Kontakty

Kontaktní osobou v oblasti seniorské a rodinné politiky je:

Mgr., Bc. Lenka DUŠKOVÁ
- tel.: 386 720 937, e-mail: duskova2@kraj-jihocesky.cz

 

Kontaktními osobami v oblasti sociálně - právní ochrany dětí jsou:

Mgr. Eva NOVOTNÁ
- tel.: +420 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Gabriela DOBIÁŠOVÁ
-  tel.: +420 386 720 751, e-mail: dobiasova@kraj-jihocesky.cz

Mgr Pavel BLÁHA
-tel.: +420 386 720 644, e-mail: blahap@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Helena KAVANOVÁ
- tel.: +420 386 720 642, e-mail: kavanova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Jaroslava KIMMEROVÁ
- tel.: +420 386 720 643, e-mail: kimmerova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Edita AMBROZKOVA
- tel.: +420 386 720 642, e-mail: ambrozkova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Iva DIVOKÁ
- tel.: +420 386 720 756, e-mail: divoka@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Eliška FELENDOVÁ
- tel.: +420 386 720 754, e-mail: felendova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Lucie ŠUSTOVÁ, DiS.
- tel.: +420 386 720 640, e-mail: sustova@kraj-jihocesky.cz