Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

POKYNY PRO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POSKYTNUTÉ V RÁMCI KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU 2021

Dle Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 (dále jen Pravidla) je povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání dotace za rok 2021 - viz článek 6 Pravidel a článek VII Smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování na formuláři uvedené v Příloze č. 4 Pravidel a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Pravidel  pod přiděleným účelovým znakem 389 a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nedisponuje-li příjemce datovou schránkou, v písemné podobě, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 17. 1. 2022.

Podrobné informace k finančnímu vyúčtování a vypořádání dotace naleznete ZDE . 

 

Formuláře ke stažení:

Příloha 4 - Vyúčtování dotace  (.xlsx)

Příloha 5 - Formulář pro finanční vypořádání dotace  (.xlsx)

 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 6. 2021 schváleno usnesením č. 204/2021/ZK-8 výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 . Tato byla schválena změna Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 a znění přílohy č. 3 Smlouvy . Aktualizované dokumenty naleznete pod výsledky KDP pro rok 2021. Schválené změny se týkají možností změn čerpání dotace, které doposud nebyly v rámci tohoto programu přípustné. 

Výsledky KDP pro rok 2021 (.pdf)

Pravidla KDP pro rok 2021 - aktualizovaná verze (.pdf)

Příloha č. 3 Pravidel KDP pro rok 2021 - aktualizovaná verze e (.pdf)

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 18. 3. 2021 schválilo prohlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 . Program je určen na podporu sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je od 19. 4. 2021 do 3. 5. 2021 do 12:00 hodin. 

Podrobné informace včetně postupu podání el. žádosti naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU . Pravidla a přílohy k programu naleznete níže.

 

Pravidla KDP pro rok 2021 (.pdf)

Přílohy KDP 2021  (.zip)