Krajská koordinační skupina JčK

AKTUALIZACE STATUTU KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINY JČK

Dne 26. 10. 2017 schválila Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 1185/2017/RK-26 aktualizaci Statutu Krajské koordinační skupiny Jihočeského kraje, včetně jednacího řádu. 

Krajská koordinační skupina (dále jen KKS) byla ustanovena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 120/2016/RK-81 ze dne 11. 2. 2016 jako poradní orgán pro oblast sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Tento poradní orgán se podílí na koordinační a metodické činnosti procesu plánování sociálních služeb, jehož výstupem je zpracování strategického materiálu v podobě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a dále na činnostech souvisejících s aktualizací sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Statut Krajské koordinační skupiny JčK (.pdf)

 

Plánované termíny jednání KKS v roce 2018:

1. 2. 2018, 9:00 hodin

28. 2. 2018, 9:00 hodin

24. 4. 2018, 9:30 hodin

23. 5. 2018, 9:00 hodin

15. 8. 2018, 9:00 hodin

19. 9. 2018, 9:00 hodin

21. 11. 2018, 9:00 hodin

Jednání KKS budou probíhat v zasedací místnosti č. 108, Odboru sociálních věcí (budova KÚ ul. B. Němcové).