Správní obvod ORP Písek

Součástí strategického plánu města je komunitní plán sociálních služeb, který je pro obec s rozšířenou působností Písek. MAS Šumavsko začalo v letech 2013 -2015 na ORP Písek komunitně plánovat v rámci projektu "Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek". Následně došlo k vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2015 - 2016 a potom i ke schválení Akčního plánu na rok 2017. Během realizace zakázky s názvem "Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II, se podařilo sestavit a schválit Akční plán na rok 2018. Proběhla aktualizace adresáře sociálních služeb na daném území. V březnu 2018 bylo zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek. V období 2018 - 2020 byl v rámci projektu "Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek" spolufinancovaného Evropskou unii prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na období 2020-2022. 

Bližší informace sledujete na těchto stránkách: 

http://www.sossumavsko.cz/planovani-socialnich-sluzeb/pisek

nebo na stránkách partnera: 

http://www.mesto-pisek.cz/odbor-socialnich-veci/ds-1181/archiv=0

 

Kontakt na realizátora projektu: Bc. Markéta Kovářová

Adresa: Archiváře Teplého 102, 887 06 Malenice 

Telefon: 730 870 048

E-mail: kovarova@sossumavsko.cz

 

Kontakt na zástupce partnera - město: Mgr. Michaela Baslerová, vedoucí odboru sociálních věcí  

Adresa: Budovcova 207/6, 397 01 Písek

Telefon: 382 330 810  

E-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na období 2020 - 2022

Strategický plán sociálního začleňování města Písek pro období 2019 - 2021

Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek 

Akční plán ORP Písek 2017

Akční plán ORP Písek 2018 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Písecku