Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

 

Sumář vypořádání a vyúčtování za rok 2020 (xlsx.)

 

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE POSKYTNUTÉ V RÁMCI KRASKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020

Dle Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 (dále jen "Pravidla") je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace za rok 2020 - viz článek 6 Pravidel a článek VII Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen "Smlouva"). 

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 Pravidel a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Pravidel pod přiděleným účelovým znakem 389 a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 10. 1. 2021.

Podrobné informace k vypořádání a vyúčtování dotace naleznete zde.

Formuláře jsou ke stažení zde:

Příloha č. 4 - finanční vyúčtování dotace
Příloha č. 5 - vypořádání dotace
 

  

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 25. 6. 2020 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020. Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12:00 hodin.

Podrobné informace včetně Pravidel programu, Podrobného postupu stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU. Pravidla programu naleznete i níže.

 

Pravidla KDP rok 2020 (.pdf)

Přílohy Pravidel KDP 2020 (.zip)