Správní obvod ORP Kaplice

Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice je metodou komunitního plánování zpracován plán sociálních a souvisejících služeb na období let 2014 až 2018. Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, za součinnosti Řídící skupiny a pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny stávajících a potenciálních uživatelů, byl koncem roku 2017 pro region Kaplicka zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2018. Projekt, který byl podpořen Jihočeským krajem, realizovala Místí akční skupina Pomalší. Plánování sociálních a návazných služeb pokračuje v roce 2018 až 2019 zpracováním nového strategického dokumentu na období let 2020 až 2022. Vlastní proces komunitního plánování bude zjištěn realizací projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je na plánovaném území zabezpečit identifikované skutečné potřeby uživatelů sociálních služeb.

 

Kontakt: Mgr. Pavlína Bláhová - vedoucí odboru sociálních věcí a péče 

Telefon: 380 303 190, 770 136 061

E-mail: blahova@mestokaplice.cz

 

Kontakt: Zdeněk Říha, MAS Pomalší o.p.s.

Telefon: 774 050 409

E-mail: planujeme@seznam.cz

Web: http://www.maspomalsi.cz/

 

Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu ORP Kaplice:

http://kaplice.charita.cz/res/archive/002/000467.pdf?seek=1368527342

 

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice pro rok 2018: zde (.pdf)