Kontakty

Odbor sociálních věcí

Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru, kancelář č. 172, tel.: +420 386 720 604, e-mail: doubkova@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Úsek vedoucího odboru

Mgr. Ing. Alexandra Kindlová,
právník odboru sociálních věcí, kancelář č. 248, tel.: + 420 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování

Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení, kancelář č. 113, tel.: + 420 386 720 702, e-mail: holicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Pavlíček, finanční referent - rozpočtář, kancelář č. 143, tel: + 420 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová, dotační řízení pro sociální služby, kancelář č. 151, tel: + 420 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Marischková, finanční referent - rozpočtář, kancelář č. 143, tel: + 420 386 720 783, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Sigmundová, kontrolor financ. soc. služeb, kancelář č. 144, tel: + 420 386 720 780, e-mail: sigmundova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Blanka Pechová, kontrolor financ. soc. služeb, kancelář č. 146, tel: + 420 386 720 782, e-mail: pechova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Petra Hypšová, kontrolor financ. soc. služeb, kancelář č. 144, tel: + 420 386 720 757, e-mail: hypsova@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková
, vedoucí oddělení, kancelář č. 113, tel: +420 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Štěpánka Candrová, organizační zaměstnanec, kancelář č. 107, tel.: + 420 386 720 601, e-mail: candrova@kraj-jihocesky.cz
Luděk Petr, DiS., finanční referent, kancelář č. 113, tel: + 420 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Sládková, projektový a finanční manažer OPZ V., kancelář č. 2 217, tel: +420 386 720 776, e-mail: sladkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Beata Dušková Prykprojektový a finanční manažer OPZ V., kancelář č. 2 217, tel: +420 386 720 775, e-mail: duskova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Janečková, manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V., kancelář č. 2 221, tel: +420 386 720 634, e-mail: janeckova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Monika Hanzelyová, střednědobý plán sociálních služeb, kancelář č. 114, tel: +420 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz
Eva Šišková, referent sociálních věcí, kancelář č. 173, tel: +420 386 720 779, e-mail: siskova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lucie Sedláčková, odborný konzultant plánování sociálních služeb III., kancelář č. 114, tel: +420 386 720 741, e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Machát, projektový a finanční manažer plánování sociálních služeb III., kancelář č. 2 221, tel: +420 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz
Mgr. et Mgr. Lenka Zevlová, projektový a finanční manažer plánování sociálních služeb III., kancelář č. 2 221, tel: +420 386 720 844, e-mail: zevlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavlína Čalounová, referent pro seniorskou a rodinnou politiku, kancelář č. 173, tel: +420 386 720 635, e-mail: calounovap@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Oddělení prevence a humanitních činností

Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení, kancelář č. 1 015, tel.: + 420 386 720 649, e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažer prevence kriminality, kancelář č. 2 015, tel: + 420 386 720 624, e-mail: bullova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Roman Slivka, romský koordinátor, kancelář č. 2 018, tel: + 420 386 720 639, e-mail: slivka@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Iva Divoká, krajský školský koordinátor prevence rizik. chování, kancelář č. 1 018, tel: + 420 386 720 756, e-mail: divoka@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělení, kancelář č. 2 019, tel.: +420 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Šustová, DiS., sociálně právní ochrana dětí, kancelář č. 2 017, tel: +420 386 720 640, e-mail: sustova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Dobiášová, náhradní rodinná péče, kancelář č. 3 017, tel: +420 386 720 751, e-mail: dobiasova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Edita Ambrozková, náhradní rodinná péče, kancelář č. 3 016, tel: +420 386 720 642, e-mail: ambrozkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eliška Felendová, sociálně právní ochrana dětí, kancelář č. 2 017, tel: +420 386 720 754, e-mail: felendova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Pavel Bláha, psycholog NRP, kancelář č. 3 018, tel: +420 386 720 644, e-mail: blahap@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Kimmerová, náhradní rodinná péče, kancelář č. 3 017, tel: +420 386 720 643, e-mail: kimmerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Kavanová, psycholog NRP,  kancelář č. 3 016, tel: +420 386 720 642, e-mail: kavanova@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann, vedoucí oddělení, kancelář č. 141 , tel.: +420 386 720 625, e-mail: schumann@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Šimůnková, koordinace poskytování soc.služeb, realizace a koordinace činnosti soc.práce, kancelář č. 140, tel: +420 386 720 622, e-mail: simunkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Anderlová, registrace a metodika sociálních služeb, kancelář č. 139, tel: +420 386 720 619, e-mail: anderloval@kraj-jihocesky.cz
Bc. Sylva Zdeňková, registrace a metodika sociálních služeb, kancelář č. 138, tel: +420 386 720 621, e-mail: zdenkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Janů, registrace a metodika sociálních služeb, kancelář č. 138, tel: +420 386 720 620, e-mail: janu@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Kocmanová, koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím a koordinace poskytovatelů soc. služeb a činnosti soc. práce, kancelář č. 140, tel: +420 386 720 623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz 
Anna Hadravová, realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence, kancelář č. 142, tel: +420 386 720 636, e-mail: hadravova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ludmila Švehlová, realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence, kancelář č. 142, tel: +420 386 720 637, e-mail: svehlova@kraj-jihocesky.cz
Dáša Bílková, DPP - administrativní pracovník, kancelář č. 139, tel: +420 386 720 630, e-mail: bilkova@kraj-jihocesky.cz

Save

Save

Save