Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Název projektu:                    Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:      CZ.1.04/3.1.00/05.00031

Operační program:                Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace:                  srpen 2009 – červenec 2011

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, včetně partnerství obcí a jejich aktivní spolupráce při zpracování plánů sociálních služeb na místní, regionální a krajské úrovni. Projekt umožní optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje a získání finančních prostředků na financování procesu plánování rozvoje sociálních služeb.


KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

KA 1 - Analýza zpracovaných a platných plánů sociálních služeb na území JčK

KA 2 - Vzdělávání a metodická podpora

KA 3 - Aktualizace SPRSS Jihočeského kraje na období 2011 – 2013

KA 4 - Sběr, zpracování a analýza dat o potřebných pro plánování sociálních služeb

KA 5 - Podpora procesů plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji

KA 6 - Informační aktivity

KA 7 - Řízení a administrace projektu