Kontakty

Na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje jsou kontaktními osobami v oblasti sociální problematiky: 

Mgr. Ludmila ŠVEHLOVÁ
- tel.: 386 720 637, e-mail: svehlova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Helena KOCMANOVÁ
- tel.: 386 720 623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Pavla ŠIMŮNKOVÁ
- tel.: 386 720 622, e-mail: simunkova@kraj-jihocesky.cz

Kontakty na sociální pracovníky obcí II. typu v Jihočeském kraji .pdf (aktualizováno v listopadu 2020)

Kontakty na sociální pracovníky obcí III. typu v Jihočeském kraji .pdf (aktualizováno v listopadu 2020)