Programové dotace Jihočeského kraje

PROGRAMOVÉ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2022 - aktuálně vyhlášené

 

  1. Podpora rodinné politiky - termín pro podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin

  2. Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2022 - termín pro podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin

  3. Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji - termín pro podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin

  4. Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - termín pro podání žádostí do 29.10.2021 do 12:00 hodin