Seniorská politika

SENIORSKÁ POLITIKA:

V rámci projektu MPSV s názvem "Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň" byl vytvořen jako jeden z dílčích výstupů tohoto projektu SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. V tomto Sborníku naleznete řadu inspirativních příkladů a projektů, jež fungují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Příklady dobré praxe jsou přehledně tematicky rozděleny, najdete zde příklady dobré praxe z oblasti podpory a péče, z oblasti mezigeneračních vztahů nebo z oblasti bydlení a dopravy.

Další aktivity spojené s realizací výše uvedeného projektu naleznete na stránkách Senioři v krajích