Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

  

 

Název projektu:                    Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

Registrační číslo projektu:      CZ 03.260/0.0/15_005/0010156

Program podpory:                 Operační program Zaměstnanost

Termín realizace:                   1. 10.2018 - 30. 9. 2022

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického,  kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to prostřednictvím dotačního programu.


CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
 • Rodiče samoživitelé
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení


Podrobné informace o projektu naleznete zde.