Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji

 

ZÁKLADNÍ SÍŤ 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘAZENÝCH DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI 2023-2024

Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2023-2024 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 403/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022. 

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 188/2022/ZK-18 schválilo aktualizaci základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Jedná se o služby, které žádají o zvýšení kapacity především či zařazení do základní sítě v rámci vyhlášeného Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022.

Ke stažení:

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2022 - 2024

V návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 a dle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 422/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. V termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 dalo 149 poskytovatelů sociálních služeb celkem 342 žádostí o zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo během listopadu 2021 dle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1.

Ke stažení:

 

 AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK PRO ROK 2021 - červen 2021

Dne 24. 6. 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 203/2021/ZK-8 aktualizaci zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to na základě žádosti poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci opatření č. 3A Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb.

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK pro rok 2021- prosinec 2020

V termínu 15. 9. - 31. 10. 2020 podalo podle aktuálně platných Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítí sociálních služeb v Jihočeském kraji 43 poskytovatelů celkem 55 žádostí k jednotlivým sociálním službám, z toho 8 žádostí o zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021 a 47 žádostí o akceptaci změn ve specifikaci, která je součástí základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Tato aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 31/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020. 

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK - ZMĚNY V ROCE 2020 

Na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci Opatření č. 3 Krajského dotačního programu na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb pro rok 2020, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 241/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 aktualizace zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Ke stažení:

 

Poskytovatelé, kterým bylo vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření), mají povinnost Odboru sociálních věcí Krajskému úřadu Jihočeského kraje hlásit všechny změny údajů, které mají vliv na specifika sociální služby. V této souvislosti byly doručené změny projednány v samosprávě kraje a na základě usnesení zastupitelstva č. 84/2020/ZK-27 ze dne 21. 5.2020 byl aktualizován přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě. 

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - prosinec 2019

V termínech 15. 9. - 31. 10. 2019 podalo 40 poskytovatelů, podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb celkem 53 žádostí k jednotlivým sociálním službám, z toho 5 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě a 48 žádostí o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní sítě v Jihočeském kraji. Tato aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 387/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019. 

Ke stažení:

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2019

Na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci Opatření č. 3 Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 aktualizaci zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Ke stažení:

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - leden 2019

V návaznosti na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021 a podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 360/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. 

V období od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018 podalo 144 poskytovatelů sociálních služeb celkem 344 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v měsíci listopadu 2018 podle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválených Zastupitelstvem kraje v červnu 2018.

Ke stažení:

 

PODMÍNĚNÁ SÍŤ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO PODMÍNĚNÉ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - květen 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 100/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 schválilo aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podmíněná síť byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu. 

Ke stažení: