Správní obvod ORP Trhové Sviny

Na území ORP Trhové Sviny probíhá proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb již od roku 2010. Doposud proběhly tři fáze plánování rozvoje sociálních (a souběžně i doprovodných / souvisejících / navazujících) služeb. Během těchto fází byl vytvořen Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Trhové Sviny, platný nejprve pro období 2011 – 2015. Na konci roku 2012 pak byla provedena aktualizace s vyhodnocením stavu plnění aktivit, v roce 2014 byl následně dokončen dokument platný pro období 2015 – 2017. V současné době probíhá vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019 -2021. 

Projekt s názvem Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny byl a je realizován společností Jihočeská rozvojová, o.p.s. ve spolupráci s městem Trhové Sviny. 


Kontakt: Mgr. Vladislav Vlásek, vedoucí odboru sociálních věcí

Adresa: Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny

Telefon: 386 301 443

E-mail: socved@tsviny.cz

 

Ke stažení: