Dotační řízení 2023

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu (např. počet lůžek, počet hodin dostupnosti apod.) dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pouze na základní činnosti.

Dotace je poskytována v souladu s §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozdělení dotací 2023

Rozdělení dotací v rámci dotačního řízení dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 09. 02. 2023.

Ke stažení:

 

Termín pro podávání žádostí byl od 15. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

Jak požádat o dotaci?

Žádost musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.


Veškeré informace vč. podrobností a tiskopisů jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz / Dotace, fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje, viz Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

 

Uveřejněno 01.07.2022, aktualizováno 14.02.2023