Veřejné opatrovnictví

Veřejné opatrovnictví vykonávají obce na základě pravomocného ustanovení soudu. Jeho smyslem je:

  • zastupování osoby při právním jednání v rozsahu stanoveném soudem
  • a hájení opatrovancových práv.

 

Obce se nemohou výkonu veřejného opatrovnictví zprostit. Za výkon veřejného opatrovnictví náleží obci příspěvek na výkon státní správy.

Opatrovnictví člověka, včetně práv a povinností opatrovníka, je upraveno zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Krajský úřad Jihočeského kraje zajišťuje metodické vedení pro obce při výkonu veřejného opatrovnictví.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Alexandra Kindlová

telefon: 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování

Veškeré informace (vč. souborů ke stažení) zveřejněné Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje v souvislosti s výkonem veřejného opatrovnictví obcí / veřejných opatrovníků naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje