Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování 2017

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 (dále jen "Metodika"), resp. Dodatku č. 1 k Metodice je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání a vyúčtování poskytunutých dotací za rok 2017 a to nejpozději do 25. 1. 2018. Pokyny k finančnímu vypořádání a vyúčtování včetně všech potřebných příloh naleznete ke stažení níže.


Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace pro rok 2017 (.pdf)

Př_ 4 Metodiky (.xls)

Př_ 5 Mětodiky (.xls)

Př_ 3 Dodatek k Metodice (.xls)

Př_ 4 Dodatek k Metodice (.xls)