Podpora pěstounství v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj je dlouhodobě zapojen do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí", reg. číslo projektu: CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687, který je realizován od 1. 1. 2016 a jehož realizace bude ukončena k 30.6. 2019.

Cílem projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefetivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt je zaměřen na posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči.

Jihočeský kraj se zapojil do realizace klíčové aktivity č. 4 projektu, jejíž zaměření a cíle naleznete zde.