Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji

ZÁKLADNÍ SÍŤ 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2019

Na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci Opatření č. 3 Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 aktualizaci zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK - červen 2019 (.pdf)

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - leden 2019

V návaznosti na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021 a podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 360/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. 

V období od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018 podalo 144 poskytovatelů sociálních služeb celkem 344 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v měsíci listopadu 2018 podle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválených Zastupitelstvem kraje v červnu 2018.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK - leden 2019 (.pdf)

 

PODMÍNĚNÁ SÍŤ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO PODMÍNĚNÉ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 213/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podmíněná síť byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu. 

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - červen 2019

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2019

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - leden 2019