Správní obvod ORP Český Krumlov

Příprava plánu sociálních služeb na celém území ORP Český Krumlov byla zahájena v polovině roku 2011. Plánování na území ORP navazuje na komunitní plánování ve městě Český Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004, tehdy jako v jednom z prvních deseti měst v ČR. Další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb je realizována nyní a jejím výsledkem bude i nový Plán sociálních služeb na roky 2019 - 2021. 

 

Kontakt: Ing. Jiří Čermák, referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor

Adresa: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Telefon: 380 766 488

E-mail: jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz

www: http://www.socialnisluzbyck.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-uzemi-ceskokrumlovska.html

 

Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov 2019 - 2021

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2017 a akční plán na rok 2018: zde (.pdf)

Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 – 2017: 

http://www.socialnisluzbyck.cz/files/socialnisluzbyck/uploads/files/KPSS_CK_plan_verze3_150225_final_slouceno.pdf