ze startovného je určen stacionáři pro děti s kombinovaným postižením. Na závod se lze registrovat předem on-line, popřípadě na místě v den konání akce. Bližší informace k programu jsou uvedeny v přiloženém informačním letáku.

Uveřejněno dne 6. 9. 2017

 

ARPIDA S CHUTÍ 2017

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú zve na veřejnou charitativní akci pod záštitou GASTROFESTU České Budějovice a místních restaurací z Českých Budějovic dne 22. 9. 2017 v centru Arpida. Přijďte a ochutnejte vybrané pochoutky známých mezinárodních kuchyní a tím finančně podpořte nákup nového automobilu pro zajištění sociální služby raná péče, která je poskytována přímo v rodinách potřebných dětí. Centrum Arpida poskytuje v rámci rané péče odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením, přičemž služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením přímo v jejich domácím prostředí. Více informací ke konané akci lze nalézt pod odkazem http://www.arpida.cz/arpida-s-chuti-2017.

Uveřejněno dne 31. 8. 2017

 

NAZARET ZVE NA VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ

Ve čtvrtek 31. 8. 2017 od 18.00 hodin proběhne ve výstavních prostorách Infocentra Borovany vernisáž Výstavy výtvarných prací Nazaretu a hostů. Kromě výtvarné práce z Nazaretu budou představeny také spřátelené organizace: Bazalka České Budějovice, Domov Libnič a centrum sociálních služeb Empatie, Domov sociálních služeb Vlašská - Praha, Domino městská charita České Budějovice, STROOM Dub Prachatice. Výstava potrvá od 1. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Více informací lze nalézt v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 30. 8. 2017

  

V ČESKÉM KRUMLOVĚ ODSTARTUJE DRUHÉ KOLO SENIORSKÝCH HRÁTEK, CHYBĚT NEBUDE ZPĚVÁK A BAVIČ JOSEF LAUFER

Jihočeský kraj aktivně podporuje seniory, a proto ani v letošním roce nebudou chybět Seniorské hrátky. Ty v loňském roce zaznamenaly obrovský úspěch a přilákaly více než 1 500 zájemců. Také letos je pro zájemce připraveno informačně-kulturní odpoledne v 7 městech Jihočeského kraje s bohatým doprovodným programem. Vstup na akci, která startuje v úterý 29. srpna v Českém Krumlově, je zdarma.
"Na seniorských hrátkách 2017 se naši dříve narození spoluobčané mohou seznámit s kontaktními centry Senior Point, která poskytují sociální poradenství, pomohou s ovládáním moderních technologií, pořádají kroužky rukodělných prací nebo nabízejí možnost společenského setkávání", nastínila hejtmanka Ivana Stráská a doplnila, že na programu bude i navazující projekt Senior Pas, který nabízí držitelům slevy a různé další výhody. "Hlavně však chceme dát všem účastníkům Seniorských hrátek najevo, že jsou pro nás důležitou součástí společnosti, že si jich vážíme a chceme jim pomoci překonávat nástrahy každodenního života", zdůraznila hejtmanka.
Kraj podporuje seniory dlouhodobě, připravuje pro ně sportovní hry i výuku jazyků.
Své místo v programu má i informační a osvětová činnost v oblasti zdravého životního stylu, zaměřená na význam prevence u civilizačních chorob, důležitost aktivního pohybu, měření tlaku krve, cukru v krvi, cholesterolu či množství tělesného tuku s následnou odbornou konzultací. Seniorské hrátky 2017 nabídnou také prezentaci elektronických receptů, které zřejmě od ledna 2018 nahradí ty, na které jsou lidé zvyklí. Vyvrcholením celé akce bude bezesporu vystoupení šarmantního a nestárnoucího baviče i zpěváka Josefa Laufera.
Podle hejtmanky Stráské se jedná o další příklady toho, že starost o seniory patří mezi jedny z priorit, na kterých kraj dlouhodobě pracuje. "V domovech pro seniory zkvalitňujeme péči o naši nejstarší generaci tak, aby tyto sociální služby opravdu odpovídaly trendům 21. století. Dále podporujeme a spolupořádáme různé akce typu sportovních her pro seniory, univerzit třetího věku nebo výuku cizích jazyků pro babičky a dědečky s vnoučaty", uzavřela hejtmanka.
Na Seniorské hrátky se návštěvníci mohou těšit vždy od 15:00 do 17:00 hodin, a to v následujících městech:
29. 8. 2017 v Českém Krumlově - Minoritský klášter, Latrán 50
31. 8. 2017 ve Strakonicích - Dům kultury Strakonice, Mírová 831
5. 9. 2017 v Prachaticích - Společenský sál Národního domu, Velké náměstí 1
7. 9. 2017 v Písku - Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69
12. 9. 2017 v Táboře - Hotel Palcát, 9. května 2471
14. 9. 2017 v Jindřichově Hradci - KD Střelnice, Masarykovo náměstí 107/I
26. 9. 2017 v Českých Budějovicích - Kulturní a spolkový dům Slavie, Jirsíkova 243/2
Více informací poskytne:
Mgr. Michaela Mottlová
tel: 386 720 635
e-mail: mottlova@kraj-jihocesky.cz

Plakát ke stažení.

Uveřejněno dne 28. 8. 2017

 

DOBROBĚH NA PODPORU DOBROVOLNICKÉHO CENTRA DIAKONIE ROLNIČKA

Diakonie Rolnička pořádá ve spolupráci s dalšími partnery dobročinný běžecký závod na podporu dobrovolnického centra Rolničky, který se bude konat v sobotu 23. 9. 2017. Připraveny budou trasy pro děti i dospělé, pro jednotlivce i vícečlenný tým. Registrace na závod je možná prostřednictvím on-line formuláře. Více informací k Dobroběhu lze nalézt pod odkazem http://dobrobeh.rolnicka.cz/.

