Správní obvod ORP Soběslav

V ORP Soběslav proběhlo komunitní plánování v období od července 2012 do konce roku 2013. Komunitní plán byl vytvořen pro roky 2014 – 2016. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, partnerem město Soběslav. Do plánování se zapojily i ostatní obce, poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, organizace poskytující doprovodné služby a další subjekty.

 

Kontakt: Jana Háková, vedoucí sociálně zdravotního odboru 

Adresa: Městský úřad Soběslav, Protifašistických bojovníků 128/I, 392 01 Soběslav

Telefon: 381 500 120

E-mail: hakova@musobeslav.cz

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav 2013 (zpracováno na období 2014 - 2016):

http://www.musobeslav.cz/e_download.php?file=data/editor/82cs_1.pdf&original=KPSS.pdf