Správní obvod ORP Dačice

V období 2007 – 2008 proběhl první proces plánování rozvoje sociálních služeb na Dačicku. Akce byla spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu. Realizátorem projektu bylo město Dačice. Během procesu byly zpracovány analýzy a byly zmapovány poskytované služby. Byla zpracována strategická část plánu s aktivitami směřujícími k rozvoji sociálních a doprovodných služeb.

V období 2011 – 2012 byl na Dačicku realizován projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice. Projekt byl zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, partnerem pak město Dačice. Do plánování se zapojily ostatní obce Dačicka, poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, organizace poskytující doprovodné služby a další subjekty. Financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Kontakt: Mgr. Ludmila Kolářová

Adresa: CpKP jižní Čechy, Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice

Telefon: 777 793 739, 602 460 470

E-mail: ludmila.kolarova@cpkp.cz  

www: http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/137-kpss-dacice

 

Katalog poskytovatelů na Dačicku 2015:

Katalog poskytovatelů na Dačicku 2015.pdf

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015:

Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015.pdf

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017: 

http://www.dacice.cz/e_download.php?file=data/editor/1008cs_4.pdf&original=Ak%C4%8Dn%C3%AD+pl%C3%A1n+Da%C4%8Dice+2017.pdf