Vyrovnávací platba 2020

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro období 2020 - 2021 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby pro rok 2020 naleznete v tabulce níže.

 

Ke dni 1. 9. 2020 byla provedena 1. korekce vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci níže přiloženého souboru) a to z tohoto důvodu:

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2019 (namísto dosavadních údajů za rok 2018). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2019, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2020.

Přehled výší vyrovnávacích plateb pro rok 2020 - korekce (.pdf)