Korekce vyrovnávací platby

Ke dni 15. 11. 2016 byla provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupce přiloženého souboru) a to z těchto důvodů (.pdf).

 

Vyrovnávací platby po provedené 1. korekci pro rok 2017 jsou zveřejňované více než měsíc před konečným monitoringem jejich plnění, které jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni zasílat do 10. 1. 2018. Protože rok 2017 byl velmi komplikovaný pro stanovení výší vyrovnávacích plateb, prosíme poskytovatele o včasnou kontrolu jejich plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte Ing. Jiřího Pavlíčka, oddělení kontroly a financování, odbor sociálních věcí, tel.: 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Na základě dosavadních podnětů od poskytovatelů sociálních služeb byla ještě ke dni 7. 12. 2017 opravena výše vyrovnávacích plateb pro rok 2017 po 1. korekci u následujících sociálních služeb: 

Azylové domy

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Odlehčovací služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Aktuální přehled vyrovnávací platby 2017(.pdf)