Přejít k hlavnímu obsahu

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Název projektu:                   Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:     CZ.1.04/3.1.00/05.00058

Operační program:               Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace:                  září 2011 – srpen 2013

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji na krajské i místní úrovni. Jednotlivé klíčové aktivity projektu jsou popsány níže.


KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

KA 1 - Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb

KA 2 - Podpora udržení procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni

KA 3 - Metodická podpora

KA 4 - Podpora procesů plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje

KA 5 - Odborné studie potřebnosti sociálních služeb

KA 6 - Webový portál a informační aktivity

KA 7 - Zmapování sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením v JčK

KA 8 - Řízení a administrace projektu

KA 9 - Závěrečné vyhodnocení – evaluace projektu