Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

  

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174

Program podpory: Operační program Zaměstnanost plus

Termín realizace: 1. 10. 2022 – 30. 4. 2026

Obsah a cíle projektu

Cílem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu plus zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich uplatnění na trhu práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 a následujícím.

V rámci projektu budou podpořeny následující:

 • azylové domy,
 • sociálně terapeutické dílny.

V rámci projektu bude financováno zajištění základních činnosti u uvedených druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to prostřednictvím dotačního programu.

 

Cílové skupiny projektu

Prostřednictvím uvedených druhů sociálních služeb budou podpořeny tyto skupiny osob: 

 • osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení,
 • osoby ohrožené předlužeností,
 • osoby s duševním onemocněním,
 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s poruchami autistického spektra,
 • osoby pečující o malé děti,
 • migranti a azylanti,
 • rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci.

 

Podrobné informace o projektu na webových stránkách projektu.

Potřebujete více info?

Kontaktujte administrátorky projektu, pokud potřebujete více informací.

Projektový a finanční manažer

Projektový a finanční manažer

Mgr. Lenka Sládková

sladkova@kraj-jihocesky.cz

ip@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 776, 725 780 715

Projektový a finanční manažer

Projektový a finanční manažer

Mgr. Beata Dušková Pryk

duskova@kraj-jihocesky.cz

ip@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 775