Vyrovnávací platba 2019

Přehled výše vyrovnávacích plateb na rok 2019 pro jednotlivé sociální služby naleznete níže v tabulce. Současně zde naleznete i přehled vydaných Pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu pro období 2019 - 2021.

Dne 13. 9. 2019 byla provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru).

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5. 4 vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použity údaje za rok 2018 (namísto dosavadních údajů za rok 2017). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2018, které psokytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2019.

 

Přehled vyrovnávacích plateb pro rok 2019 (.pdf)

Přehled vyrovnávacích plateb pro rok 2019 - 1.korekce (.pdf)