Dotační řízení 2021

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,
vzhledem k tomu, že je již možné podávat žádosti o poskytnutí účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto upozorňujeme, že Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval komentář k Metodice pro poskytování účelové dotace pro rok 2021. Dokument naleznete níže pod textem. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 25. 6. 2020 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, včetně jejích příloh. Uvedené dokumenty jsou současně zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje nebo je najdete níže pod textem.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálním služeb, které jsou v souladu s platným  Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a s jeho aktualizací formou Akčního plánu pro rok 2021 a podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 je stanoven od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby - poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Komentář k vybraným částem metodiky Jihočeského kraje–2021 (.pdf)

Metodika pro poskytování účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2021 (.pdf)

Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2021 (.zip)

Specifické přílohy k žádosti o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2021 (.zip)

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 11. 2. 2021 rozdělení finančních prostředků pro rok 2021. Výsledky naleznete v přiložení tabulce.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 (.pdf)