Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji

ZÁKLADNÍ SÍŤ 

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 188/2022/ZK-18 schválilo aktualizaci základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Jedná se především o služby, které žádaly o navýšení kapacity či zařazení do základní sítě v rámci vyhlášeného Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022. Ke stažení Přehled změn v základní síti.  

Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 (.pdf) - aktualizace červen 2022

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2022 - 2024

V návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 a dle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 422/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. V termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 podalo 149 poskytovatelů sociálních služeb celkem 342 žádostí o zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo během listopadu 2021 dle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v JčK na období 2022 - 2024  (.pdf)

 

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK PRO ROK 2021 - červen 2021

Dne 24. 6. 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 203/2021/ZK-8 aktualizaci zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to na základě žádosti poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci opatření č. 3A Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v JčK pro rok 2021 - změna červen 2021 (.pdf)

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK pro rok 2021- prosinec 2020

V termínu 15. 9. - 31. 10. 2020 podalo podle aktuálně platných Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítí sociálních služeb v Jihočeském kraji 43 poskytovatelů celkem 55 žádostí k jednotlivým sociálním službám, z toho 8 žádostí o zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021 a 47 žádostí o akceptaci změn ve specifikaci, která je součástí základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Tato aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 31/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020. 

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021 - prosinec 2020(.pdf). 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JČK PRO ROK 2021 (.pdf)

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JČK - ZMĚNY V ROCE 2020 

Na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci Opatření č. 3 Krajského dotačního programu na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb pro rok 2020, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 241/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 aktualizace zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji - září 2020 (.pdf)

Poskytovatelé, kterým bylo vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření), mají povinnost Odboru sociálních věcí Krajskému úřadu Jihočeského kraje hlásit všechny změny údajů, které mají vliv na specifika sociální služby. V této souvislosti byly doručené změny projednány v samosprávě kraje a na základě usnesení zastupitelstva č. 84/2020/ZK-27 ze dne 21. 5.2020 byl aktualizován přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě. 

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji - květen 2020 (.pdf)

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JČK NA OBDOBÍ 2020-2021 (.pdf)

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - prosinec 2019

V termínech 15. 9. - 31. 10. 2019 podalo 40 poskytovatelů, podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb celkem 53 žádostí k jednotlivým sociálním službám, z toho 5 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě a 48 žádostí o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní sítě v Jihočeském kraji. Tato aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 387/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019. 

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK - prosinec 2019 (.pdf)

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - červen 2019

Na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci Opatření č. 3 Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019, které bylo zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 aktualizaci zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK - červen 2019 (.pdf)

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - leden 2019

V návaznosti na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021 a podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 360/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. 

V období od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018 podalo 144 poskytovatelů sociálních služeb celkem 344 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v měsíci listopadu 2018 podle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválených Zastupitelstvem kraje v červnu 2018.

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK - leden 2019 (.pdf)

 

PODMÍNĚNÁ SÍŤ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO PODMÍNĚNÉ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - květen 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 100/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 schválilo aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podmíněná síť byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu. 

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2021

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2020

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - únor 2020

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - prosinec 2019

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - červen 2019

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2019

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - leden 2019