Pracovní skupiny SPRSS JčK

V procesu tvorby SPRSS JčK bylo ustanoveno pět pracovních skupin podle cílových skupin sociálních služeb. 

- Pracovní skupina pro seniory

- Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením

- Pracovní skupina pro rodiny s dětmi

- Pracovní skupina pro osoby v krizi

- Pracovní skupina pro osoby závislé či závislostí ohrožené

V průběhu procesu tvorby SPRSS JčK se pracovní skupiny podílí na analytické i strategické části dokumentu. Definují cílové skupiny, zpracovávají dílčí analýzy, vyhodnocují aktuální stav poskytování sociálních služeb na území kraje. Na základě těchto činností/ výstupů navrhují konkrétní priority, opatření a aktivity SPRSS JčK 2022 - 2024. 

Výběr členů pracovních skupin probíhal na několika úrovních - zástupci poskytovatelů sociálních služeb, obce s rozšířenou působností a zástupci zadavatelů z místní úrovně a pracovníci odboru sociálních věcí. 

Členové jednotlivých PS byli jmenování Krajskou koordinační skupinou.

 

Kontakty na manažery pracovních skupin:

PS pro seniory - manažerka Mgr. Vladimíra Holczerová (reditel@domovkaplice.cz).

PS pro rodiny s dětmi - manažerka Mgr. Karolína Píchová, DiS. (reditel@jhradec.charita.cz)

PS pro osoby se zdravotním postižením - manažer Mgr. Jan Šesták, Ph.D. (sestakj@arpida.cz)

PS pro osoby v krizi - manažer Bc. František Kaiseršot (kaisersot@meziproudy.cz)

PS pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené - manažer Michal Němec, MBA (nemec@prevent99.cz)