Přejít k hlavnímu obsahu

Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji

  

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000209

Program podpory: Operační program Zaměstnanost plus

Termín realizace: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Obsah a cíle projektu

Předmětem projektu je nastavení a zajištění fungování primární prevence duševního zdraví u dětí na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji. 

Cílem projektu je nastavit systémovou prevenci duševních onemocnění u dětí v rámci Jihočeského kraje, a to prostřednictvím následujících aktivit:

  • zvýšení odborné způsobilosti v rámci tématu prevence duševního zdraví u odborných pracovníků, kteří přicházejí do úzkého kontaktu s dětmi a mají tak možnost včas rozpoznat a zachytit zhoršení duševního zdraví nebo případná duševní onemocnění a zahájit tak preventivní kroky vedoucí ke zlepšení duševního zdraví dítěte, 
  • vytvoření a zajištění činnosti dvou multidisciplinárních týmů na území Jihočeského kraje, které by pomáhaly rodičům dětí s duševním onemocněním.

Projekt cílí na školní prostředí a na prostředí vybraných sociálních služeb s důrazem na primární prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a destigmatizaci tématu duševního zdraví.

Cílové skupiny projektu

  • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,
  • poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
  • sociální pracovníci,
  • pracovníci v sociálních službách,
  • rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci,
  • zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Potřebujete více info?

Kontaktujte administrátorky projektu, pokud potřebujete více informací.

Projektový a finanční manažer

Projektový a finanční manažer

Mgr. Lenka Sládková

sladkova@kraj-jihocesky.cz

ip@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 776, 725 780 715

Projektový a finanční manažer

Projektový a finanční manažer

Mgr. Beata Dušková Pryk

duskova@kraj-jihocesky.cz

ip@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 775