Správní obvod ORP Týn nad Vltavou

V Týně nad Vltavou byl zahájen proces komunitního plánování v roce 2003 a podařilo se ho trvale udržet do současnosti. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů. Posledním velkým projektem bylo Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku v letech 2011 - 2012, kde realizátorem projektu byla MAS Vltava, o.s. a partnerem projektu Sdružení měst a obcí Vltava. Vznikl tak poslední a dosud platný Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016.  Strategická část Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016 byla aktualizována v průběhu října a listopadu 2016 v jednotlivých pracovních skupinách komunitního plánování. Výstupem je pak Akční plán pro rok 2017.

 

Kontakt: Mgr. Anežka Hladečková  

Adresa: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Telefon: 385 772 229

E-mail: anezka.hladeckova@tnv.cz

 

Pokud Vás zajímá kvalita a dostupnost sociálních služeb v oblasti Vltavotýnska, či víte o nějakém problému, který se týká sociální oblasti ve Vašem okolí a je aktuálně neřešený, případně víte o nějaké nově vzniklé organizaci, která má za svůj cíl pomáhat ve zdravotně sociální oblasti, můžete tyto skutečnosti sdělit na e-mailovou adresu: tomanova@domovy-klas.cz.


Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016

Aktualizovaná verze strategické části plánu 2013:

http://www.tnv.cz/assets/File.ashx?id_org=17212&id_dokumenty=1900

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016

Komunitní plánování sociálních služeb:

Sociodemografická analýza, Přehled sociálních služeb v mikroregionu Vltavotýnsko, Plán rozvoje sociálních služeb, Způsob monitorování hodnocení a aktualizace aktivit:

http://www.tnv.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=17212&id_dokumenty=1898

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016

Akční plán pro rok 2017:

http://www.tnv.cz/assets/File.ashx?id_org=17212&id_dokumenty=10088