Vyrovnávací platba 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 21.9.2017 schválilo vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecně hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018 včetně výše vyrovnávací platby pro jednotlivé sociální služby na rok 2018. Součástí schváleného materiálu byl i vzor dodatku k Pověření, kterým se pro rok 2018 prolonguje účinnost Pověření vydaných poskytovatelům sociálních služeb již v roce 2015. Vzory Pověření včetně dodatku naleznete v sekci Pověření JčK.

Ke dni 14. 9. 2018 byla provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru) a to z tohoto důvodu

Aktuální přehled vyrovnávací platby pro rok 2018 - po první korekci (.pdf)

 

Aktuální přehled vyrovnávací platby pro rok 2018 - po první korekci (.xls)

Přehled získaných finančních podpor (.xlsx)