Uveřejněno dne 23. 8. 2017 


REHAPROTEX 2017

Ve dnech 19. - 22. září 2017 proběhne na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX 2017, v rámci kterého bude představen široký sortiment rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek i nabídka pro aktivní seniory. Prezentovat se budou poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor a charitativní organizace s rozsáhlou nabídkou originálních výrobků svých klientů. Připraven bude pestrý program workshopů, přednášek či informací z oblasti prevence a ochrany zdraví. Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém informačním letáku.

Uveřejněno dne 17. 8. 2017

 

SPOLEK SLUNEČNICE JAKO JEDEN Z PARTNERŮ ZVE NA 10. ROČNÍK ECCE LIBRI

V sobotu 2. září 2017 vyjede v 8.55 hodin speciální literární vlak ECCE LIBRI z nádraží v Prachaticích. Této mezinárodní kulturní akce se mimo mnoha dalších partnerů účastní rovněž Spolek Slunečnice, který program cesty obohatí keramickou dílnou. Dále bude připraven hudební a literární program či tvůrčí dílny. Podrobné informace o programu akce a možnosti rezervace vstupenek jsou dostupné pod odkazem http://www.knih-pt.cz/ nebo v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 16. 8. 2017


SENIORSKÉ HRÁTKY 2017

Jihočeský kraj a města Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice zvou na roadshow Seniorské hrátky 2017. Program a jednotlivé termíny konání akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 14. 8. 2017

V ČESKÉM KRUMLOVĚ ODSTARTUJE DRUHÉ KOLO SENIORSKÝCH HRÁTEK, CHYBĚT NEBUDE ZPĚVÁK A BAVIČ JOSEF LAUFER

Jihočeský kraj aktivně podporuje seniory, a proto ani v letošním roce nebudou chybět Seniorské hrátky. Ty v loňském roce zaznamenaly obrovský úspěch a přilákaly více než 1 500 zájemců. Také letos je pro zájemce připraveno informačně-kulturní odpoledne v 7 městech Jihočeského kraje s bohatým doprovodným programem. Vstup na akci, která startuje v úterý 29. srpna v Českém Krumlově, je zdarma.
"Na seniorských hrátkách 2017 se naši dříve narození spoluobčané mohou seznámit s kontaktními centry Senior Point, která poskytují sociální poradenství, pomohou s ovládáním moderních technologií, pořádají kroužky rukodělných prací nebo nabízejí možnost společenského setkávání", nastínila hejtmanka Ivana Stráská a doplnila, že na programu bude i navazující projekt Senior Pas, který nabízí držitelům slevy a různé další výhody. "Hlavně však chceme dát všem účastníkům Seniorských hrátek najevo, že jsou pro nás důležitou součástí společnosti, že si jich vážíme a chceme jim pomoci překonávat nástrahy každodenního života", zdůraznila hejtmanka.
Kraj podporuje seniory dlouhodobě, připravuje pro ně sportovní hry i výuku jazyků.
Své místo v programu má i informační a osvětová činnost v oblasti zdravého životního stylu, zaměřená na význam prevence u civilizačních chorob, důležitost aktivního pohybu, měření tlaku krve, cukru v krvi, cholesterolu či množství tělesného tuku s následnou odbornou konzultací. Seniorské hrátky 2017 nabídnou také prezentaci elektronických receptů, které zřejmě od ledna 2018 nahradí ty, na které jsou lidé zvyklí. Vyvrcholením celé akce bude bezesporu vystoupení šarmantního a nestárnoucího baviče i zpěváka Josefa Laufera.
Podle hejtmanky Stráské se jedná o další příklady toho, že starost o seniory patří mezi jedny z priorit, na kterých kraj dlouhodobě pracuje. "V domovech pro seniory zkvalitňujeme péči o naši nejstarší generaci tak, aby tyto sociální služby opravdu odpovídaly trendům 21. století. Dále podporujeme a spolupořádáme různé akce typu sportovních her pro seniory, univerzit třetího věku nebo výuku cizích jazyků pro babičky a dědečky s vnoučaty", uzavřela hejtmanka.
Na Seniorské hrátky se návštěvníci mohou těšit vždy od 15:00 do 17:00 hodin, a to v následujících městech:
29. 8. 2017 v Českém Krumlově - Minoritský klášter, Latrán 50
31. 8. 2017 ve Strakonicích - Dům kultury Strakonice, Mírová 831
5. 9. 2017 v Prachaticích - Společenský sál Národního domu, Velké náměstí 1
7. 9. 2017 v Písku - Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69
12. 9. 2017 v Táboře - Hotel Palcát, 9. května 2471
14. 9. 2017 v Jindřichově Hradci - KD Střelnice, Masarykovo náměstí 107/I
26. 9. 2017 v Českých Budějovicích - Kulturní a spolkový dům Slavie, Jirsíkova 243/2
Více informací poskytne:
Mgr. Michaela Mottlová
tel: 386 720 635
e-mail: mottlova@kraj-jihocesky.cz

Plakát ke stažení.

Uveřejněno dne 28. 8. 2017 

POZVÁNKA NA LETNÍ BENEFIČNÍ VEČER NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE

Chelčický domov sv. Linharta zve na III. ročník benefičního večera na zámku Kratochvíle, který se bude konat v pondělí 21. srpna 2017 od 18.00 hodin. Podrobný program benefičního večera na téma "Tak jde život..." je uveden v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 8. 2017

 

STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL PRACHATICKÉHO HOSPICE

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v Prachaticích nabízí možnost stát se členem Klubu přátel prachatického hospice. Členem může být jak jednotlivec, tak právnická osoba, a to na základě vyplnění přihlášky, kterou je nutné následně odeslat poštou či elektronicky na kontaktní adresu, či na základě vyplnění online přihlášky. Členem Klubu přátel se může stát každý, kdo chce systematicky podporovat činnost hospice a chce pomáhat potřebným. Z příspěvků pak bude moci prachatický hospic pořídit léky na léčbu bolesti onkologického pacienta až na 15 dní léčby, polohovatelné pacientské křeslo s antidekubitním potahem nebo elektrické polohovatelné lůžko. Více informací k členství v Klubu přátel prachatického hospice včetně potřebných kontaktních údajů je uvedeno pod následujícím odkazem: http://www.hospicpt.cz/prachatice/klub-pratel.

Uveřejněno dne 4. 8. 2017

 

KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

 

Koncept smyslové aktivizace je vhodný pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí. Smyslová aktivizace osloví  smysly člověka, jež jsou klíčem k jeho schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Autorkou konceptu Smyslové aktivizace je rakouská diplomovaná pedagožka Lore Wehner. Koncept v české praxi zavedla a ověřila ředitelka Institutu Smyslové aktivizace a současně ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Ing. Bc. Hana Vojtová. Ta představila koncept Smyslové aktivizace na mezinárodní konceferenci v Ottawě CGNA2017. Cílem této přednášky bylo představit koncept těm, kteří se s ním doposud nesetkali. Rozhovor s Ing. Bc. Hanou Vojtovou o Smyslové aktivizaci si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Sociální služby. Více informací o tomto konceptu naleznete na stránkách Smyslové aktivizace.

Uveřejněno dne 4. 8. 2017

 

DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI 2. KOLA DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ


Od 24. 7. 2017 byla poskytovatelům sociálních služeb zpřístupněna aplikace OKslužby - Poskytovatel k podávání žádostí ve 2. kole dotačního řízení. Nově byly také uveřejněny přílohy vztahující se k této žádosti - Čestná prohlášení a Specifická příloha k žádosti. Současně také došlo ke změně vyplnění žádosti.  Všechny informace a dokumenty naleznete v sekci Dotační řízení 2017 nebo na stránkách Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 26. 7. 2017


HRAVÉ LÉTO V GALERII

Organizace Otevřená OKNA, z.ú. zve na výstavu výrobků chráněných a sociálně terapeutických dílen v přízemí Obchodně-medicínského centra sv. Floriana v Růžové ulici 41 v Jindřichově Hradci. Výstava potrvá od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 20. 7. 2017

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

 

Do 31. 7. 2017 je možné podávat žádosti o změnu jednotek u sociálních služeb, které jsou zařazeny do sítě Jihočeského kraje. Podmínky a způsob podání žádosti jsou uvedeny v Pravidlech pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. V sekci Plánování sociálních služeb - Dokumenty ke stažení naleznete všechny potřebné formuláře.

Uveřejněno dne 19. 7. 2017

 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí budou v letošním roce vyhlašovat již 9. ročník týdne sociálních služeb v ČR. Týden sociálních služeb se koná od 2. do 8. října 2017. Veškeré informace jsou k nalezení na webových stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. 

Uveřejněno dne 12. 7. 2017


NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela přinesla dlouho očekávané zvýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, po kterém nejen Jihočeský kraj dlouho volal. V souvislosti s tímto zvýšením platů byla MPSV ČR i vládou vydávána prohlášení, že každý pracovník v sociálních službách dostane o 23 % navýšen plat nebo mzdu. Na navýšení platů a mezd bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 1,62 mld. Kč, které byly rozděleny dotační komisí MPSV mezi jednotlivé kraje. Přestože se NV č. 564/2006 Sb. týká pouze platové sféry, Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením dne 22. 6. 2017 možnost požádat o tyto prostředky i poskytovatelům sociálních služeb, kteří odměňují mzdou.

Dle předběžných informací MPSV byla Jihočeskému kraji přidělena částka navýšení necelých 77 mil. Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace na navýšení platů a mezd prozatím Jihočeský kraj neobdržel. Odbor sociálních věcí zpracoval analýzu rozdělení této částky na základě jemu známých statistických dat o úvazcích, kterými disponuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pokud by skutečně mělo dojít k navýšení všech platů a průměrných mezd o 23 %, a pokud zohledníme odvody na sociální a zdravotní pojištění, pak by celková potřebná částka pro pracovníky v sociálních službách měla činit 98 mil. Kč na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. V souvislosti s výše uvedeným nařízením vlády však došlo i k navýšení platů některých ostatních zaměstnanců, a to o 9,4 %, což činí dalších 17 mil. Kč do konce roku 2017. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že skutečná potřeba dotace od MPSV ČR pro Jihočeský kraj činí 115 mil. Kč, a to bez započtení služeb zařazených v Operačním programu Zaměstnanost (projekt s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“). U těchto sociálních služeb by bylo potřeba na navýšení dalších 6 mil. Kč.  

Jihočeský kraj, stejně jako některé jiné kraje, bude ve dnech 24. 7. – 11. 8. 2017 otevírat aplikaci „OKslužby – poskytovatel“ pro podání žádostí poskytovatelů sociálních služeb do 2. kola dotačního řízení na rok 2017. Technické podmínky aplikace jsou v gesci MPSV ČR a Jihočeský kraj se snaží získat potřebné informace. V tomto druhém kole bude možné požádat o dofinancování avizovaného navýšení platů a mezd. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Metodika) pro poskytnutí tohoto navýšení připouští požádat o navýšení jen na „hrubou mzdu“, tedy na skutečné navýšení, které zaměstnanci v sociálních službách obdrží. Není možné žádat o úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, a to z důvodu, aby se maximální množství prostředků z přidělené dotace dostalo přímo k pracovníkům v přímé péči. Toto je hlavním cílem Jihočeského kraje, který si uvědomuje dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s nízkým finančním ohodnocením těchto profesí. Pokud by Metodika dovolovala čerpání dotace i na úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, pak reálné zvýšení mezd by činilo s ohledem na přidělené prostředky pro Jihočeský kraj pouze cca 5-8 %.

Poskytovatelé sociálních služeb v pozici zaměstnavatele se logicky dotazují, z jakých zdrojů mají hradit tyto náklady. V prvé řadě je nutné zmínit skutečnost, že dotace MPSV negarantuje 100 % pokrytí nákladů sociální služby, což je každoročně avizováno prostřednictvím Metodiky. Dále je v Metodice uvedeno, že financování sociálních služeb je posuzováno jako vícezdrojové, kdy z jiných zdrojů je možné chybějící prostředky na odvody financovat.

Jihočeský kraj si je také vědom toho, že mnoho poskytovatelů nebude moci navýšit mzdy o avizovaných 23 %.  Je ovšem nutné si uvědomit, že výše mzdy je smluvní a povinnost upravit platy podle nařízení vlády mají jen příspěvkové organizace kraje a obcí a obce samotné.

Přesto bylo Jihočeským krajem rozhodnuto, že ve druhém, mimořádném kole dotačního řízení, budou moci žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, a to i poskytovatelé těch sociálních služeb, které jsou financovány z evropského projektu Jihočeského kraje. Potřebné informace jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 10. 7. 2017


VÝSTAVA "MŮJ BAREVNÝ SVĚT"

V období od 3. 7. 2017 do 2. 9. 2017 bude pro veřejnost otevřena výstava výtvarných a keramických prací uživatelů sociálně terapeutické dílny spolku Slunečníce. Výstava se koná v prostorách knihovny Prachatice, Husova 71.

Uveřejněno dne 10. 7. 2017

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018

Dne 22. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 235/2017/ZK-7 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (dále jen akční plán). Na zpracování dokumentu se podíleli členové Krajské koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci obecních úřadů, zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány, i zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2018. Tato příloha byla aktualizována na základě žádostí o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, či na základě jiných objektivních skutečností (např. ukončení poskytování sociální služby) schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2017/ZK-7. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu 17. - 28. 5. 2017 akční plán zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje a rovněž na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování.

Uvedené dokumenty jsou k dispozici zde.

Uveřejněno dne 27. 6. 2017

 

HORIZONT, Z. Ú. ZVE NA VÝSTAVU "SLUNCE SVÍTÍ VŠEM"

Horizont, z. ú. zve na výstavu výtvarných prací spoluobčanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami s názvem "Slunce svítí všem". Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. července 2017 v 16.00 hodin v Infocentru Galerie Kaplanka v Protivíně. Výstava bude probíhat od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 vždy od pondělí do neděle v čase 9.00 - 17.00 hodin. Infomace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 21. 6. 2017


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA POŘÁDÁ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. zve na Svatojánské slavnosti, které se uskuteční v pátek 23. června 2017 v přírodní zahradě Chelčického domova. Dopolední program je určen pro MŠ a uživatele domova, od 15.00 hodin bude probíhat program pro veřejnost. Bližší informace včetně programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


HASTRMANI ZAHRAJÍ PRO NEVIDOMÉ DĚTI

V sobotu 24. června 2017 od 14.00 hodin se bude konat ve Stájích Štětice zábavné odpoledne, během kterého zahraje country kapela Hastrmani a chybět nebudou ani zábavné atrakce pro děti. Výtěžek ze zakoupeného vstupného bude věnován Středisku rané péče v Českých Budějovicích, které poskytuje podporu a pomoc dětem se zrakovým či kombinovaným postižením. Vstupenky na akci jsou slosovatelné, je možné vyhrát některou ze zajímavých cen. Více informací lze nalézt v pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


BENÁTSKÝ PLES NOCI SVATOJÁNSKÉ

Cheiron T, o.p.s. u příležitosti svých 20. narozenin srdečně zve na Benátský ples, který se koná v pátek 23. 6. 2017 od 19:00 hodin v táborské Střelnici. Benátský ples moderuje Anna Polívková a k tanci a poslechu zahraje Swing Band Tábor. Vstupenky lze zakoupit online, případně přímo na místě. Bližší informace ke kulturnímu programu jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 12. 6. 2017


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPOLKU SLUNEČNICE

Spolek Slunečnice zve na den otevřených dveří, který se uskuteční dne 20. června 2017 od 8.00 do 16.00 hodin v ulici 1. máje 74 ve Vimperku. Součástí akce bude prezentace služeb a aktivit včetně výrobků z dílen, dále prohlídka edukačních činností a nových prostor. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 6. 2017


KONÍČEK O.P.S. NABÍZÍ POMOC PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Koníček o.p.s., nestátní nezisková organizace poskytující své služby na území Jihočeského kraje, nabízí za podpory Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost osobám zdravotně znevýhodněným pomoc při hledání zaměstnání. Více informací včetně kontaktních údajů lze nalézt v přiloženém letáku.

Uveřejněno dne 6. 6. 2017


ARPIĎÁCKÁ POHODIČKA

Centrum Arpida srdečně zve na hudební a zábavné odpoledne s názvem "Arpiďácká pohodička", které se bude konat dne 11. 6. 2017 od 14:00 hodin u koní za Arpidou (U Hvízdala 9, České Budějovice). Pod širým nebem zahraje několik hudebních skupin, o přestávkách budou moci děti vidět divadelní představení, projet se na koni, využít dětské hřiště či si opéct buřty nebo zakoupit připravené občerstvení. Na akci se lze předem registrovat, registrovaní účastníci budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Vstupné na akci je dobrovolné a bude použito na nákup externího defibrilátoru.

Bližší informace včetně pozvánky a programu jsou k nalezení na webových stránkách Arpidy.

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2018-2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Realizační tým
pro tvorbu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji na období 2018-2021 (KPVP) předkládá návrh tohoto dokumentu k veřejnému připomínkování. Veřejné připomínkování probíhá od 30. 5. 2017 do 9. 6. 2017. Návrh dokumentu KPVK a informace o postupu při veřejném připomínkování jsou k dispozici na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


VÍTÁNÍ LÉTA S NAZARETEM

V sobotu 17. června 2017 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne v zahradě Borovanského kláštera Vítání léta s Nazaretem. Součástí této akce bude mimo jiné Den otevřených dvěří Nazaretu, v rámci doprovodného programu budete moci shlédnout divadelní i taneční vystoupení, připraveny budou tvořivé dílny. Celé odpoledne bude zakončeno benefičním koncertem pro Nazaret, který začne v 18:00 hodin. Vystoupí folková kapela Lakomá Barka. Vstupenky na tento koncert lze koupit v infocentrech nebo přes portál CB system. Výtěžek koncertu bude využit na pořízení nového vozu pro klienty organizace Nazaret.

Více informací včetně časového programu naleznete na webových stránkách Nazaretu.

Uveřejněno dne 1. 6. 2017


PUSŤ KAČKU 2017

Již pátý ročník charitativního závodu "Pusť kačku" odstartuje 11. 6. 2017 v 15.00 hodin ve vodáckém kanálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Cílem závodu je zapojit všechny lidi ochotné pomoci dětem s postižením a autismem a jejich rodinám v jižních Čechách prostřednictvím dvou neziskových organizací I MY, o.p.s. a APLA Jižní Čechy z.ú., které jsou zároveň pořadateli akce. Kdokoliv si může on-line či na prodejních místech zakoupit za 50 Kč startovní číslo žluté kačky. Všechny kachničky budou vysypány naráz do vody a prvních 30 čísel vyhraje majitelům zajímavé ceny. Na místě akce bude připraven zdarma doprovodný program: lezecká stěna, dětská bubenická show, divadlo, skákací hrad, kreativní dílny, interaktivní hry a další.

Bližší informace k registraci a programu jsou k dispozici na webových stránkách www.pustkacku.cz.

Uveřejněno dne 29. 5. 2017


I. MONITORING PLNĚNÍ VÝŠÍ VYROVNÁVACÍCH PLATEB V ROCE 2017

V souladu s čl. 5.4 dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření) je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem "Přehled získaných finančních podpor", na základě kterého bude proveden první monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 30. 6. 2017.

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář bude zaslán e-mailem na adresu majerova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 7. 2017. K formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - VÝZVA Č. 03_17_071 - POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 1A

Upozorňujeme, že žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Investiční priorita 2.2, Specifický cíl 1), výzvy č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (relevantní pro projekty s vyrovnávací platbou pro žadatele či partnera s finančním příspěvkem), musí doložit povinnou přílohu č. 1a s názvem "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu" ke každé sociální službě uvedené v projektu, v rámci které jsou náklady v projektu financovány formou vyrovnávací platby. Formulář povinné přílohy je ke stažení na https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz.

Krajský úřad Jihočeského kraje žádá všechny zpracovatele žádostí o podporu, u kterých je povinnou přílohou "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu", aby předložili KÚ vyplněnou první část formuláře povinné přílohy č. 1a s minimálním obsahem:
1. název projektu,
2. název žadatele/partnera,
3. druh sociální služby dle zákona o sociálních službách,
4. identifikátor služby,
5. stručný popis obsahu projektu - klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy (indikátory), odhadované celkové náklady projektu, zdůvodnění potřebnosti realizace aktivit projektu (dle provedeného šetření - dotazníky, analýzy atd.),
6. předpokládané období realizace projektu.

Formulář povinné přílohy s vyplněnou první částí je nutné zaslat elektronicky na adresu Mgr. Moniky Hanzelyové, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz. Formulář bude doplněn o stanovisko Jihočeského kraje (komentář objednatele) a s podpisem odpovědné osoby bude zaslán datovou schránkou nebo poštou na uvedenou doručovací adresu žadatele. Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření žádáme, aby byla tato povinná příloha č. 1a zaslána k vyplnění nejpozději do čtvrtka 20. 7. 2017. Po tomto termínu nebudou z časových důvodů formuláře zpracovány do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, tj. do 31. 7. 2017.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814.

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE "HAPTICKÉ MODELY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Biskupství českobudějovické, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra výtvarné výchovy a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích srdečně zvou na slavnostní otevření expozice "Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením" dne 25. 5. 2017 od 15:00 hodin v Klášterním kostele Obětování P. Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. První stálá expozice haptických modelů v Jihočeském kraji chce zdravotně postiženým a osobám upoutaným na invalidní vozík zpřístupnit umění prostřednictvím předmětů určených pro vnímání hmatem. Součástí 3D modelů jsou popisky děl v Braillově písmu pro nevidomé. Expozici otevřou českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a děkan Pedagogické fakulty JU Michal Vančura. Expozice bude trvale přístupná denně od 10:00 do 18:00 hodin a její zhlédnutí je zdarma.

Uveřejněno dne 23. 5. 2017


4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ve čtvrtek 8. 6. 2017
 se bude konat již 4. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje, které pořádá Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi. Akce proběhne v areálu Sportovního klubu policie na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích od 9:00 hodin. Sportovní disciplíny pro soutěžící družstva i jednotlivce jsou doplněny bohatým doprovodným programem. Senioři budou mít možnost soutěžit v celé řadě připravených disciplín. Hlavním cílem organizování sportovních her je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu. Program sportovních her je navíc doplněn o zdravotní osvětu, prevenci rizikového chování směrem k seniorům a doprovodný kulturní program. Vstup pro účastníky i diváky je zdarma.

Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ "SENIOR FOTO"

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje pod záštitou Jihočeského kraje pořádá fotografickou soutěž Senior foto na téma "Život seniorů". Jedná se o sběr fotografií v 6 kategoriích: sportovní aktivity seniorů, společenské a kulturní aktivity seniorů, pracovní činnosti seniorů, příroda a krásy vlasti, cestování a rekreace a kategorie s názvem jak nás vidí junioři. Cílem soutěže je podpora pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, snaha upozornit na důležitost diskuze a rozpravy společnosti o seniorech, jejich aktivitách a činnostech a snaha podporovat koncept mezigeneračního soužití a spolupráce. Soutěž bude probíhat do 15. 8. 2017. Z vyhodnocených snímků bude uspořádána výstava v budově Jihočeské vědecké knihovny a oficiální vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v rámci Mezinárodního dne seniorů v polovině října 2017.

Bližší informace jsou k nalezení v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


POZVÁNKA NA "SLAVNOSTI LETNICE"

Oblastní charita Písek zve na akci s názvem "Slavnosti Letnice", která se uskuteční dne 3. 6. 2017 od 14:00 do 20:00 hodin v Písku v Palackého sadech. Vstupné je dobrovolné, případný výtěžek bude použit na vytvoření bezbariérových prostor pro domácí péči. Bližší informace k programu akce jsou k nalezení v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


STRATEGICKÝ DOKUMENT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - veřejné připomínkování

 

V těchto dnech je nyní veřejnosti k dispozici k připomínkování připravovaný dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 (AP SPRSS JčK). Dokument je zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/1225/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_jihoceskeho_kraje.htm (sekce Krajský úřad, Odbor sociálních věcí, záložka Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) a na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Aktuality: http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Veřejné připomínkování bude probíhat od 17. 5. do 28. 5. 2017.

Akční plán SPRSS v JčK pro rok 2018_verze k připomínkám
Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018

 
SPOLEK AUTISTÉ JIHU ZVOU NA "MODRÝ BĚH"

Spolek Autisté jihu srdečně zvou na V. ročník Modrého běhu, který je součástí celosvětové kampaně "Light it up blue" na podporu lidí s autismem. Akce se uskuteční v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 hodin v parku Stromovka v Českých Budějovicích, startovné činí 60 Kč a bude použito na rozvoj komunitního centra spolku Autisté jihu.

Více informací naleznete na stránkách spolku Autisté jihu.


POZVÁNKA NA "MEZINÁRODNÍ DEN RODINY"

Městská charita České Budějovice, SASANKA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi srdečně zve na "Mezinárodní den rodiny", který se uskuteční ve středu 17. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin v zahradě NZDM Srdíčko Jiloro, Okružní 621/1a, České Budějovice. Připraveno bude zábavné odpoledne pro celou rodinu s bohatým programem.


20. VÝROČNÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY

Farní charita Veselíčko srdečně zve na oslavu 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Oslava bude zahájena dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin mší svatou a program bude dále pokračovat od 11:00 hodin například možností prohlídky Domova sv. Alžběty a připraveny budou i další zajímavé aktivity.

Více informací naleznete na webových stránkách Farní charity Veselíčko.

 

SOUTĚŽ "OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ A K SENIORŮM"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, nové příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR a s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlásila nový ročník soutěže Obec přátelská rodině 2017. Cílem soutěže je motivace obcí k rozvoji prorodinných aktivit.

V letošním roce byl současně vyhlášen i první ročník souteže Obec přátelská seniorům 2017, jejímž cílem je motivace obcí k rozvoji aktivit a činností na podporu seniorů na místní úrovni.

Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 18. 5. 2017 na příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě dotazů je možné kontaktovat buď vyhlašovatele soutěže prostřednictvím emailu: soutez@mpsv.cz nebo referenta pro seniorskou a rodinnou politiku Jihočeského kraje Mgr. Michaelu Mottlovou, tel.: 386 720 635, email: mottlova@kraj-jihocesky.cz.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Centrum sociálních služeb Emausy srdečně zve ve středu 10. května 2017 od 17.30 hodin do "Kavárny Emausy". Hostem bude jeden z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů pan Jiří Hájíček. Jeho romány Selský baroko a Rybí krev byly oceněny knižní cenou Magnesií Litera.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo na e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Centrum sociálních služeb Emausy zve na den otevřených dveří dne 9. května 2017 v době mezi 8.30 a 11.30 nebo 13.30 a 15.00 hodinou na adrese Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S. ZVE NA VERNISÁŽ "VODA MÁ..."

Uživatele sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta si připravili pro letošní Vodňanské rybářské dny výstavu svých obrazů na téma "Voda má...". Chelčický domov sv. Linharta srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy dne 18. 5. 2017 od 16.00 hodin, která se uskuteční ve výukovém pavilonu MEVPIS Vodňany, a kterou zahájí děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. Výstava potrvá do 27. 5. 2017. Bližší informace včetně pozvánky jsou k nalezení na webových stránkách Chelčického domova sv. Linharta.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRACOVIŠTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

S ohledem na státní svátek, který připadá na pondělí 1. 5. 2017, se den otevřených dveří na pracoviště náhradní rodinné péče v měsíci květnu nebude konat. Zájemci si mohou domluvit konzultaci na jiný den, a to na telefonních číslech 386 720 642, 386 720 751 a 386 720 643 či e-mailech dobiasova@kraj-jihocesky.cz, kavanova@kraj-jihocesky.cz a velkova@kraj-jihocesky.cz. Den otevřených dveří v měsíci červnu, který připadá na 5. 6. 2017, se bude konat v obvyklou dobu na obvyklém místě, tj. od 16.00 do 19.00 hodin na pracovišti náhradní rodinné péče na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice. Všichni zájemci o informace z oblasti náhradní rodinné péče jsou vítáni.

Pravidelné dny otevřených dveří se konají vždy každé první pondělí v měsíci od 16.00 do 19.00 hodin a nabízí možnost navázání nových kontaktů, účast na besedách zaměřených na výměnu zkušeností, možnost individuálních konzultací sociálně právních otázek a možnost psychologicko-poradenských konzultací pro všechny, kterých se náhradní rodinná péče již týká, dále pak co největší informační servis pro ty, kteří se o toto téma zatím jen zajímají, s cílem napomoci vytvořit si co nejrealističtější představy. V programu bývá rovněž prostor pro zajímavé přednášky či semináře.

Problematiku náhradní rodinné péče je možné po předchozí domluvě konzultovat samozřejmě i mimo dny otevřených dveří.

DEN ZEMĚ V CHELČICKÉM DOMOVĚ SV. LINHARTA
Oslavu Dne Země pořádá Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. dne 21. dubna 2017 od 9.00 hodin do 16:00 hodin. Oslava se uskuteční v prostorách přírodní zahrady Chelčického domova. Tato akce rozhodně není jedinou zajímavou akcí, kterou Chelčický domov v letošním roce pořádá. Již nyní je možné najít mnoho dalších akcí na webových stránkách Chelčického domova.

 

PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Projekt s názvem "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II." podporuje jednání pracovních skupin zaměřených na různá témata v oblasti sociálních služeb podle cílových skupin uživatelů služeb. V každé pracovní skupině je přítomen manažer, metodik plánování, zástupce KÚ Jihočeského kraje a členové skupiny z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů.
Hlavním úkolem pracovních skupin je kvalifikovaně a srozumitelně navrhnout priority v poskytování sociálních služeb, opatření a následné aktivity vedoucí k dosažení vytyčených cílů. Výstupy pracovních skupin budou sloužit jako podklady pro zpracování nového strategického dokumentu s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 až 2021.

PRACOVNÍ SKUPINA (PS)

MANAŽER PS

KONTAKT

PS pro seniory

Mgr. Bc. Daniela Davidová

daniela.davidova@cspvodnany.cz

PS pro rodiny s dětmi

Mgr. Daniela Werbynská Laschová

reditelka@farnicharitatyn.cz

PS pro osoby se zdravotním postižením

Mgr. Jan Šesták, Ph.D.

sestakj@arpida.cz

PS pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci

Bc. František Kaiseršot

kaisersot@meziproudy.cz

PS pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené

Michal Němec

nemec@prevent99.cz


Projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnano
st. Podrobnější informace o aktivitách projektu lze získat od manažerky projektu Mgr. Bc. Lenky Zevlové, tel.: 386 720 844, email: zevlova@kraj-jihocesky.cz.


VZNIK DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BONUM V PÍSKU
Na základě zvýšené poptávky po dobrovolnících od neziskových a dalších organizací poskytujících sociální služby ve městě Písek a jeho nejbližším okolí a také v souvislosti s realizací projektu na rozvoj dobrovolnictví iniciovala Oblastní Charita Písek vznik dobrovolnického centra s názvem Bonum. Bonum - dobrovolnické centrum Písek vzniklo k datu 13. 3. 2017 a jeho činnost je určena pro organizace poptávající dobrovolníky a pro zájemce o dobrovolnickou službu (ve věku 15-99 let). Každý zájemce může díky širokému spektru nabízených služeb nalézt aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje - jednak dle cílových skupin, jednak dle typu činnosti (pravidelná/nárazová/manuální/administrativní). Bonum zajistí proškolení dobrovolníka, jeho pojištění a další potřebnou péči a podporu. Spektrum uplatnění pro dobrovolníky jednotlivce, skupiny a dlouhodobé dobrovolníky je široké. Cílovými skupinami jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez přístřeší, matky s dětmi a další skupiny ohrožené sociálním vyloučením. V dlouhodobém výhledu pak Bonum plánuje například vznik jednotlivých akreditovaných dobrovolnických programů a rozvoj firemního dobrovolnictví. Formy spolupráce s dobrovolnickým centrem jsou variabilní.
Bonum vítá každého zájemce!
Kontaktní údaje: Bonum - dobrovolnické centrum Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
E-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, Tel: 731 549 777 - Markéta Kracíková, DiS.

Facebook: https://www.facebook.com/dobrovolnicipisek/?ref=aymt_homepage_panel
Vlastní webové stránky jsou současně v procesu přípravy.

 
VÝSTAVA "DEN V MODRÉM"
Auticentrum, o. p. s. a Autisté jihu, spolek Vás srdečně zvou na výstavu "DEN V MODRÉM" pořádanou u příležitosti světového Dne autismu. Výstava se koná v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity ve vstupní hale budovy v ulici J. Boreckého 27, České Budějovice ve dnech 3. až 7. dubna 2017.

Více informací včetně pozvánky lze nalézt pod odkazem http://autiste-jihu.cz/content/den-v-modr%C3%A9m-1.
Všichni jsou srdečně zváni!


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR AUTICENTRA, O. P. S.
Auticentrum, o. p. s. Vás srdečně zve na slavnostní otevření nových prostor v ulici Plzeňská 44 v Českých Budějovicích, které proběhne v úterý 4. dubna 2017 od 13:00 hodin. Objekt poskytlo město České Budějovice a zároveň financovalo celkové náklady oprav a investic ve výši 3 miliony korun.
Auticentrum, o. p. s. poskytuje dětem a dospělým do 45 let s autismem či Aspergerovým syndromem aktivizační služby. Tyto služby fungují od pondělí do čtvrtka v čase od 7.30 do 14.00 hodin. Každý první víkend v měsíci je poskytována odlehčovací služba.

MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ DNE 8. 4. 2017
Salesiánské středisko mládeže a Městská charita České Budějovice zve na akci "Mezinárodní den Romů", která se uskuteční v sobotu 8. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin na zahradě Salesiánského střediska mládeže (Emy Destinové 1, České Budějovice). Pro návštěvníky budou připraveny vystoupení romských hudebníků a tanečních skupin, hry a soutěže pro děti, občerstvení, ochutnávka romských jídel atd.

Více informací o konané akci lze nalézt pod odkazem http://www.sasmcb.cz/aktuality/znate-romskou-kulturu-a-historii-2/.


KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017
Dne 24. 3. 2017 byly uveřejněny podklady ke Krajskému dotačnímu programu na podporu sociálních služeb pro rok 2017. Příjem žádostí bude ukončen dne 12. 5. 2017 ve 12:00 hodin. Účelem programu je finanční podpora vybraných druhů sociálních služeb, které jsou na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování těchto sociálních služeb. Podrobné informace k programu naleznete na stránkách Jihočeského kraje v sekci Programové dotace.

 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ PORADNY PRO POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
V rámci projektu "Proč zrovna já? II." zřizuje Probační a mediační služba speciální poradny, které budou poskytovat pomoc obětem trestných činů. Kromě dalších měst po celé České republice funguje poradna pro oběti i v Českých Budějovicích. Je otevřená od ledna 2017 a to pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a způsobený následek. "Služba pro oběti trestných činů je určena opravdu pro každého, kdo se cítí být obětí a kdo potřebuje získat informace, jak svou situaci řešit. Ráda každému pomohu s tím, co bude pro něj nejtíživější - klienty v jejich těžké situaci vyslechnu, poskytnu informace o možnostech dalšího postupu, o právech oběti či o průběhu trestního řízení, doprovodím je k soudu či na policii a v případě potřeby zprostředkuji setkání s psychoterapeutem. Samozřejmostí je diskrétní přístup a v případě potřeby i úplné zachování anonymity", komentuje poradkyně z Českých Budějovice Mgr. Veronika Šillerová. Poradkyni lze kontaktovat telefonicky (tel.: 727 940 175) či elektronicky (e-mail: sillerova.pms@gmail.com). Konzultace probíhají ve středisku Probační a mediační služby na adrese: Karla IV 12, České Budějovice, nebo v kanceláři na adrese: Lidická 124/11, České Budějovice. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

Více informací k projektu "Proč zrovna já? II." i činnosti Probační a mediační služby lze nalézt na webových stránkách www.pmscr.cz.

 

AUTICENTRUM, o.p.s. SE STĚHUJE A POŘÁDÁ SBÍRKU
Auticentrum, o.p.s. poskytující v Českých Budějovicích služby osobám s autismem bude v období od 13. 3. 2017 do 31. 3. 2017 uzavřeno. Důvodem uzavření je změna místa poskytování služeb a stěhování Auticentra ze stávající adresy v ZŠ Bezdrevská do nových prostor.  Auticentrum bude nově fungovat v budově bývalé mateřské školy na adrese Plzeňská 44, České Budějovice.

Se změnou prostor poskytování služeb Auticentra souvisí i nutnost nové prostory vybavit. Na webových stránkách Auticentra je k nalezení seznam věcí, jež budou v nových prostorách potřebné, a dále veškeré potřebné kontaktní údaje. Přispět je možné finanční částkou, materiálním darem či například nabídkou slevy na pořízení vybavení.

 

DOBRODRUŽNĚ CHARITATIVNÍ AKCE - "HLEDÁ SE PAPÍROVÁ PADESÁTIKORUNA"
Dobrodružně charitativní akce Hledá se papírová padesátikoruna má za cíl shromáždit co největší počet již neplatných papírových padesátikorunových bankovek a po jejich výměně za platné peníze je využít na vybrané účely v daném městě/regionu.
Použití vybraných prostředků mohou jednotliví dárci ovlivnit tak, že vhodí do pokladničky spolu s padesátikorunou i „vzkaz“ s nápadem na jejich využití v místě/regionu. Pokud budou dárci chtít spolurozhodovat o konečném výběru nápadů a projektů, mohou do pokladničky spolu s padesátikorunou vhodit také papírek se svým emailem.
Místním koordinátorem akce pro region Český Krumlov je Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (web: www.cpdm.cz, e-mail: cpdm@cpdm.cz). CPDM, o.p.s. je zároveň sběrným místem „padesátikorun“ pro okres Český Krumlov. Neplatné papírové padesátikoruny mohou dárci přinést do sídla CPDM v Českém Krumlově, projektové pracoviště ICM, ul. T. G. Masaryka 114 (bývalé jesle) a vložit je osobně do pokladničky v pracovních dnech od 1. do 24. března 2017 v těchto časech: PO - ČT: 8.00 – 17.00, PÁ: 8.00 – 15.00.
Více informací mohou zájemci nalézt na oficiální webové stránce projektu www.hledase50.cz a také na webu Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov www.cpdm.cz.
Všechyn podmínky této charitativní akce naleznete přímo v Pravidlech akce.


INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jihočeský kraj vyzývá právnické osoby, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, aby postupovaly podle schválených Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje - viz dokument v sekci Síť sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
Každý investiční záměr je posuzován vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní podklady vztahující se k sociální službě, potřebnost konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a  jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociálních služeb po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. Všechny podklady společně s vyjádřením obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Příloha č. 3 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje - viz sekce Síť sociálních služeb) mají být doručeny na Krajský úřad Jihčeského kraje, Odbor sociálních věcí, nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel.: 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.


PROGRAMOVÉ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČI PODPORA RODINNÉ POLITIKY
Dne 24. 2. 2017 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí do aktuálně vyhlášených programových dotací Jihočeského kraje. Odbor sociálních věcí vyhlásil výzvu v následujících oblastech: podpora rozvoje sociálních služeb, podpora rodinné politiky a podpora sociálně zdravotních aktivit. Aktuálně probíhá hodnocení žádostí. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Programové dotace Jihočeského kraje.


AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2017 - AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 31/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb, která je přílohou Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. Změny se týkají sociálních služeb, které již jsou součásti krajské sítě, a jedná se zejména o změny právní formy některých poskytovatelů sociálních služeb, kapacity služby, ukončení poskytování sociální služby, resp. některé z forem poskytování služby k 1. 1. 2017 apod. V souladu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje byla upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017.

Save

Save