Správní obvod ORP Týn nad Vltavou

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022 je vzájemnou dohodou účastníků procesu komunitního plánování o podobě sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou. Dokument byl zpracovaný jako podklad pro rozvoj sociálních služeb v rámci projektu „Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560.

 

Kontakt: Bc. Edita Cíchová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Adresa: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Telefon: 385 772 296

E-mail: edita.cichova@tnv.cz

 

Pokud Vás zajímá kvalita a dostupnost sociálních služeb v oblasti Vltavotýnska, či víte o nějakém problému, který se týká sociální oblasti ve Vašem okolí a je aktuálně neřešený, případně víte o nějaké nově vzniklé organizaci, která má za svůj cíl pomáhat ve zdravotně sociální oblasti, můžete tyto skutečnosti sdělit na e-mailovou adresu: micanova@vltavotynsko.cz.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022 (.pdf). 

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016
Akční plán pro rok 2017


Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016
Aktualizovaná verze strategické části plánu 2013

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016
Sociodemografická analýza, Přehled sociálních služeb v mikroregionu Vltavotýnsko, Plán rozvoje sociálních služeb, Způsob monitorování hodnocení a aktualizace aktivit:
Komunitní plánování sociálních služeb 2012