Správní obvod ORP Blatná

Na území města Blatná je komunitní plánování sociálních služeb zajišťováno Svazkem obcí Blatenska. Na území Svazku obcí Blatenska proběhlo plánování sociálních služeb v roce 2006 - 2007. Jedním z jeho hlavních výstupů byl první Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Obsahoval záměry, které směřovaly k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Blatensku. V roce 2010 – 2011 byl vypracován plán s výhledem na další tříleté období. Aktivity plánu byly dle možností plněny, monitoring plnění probíhal v rámci plnění zakázky krajského projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". V roce 2013 – 2014 se realizoval projekt zaměřený na udržení procesu plánování a na zpracování aktuálních výstupů.

 

Kontakt: Bc. Koubková Markéta, vedoucí odboru sociálních věcí

Adresa: Městský úřad Blatná, T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Telefon: 383 416 213

E-mail: koubkova@mesto-blatna.cz 

 

Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 2014:

http://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/160cs_7.pdf&original=KPSS+Svazku+obc%C3%AD+Blatenska+2014.pdf

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2017:

http://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/160cs_13.pdf&original=Ak%C4%8Dn%C3%AD+pl%C3%A1n+Blatn%C3%A1+2017.pdf