Správní obvod ORP Milevsko

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000 v rámci britsko-českého pilotního projektu „Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při reformě sociálních služeb“, který probíhal v celém píseckém okrese. Prvním uceleným výstupem z plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko pak byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 2004. Na něj navazoval Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008, který byl platný do roku 2013. Jeho strategická část byla v roce 2011 aktualizována. Následně se realizoval projekt zaměřený na kompletní aktualizaci komunitního plánu. Výstupem je Komunitní plán sociálních služeb ORP Milevsko (2013-2015), který obsahuje záměry na udržení a rozvoj sociálních a doprovodných služeb do roku 2015. V letech 2015 a 2016 se město Milevsko ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V roce 2017 byla plněna veřejná zakázka "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II a byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018. V lednu 2018 byl zahájen projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko", v rámci něhož byl připraven a schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2019. Následně byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na období 2020 - 2022, který vyhcází z aktuálně zjištěných potřeb v území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoje služeb v území využít. 

 

Kontakt: Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí Odboru sociálních věcí

Adresa: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Telefon: 382 504 106, 602 440 221

E-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 2022 (.pdf)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018 

Předchozí dokumenty naleznete v archivu na stránkách města Milevska