Krajská koordinační skupina JčK

AKTUALIZACE STATUTU A JEDNACÍHO ŘÁDU KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINY JČK

Dne 25. 3. 2021 schválila Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 275/2021/RK-13 aktualizaci Statutu Krajské koordinační skupiny Jihočeského kraje, včetně jednacího řádu. 

Krajská koordinační skupina (dále také KKS) byla ustanovena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 120/2016/RK-81 ze dne 11. 2. 2016 jako poradní orgán pro oblast plánování sociálních služeb a správy jejich sítě na území Jihočeského kraje. Tento poradní orgán se podílí na koordinační a metodické činnosti procesu plánování sociálních služeb, jehož výstupem je zpracování strategického materiálu v podobě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a dále na činnostech souvisejících s aktualizací sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Statut a jednací řád Krajské koordinační skupiny JčK (.pdf)