Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji (Síť JčK) je souhrn dostupných sociálních služeb, které mají dostatečnou kapacitu, náležitou kvalitu a odpovídající místní dostupnost. Zároveň napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území Jihočeského kraje a jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob. Síť JčK je součástí schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, případně Jendotlivých Akčních plánů. Do Sítě JčK mohou být zařazeny pouze sociální služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v pozdějším znění. Zároveň musí být vyhodnoceny jako nezbytné, potřebné, dostupné, efektivní a kvalitní. Pro účely plánování a financování sociálních služeb je důležité sledovat významné změny týkající se kapacity, dostupnosti a výkonnosti jednotlivých sociálních služeb, aby bylo možné objektivně hodnotit jejich efektivitu a potřebnost.

Aktuálně platná pravidla:

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 (.pdf), (účinná od 1. 7. 2021) 

 

Přílohy Pravidel:

 

Kritéria hodnocení: 

Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 (.pdf), (účinná od 1. 7. 2021) 

 

Prezentace z kulatých stolů, které probíhaly březen - duben 2018:

1. část - Tvorba sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje (.pdf)

2. část - Přílohy k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (.pdf)