Správní obvod ORP Blatná

Na území města Blatná je komunitní plánování sociálních služeb zajišťováno Svazkem obcí Blatenska. Na území Svazku obcí Blatenska proběhlo plánování sociálních služeb v roce 2006 - 2007. Jedním z jeho hlavních výstupů byl první Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Obsahoval záměry, které směřovaly k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Blatensku. V roce 2010 – 2011 byl vypracován plán s výhledem na další tříleté období. Aktivity plánu byly dle možností plněny, monitoring plnění probíhal v rámci plnění zakázky krajského projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". V roce 2013 – 2014 se realizoval projekt zaměřený na udržení procesu plánování a na zpracování aktuálních výstupů. V letech 2015 a 2016 se město Blatná ve spolupráci CpKP jižní Čechy zapojilo do Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V letech 2017 a 2018 byla plněna veřejná zakázka "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.". V březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná". V rámci projektu byl připraven a schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2019 a následně zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na období 2020 - 2022. 

 

Kontakt: Bc. Koubková Markéta, vedoucí odboru sociálních věcí

Adresa: Městský úřad Blatná, T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Telefon: 383 416 213

E-mail: koubkova@mesto-blatna.cz 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na období 2020-2022 (.pdf)

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2019 (.pdf)