Katalog sociálních služeb

V rámci projektu Plánování sociálních služeb III (realizace: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022) vznikl dokument Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 2022 (.pdf).

 

ARCHIV

V rámci projektu Plánování sociálních služeb II. realizovaného v období 2016 - 2019 vznikl dokument Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, který je aktualizovaným vydáním souhrnných informací o dostupných sociálních službách Jihočeského kraje.

Průvodce sociálními službami 2018 (.pdf)

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl zaměstnanci krajského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktualizován Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, kde jsou údaje o poskytovatelích sociálních služeb platné k 1. 7. 2013. Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na http://iregistr.mpsv.cz. V rámci realizace projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. bude opět vydaná aktualizovaná verze Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji v tištěné podobě. Elektronický katalog bude součásti Jihočeské aplikace sociálních služeb vytvořené také v rámci výše uvedeného projektu.

Průvodce sociálními službami 2013 (.pdf)