Správní obvod ORP Tábor

Ve městě Tábor začal proces plánování sociálních služeb v roce 2006 a za finanční podpory SROP vznikl první Komunitní plán sociálních služeb města Tábora 2007 - 2009. Od srpna 2010 do září 2011 probíhala aktualizace tohoto plánu a byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb v Táboře na období let 2011 – 2013, který byl plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktuální přehled sociálních služeb a jejich další vývoj na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor reflektuje Akční plán sociálních služeb ORP Tábor s platností pro rok 2018. Je doplněním a pokračováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tábor 2013 – 2015, který byl zpracován v letech 2012 - 2013, a koncipován na základě aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v území.
Navazující projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Tábor", byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálních plánů (Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2019, Střednědobý plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020-2022)
, které pomohou zajistit fungování sítě sociálních služeb. Přínosem pro obce je hledání možností pro zajištění sociálních služeb potřebným občanům, propojení se službami poskytovanými v Táboře a přímé napojení na proces plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Kontakt: Bc. Martina Daňková
Adresa: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 1
Telefon: 381 486 328
E-mail: martina.dankova@mutabor.cz
www: http://www.taborcz.eu/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-v-orp-tabor/ds-1112

 

Problematika sociálních služeb se velice úzce dotýká i široké veřejnosti. Zajímají-li vás sociální služby v Táboře anebo v okolí, jejich dostupnost a kvalita, neváhejte se zapojit do dalšího kola plánování těchto služeb a přihlásit se na e-mailové adrese socialni.sluzby@mutabor.cz.

 

Střednědobý plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020-2022

 

Akční plán sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2019 (.pdf)

Plánování sociálních služeb ORP Tábor – Akční plán pro rok 2017 (.pdf)

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2013 – 2015:

http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=20282702