Správní obvod ORP Soběslav

V ORP Soběslav proběhlo komunitní plánování v období od července 2012 do konce roku 2013. Komunitní plán byl vytvořen pro roky 2014 – 2016. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, partnerem město Soběslav. Do plánování se zapojily i ostatní obce, poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, organizace poskytující doprovodné služby a další subjekty. V roce 2018 byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na rok 2019. Ve druhém roce realizace projektu (2019), byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na roky 2020-2022. Byl vytvořen také katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb na území ORP Soběslav. 

 

Kontakt: Jana Háková, vedoucí sociálně zdravotního odboru 

Adresa: Městský úřad Soběslav, Protifašistických bojovníků 128/I, 392 01 Soběslav

Telefon: 381 500 120

E-mail: hakova@musobeslav.cz

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na období 2020-2022

Katalog sociálních a doprovodných služeb ORP Soběslav 2019

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav 2013 (zpracováno na období 2014 - 2016)