Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

Název projektu:                   Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

Registrační číslo projektu:     CZ.1.0.4/3.1.00/05.00066

Operační program:               Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace:                  1. 8. 2012 - 31. 3. 2015

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zajistit  dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje.  Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjemci podpory budou vybráni po posouzení nabídek na zajištění poptávané kapacity a kvality vymezených sociálních služeb předkládaných v rámci výběrových řízení vyhlašovaných v letech 2012 – 2014 realizátorem projektu.

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Podpora samostatného bydlení
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Intervenční centra
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terénní programy


Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané