Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 25. 6. 2020 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020. Účelem programu ja podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12:00 hodin.

Podrobné informace včetně Pravidel programu, Podrobného postupu stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU. Pravidla programu naleznete i níže.

 

Pravidla KDP rok 2020 (.pdf)

Přílohy Pravidel KDP 2020 (.zip)