Programové dotace Jihočeského kraje

Programové dotace aktuálně vyhlášené pro rok 2018:

 

Programové dotace ve fázi hodnocení v roce 2018:

Aktuálně nejsou žádné programy ve stavu hodnocení.

 

Výsledky programových dotací schválených v roce 2018:

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 - seznam schválených žádostí (.pdf)

Podpora sociálně zdravotních aktivit - seznam schválených žádostí (.pdf)

Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji - seznam schválených žádostí (.pdf)

Podpora rodinné politiky- seznam schválených žádostí (.zip)

Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje - seznam schválených žádostí (.pdf)

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2018 - seznam schválených žádostí (.pdf)

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji - seznam schválených žádostí (.zip)

 

 

ROK 2017:

Výsledky programových dotací schválených v roce 2017:

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017 - seznam schválených žádostí, podklady pro závěrečné vyúčtování a finanční vypořádání.

Podpora sociálně zdravotních aktivit - seznam schválených žádostí.

Podpora rozvoje sociálních služeb - seznam schválených žádostí.

Podpora rodinné politiky - seznam schválených žádostí v opatření 1 - Podpora mateřských center, v opatření 2 - Podpora rodin v evidenci OSPOD, v opatření 3 - Podpora odborné pomoci, v opatření 4 - Podpora práce s ohroženými dětmi.

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - seznam schválených žádostí.

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017 - seznam schválených žádostí.

Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje - seznam schválených žádostí.

 

Ostatní programové dotace Jihočeského kraje jsou uveřejněny zde.