Přejít k hlavnímu obsahu

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Název projektu:                    Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Registrační číslo projektu:     CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792

Operační program:                Operační program Zaměstnanost

Termín realizace:                  1. 4. 2016 - 30. 6. 2019

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji na krajské i místní úrovni včetně zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2019 - 2021, při kterém budou aktivně participovat obce. Plánovaným výstupem projektu je Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2018 - 2021 a Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji. 

 

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

KA 1 - Procesy plánování sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje

KA 2 - Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do běžného života

KA 3 - Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb

KA 4 - Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni

KA 5 - Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě sociálních služeb

KA 6 - Jihočeská aplikace pro sociální služby (JASS) 

KA 7 - Průběžné a závěrečné vyhodnocení projektu 

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

  • JASS - Jihočeská aplikace pro sociální služby
  • Elektronický katalog sociálních služeb v Jihočeském kraji (jeden z veřejných modulů JASSu)
  • SPRSS - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na roky 2019 - 2021
  • Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji - brožura
  • KPVP - Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji na roky 2018 - 2021

 

Ke stažení: Zajištění evaluace projektu Plánování sociálních služeb II - Závěrečná evaluační zpráva (.pdf)