Koncepce v oblasti rodinné a seniorské politiky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 171/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 novou Koncepci rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025

Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025 (.pdf)

 

V červenci 2020 proběhlo připomínkování připravované Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025. Výsledky vypořádání obdržených připomínek naleznete ZDE