Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 27. 6. 2018 výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019.

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 (.pdf)

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 11. 4. 2019 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 (KDP 2019). Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 13. 5. 2019 do 22. 5. 2019 do 12:00 hodin.

Podrobné informace vč. Pravidel programu, Podrobného postupu stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje.

 

Pravidla KDP 2019 (.pdf)

Přílohy Pravidel KDP 2019 (.zip)