Vyrovnávací platba 2020

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro období 2020 - 2021 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby pro rok 2020 naleznete v tabulce níže.

 

Ke dni 1. 9. 2020 byla provedena 1. korekce vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci níže přiloženého souboru) a to z tohoto důvodu:

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2019 (namísto dosavadních údajů za rok 2018). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2019, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2020.

Protože rok 2020  byl velmi komplikovaná pro stanovení výší vyrovnávacích plateb, prosíme poskytovatele o včasnou kontrolu jejich plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte Ing. Jiřího Pavlíčka, oddělení kontroly a financování, odbor sociálních věcí, tel.: 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Další korekce vyrovnávacích plateb budou prováděny pouze individuálně a to v případech, kdy nastaly nějaké mimořádné situace. 

Přehled výší vyrovnávacích plateb pro rok 2020 - 1. korekce (.pdf)