Správní obvod ORP Jindřichův Hradec

Příprava plánu sociálních služeb na celém území obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec byla zahájena v létě roku 2013. Plánování na území obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec navazuje na komunitní plánování sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec, které probíhalo v letech 2007–2008. Dále navazuje na plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji 2012-2013. Výsledkem je i nový Plán sociálních služeb pro ORP Jindřichův Hradec na roky 2015–2017.

 

Kontakt: Mgr. Monika Emrová

Adresa: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 372 22 Jindřichův Hradec

Telefon: 777 793 736, 384 351 312

E-mail: emrova@jh.cz

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015–2017:

http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/kpss-v-jh-2013-2015/

 

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec pro období 2016 - 2017:

http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Jind%C5%99ich%C5%AFv%20Hradec/AP_Jind%C5%99ich%C5%AFv%20Hradec.pdf