Přejít k hlavnímu obsahu

Zvýšení efektivity a kvality sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Název projektu:                   Zvýšení efektivity a kvality sociálně - právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:     CZ.1.04/3.1.03/C2.00072

Operační program:               Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace:                  1. 2. 2014 - 30. 6. 2015

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem předkládaného projektu je naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD), především standardů personálního a organizačního zajištění výkonu SPOD při krajském úřadu.

Mezi další cíle projektu patří:

  • dostatečné a kvalifikované personální zajištění SPOD na území Jihočeského kraje,
  • profesní rozvoj stávajících a nových zaměstnanců SPOD při krajském úřadu a vytváření metodických materiálů na úrovni kraje,
  • spolupráce orgánů SPOD na území kraje v rámci preventivních aktivit,
  • materiální a technické vybavení pracovníků SPOD krajského úřadu (KÚ),
  • vytvoření vhodných a odpovídajících podmínek pro práci s klienty.


CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

  • orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.