Pověření JčK na období 2019-2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 294/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 schválilo Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen "Pověření") na období 2019 - 2021. V souladu s Rozhodnutím Komise (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, je Jihočeský kraj je povinen vydat Pověření poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Sítě JčK na období 2019 - 2021.

Součástí schváleného dokumentu je vzor Pověření do základní sítě, vzor dodatku k Pověření do základní sítě, vzor Pověření do podmíněné sítě a vzor dodatku k Pověření do podmíněné sítě. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 215/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo nové znění vzoru dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen "Pověření") na období 2019 - 2021. 

Vzory Pověření na období 2019 - 2021 (.pdf) - aktualizace červen 2019, Vzor dodatku k Pověření - základní síť

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 431/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 schválilo vzor dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje (dále jen "Pověření") pro rok 2018. Tento materiál je vydán poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do podmíněné sítě sociálních služeb. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-5 ze dne 22. 9. 2016 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017. Součástí schváleného materiálu je dodatek k Pověření, kterým je prolongováno Pověření vydané poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016, dále nový vzor Pověření pro služby nově zařazené do základní sítě sociálních služeb v roce 2017 a také vzor podmíněného Pověření, které bude vydáno poskytovatelům v souvislosti s jejich zařazením do podmíněné sítě sociálních služeb.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo vzor Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření") pro rok 2016. Pověření byla Jihočeským krajem vydávána v souladu s § 101 odst. 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Vzor Pověření základní síť 2018 (.pdf)

Vzor dodatku k Pověření základní síť 2018 (.pdf)

Vzor Pověření podmíněná síť 2018 (.pdf)

Vzor dodatku k Pověření podmíněná síť 2018 (.pdf)

 

Vzory Pověření 2017 (.pdf) - Dokument obsahuje: dodatek k Pověření - základní síť, Pověření - podmíněná síť, Pověření - základní síť