Návratná finanční výpomoc v roce 2022

VÝSLEDKY PROGRAMU FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNCÍH SLUŽEB V ROCE 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 16. 12. 2021 výsledky Programu finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022.

Schválené žádosti pro rok 2022 (.pdf)

 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 9. 9. 2021 schválilo Program finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022. Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku roku do doby vyplacená 1. splátky dotace poskytnuté dle §101a zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lez podat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana v termínu od 11. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

 

Harmonogram Programu:

Datum uveřejnění: 10. 9. 2021
Datum vyhlášení: 11. 10. 2021
Datum ukončení: 31. 10. 2021

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Zumrová - Tel.:386 720 646, e-mail: zumrova@kraj.jihocesky.cz
Ing. Jiří Pavlíček - Tel.: 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz

 

Podrobné informace naleznete