Sociální bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra zřídilo webové stránky www.socialnibydleni.mspv.cz. Pod tímto odkazem naleznete všechny potřebné informace a témata týkající se problematiky sociálního bydlení.

Strategické dokumenty z oblasti sociálního bydlení v České republice: