Správní obvod ORP Milevsko

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000 v rámci britsko-českého pilotního projektu „Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při reformě sociálních služeb“, který probíhal v celém píseckém okrese. Prvním uceleným výstupem z plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko pak byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 2004. Na něj navazoval Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008, který byl platný do roku 2013. Jeho strategická část byla v roce 2011 aktualizována. Následně se realizoval projekt zaměřený na kompletní aktualizaci komunitního plánu. Výstupem je Komunitní plán sociálních služeb ORP Milevsko (2013-2015), který obsahuje záměry na udržení a rozvoj sociálních a doprovodných služeb do roku 2015.

 

Kontakt: Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí Odboru sociálních věcí

Adresa: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Telefon: 382 504 106, 602 440 221

E-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Milevsko (2013-2015):

http://www.milevsko-mesto.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-orp-milevsko-2013-2015/d-165469/p1=66984

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2017:

http://www.milevsko-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=9467&id_dokumenty=172327