Správní obvod ORP Prachatice

Na území ORP Prachatice v letech 2007 - 2008 realizovala místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území CHANCE IN NATURE - LAG a území správního obvodu ORP Prachatice". Od jeho ukončení probíhaly a stále probíhají společné aktivity žadatele, partnera a spolupracujících organizací v regionu, které navazují na priority plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Od května 2011 se na území ORP Prachatice opět realizoval proces komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu "Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice". Projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V letech 2017 - 2019 byl realizován na ORP Prachatice ve spolupráci SOS Šumavsko, z. ú. a Města Prachatice projekt "Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice", výstupem projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociální fondu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Prachatice na roky 2020 - 2022. 

 

Kontakty město Prachatice:

Hanka Rabenhauptová

Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Telefon: 724 188 864, 388 607 535

E-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz

 

SOS Šumavsko, z. ú.

Kontaktní osoba: Iveta Frková

Adresa: Archiváře Teplého 102,387 06 Malenice

Telefon: 730 870 044

E-mail: frkova@sossumavsko.cz

www.sossumavsko.cz 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020-2022 (.pdf)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na rok 2019 

Komunitní plán sociálních služeb na území Chance in Nature – Local Action Group a ORP Prachatice (2008) 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na rok 2017: Komunitní plánování sociálních služeb

Informační leták o projektu KPSS PT