Přejít k hlavnímu obsahu

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III

 

Název projektu: Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III. 

reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011754

program podpory: Operační program Zaměstnanost

Doba realizace: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, zejména zpracování navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2022 - 2024 a aktualizace Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji. Dále pak zpracování odborných analýz a realizace zahraničních stáží za účelem efektivního řízení a plánování kapacit sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Rovněž podpora spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb je významnou aktivitou projektu. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA1 - Procesy plánování sociálních služeb, vytváření a řízení sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje

KA2 - Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb 

KA3 - Odborné analýzy

KA4 - Zahraniční stáže

KA5 - Evaluace projektu

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 

VÝSTUPY PROJEKTU