Aktuality

HORIZONT, Z. Ú. ZVE NA VÝSTAVU "SLUNCE SVÍTÍ VŠEM"

Horizont, z. ú. zve na výstavu výtvarných prací spoluobčanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami s názvem "Slunce svítí všem". Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. července 2017 v 16.00 hodin v Infocentru Galerie Kaplanka v Protivíně. Výstava bude probíhat od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 vždy od pondělí do neděle v čase 9.00 - 17.00 hodin. Infomace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 21. 6. 2017


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA POŘÁDÁ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. zve na Svatojánské slavnosti, které se uskuteční v pátek 23. června 2017 v přírodní zahradě Chelčického domova. Dopolední program je určen pro MŠ a uživatele domova, od 15.00 hodin bude probíhat program pro veřejnost. Bližší informace včetně programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


HASTRMANI ZAHRAJÍ PRO NEVIDOMÉ DĚTI

V sobotu 24. června 2017 od 14.00 hodin se bude konat ve Stájích Štětice zábavné odpoledne, během kterého zahraje country kapela Hastrmani a chybět nebudou ani zábavné atrakce pro děti. Výtěžek ze zakoupeného vstupného bude věnován Středisku rané péče v Českých Budějovicích, které poskytuje podporu a pomoc dětem se zrakovým či kombinovaným postižením. Vstupenky na akci jsou slosovatelné, je možné vyhrát některou ze zajímavých cen. Více informací lze nalézt v pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


BENÁTSKÝ PLES NOCI SVATOJÁNSKÉ

Cheiron T, o.p.s. u příležitosti svých 20. narozenin srdečně zve na Benátský ples, který se koná v pátek 23. 6. 2017 od 19:00 hodin v táborské Střelnici. Benátský ples moderuje Anna Polívková a k tanci a poslechu zahraje Swing Band Tábor. Vstupenky lze zakoupit online, případně přímo na místě. Bližší informace ke kulturnímu programu jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 12. 6. 2017


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPOLKU SLUNEČNICE

Spolek Slunečnice zve na den otevřených dveří, který se uskuteční dne 20. června 2017 od 8.00 do 16.00 hodin v ulici 1. máje 74 ve Vimperku. Součástí akce bude prezentace služeb a aktivit včetně výrobků z dílen, dále prohlídka edukačních činností a nových prostor. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 6. 2017


KONÍČEK O.P.S. NABÍZÍ POMOC PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Koníček o.p.s., nestátní nezisková organizace poskytující své služby na území Jihočeského kraje, nabízí za podpory Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost osobám zdravotně znevýhodněným pomoc při hledání zaměstnání. Více informací včetně kontaktních údajů lze nalézt v přiloženém letáku.

Uveřejněno dne 6. 6. 2017


ARPIĎÁCKÁ POHODIČKA

Centrum Arpida srdečně zve na hudební a zábavné odpoledne s názvem "Arpiďácká pohodička", které se bude konat dne 11. 6. 2017 od 14:00 hodin u koní za Arpidou (U Hvízdala 9, České Budějovice). Pod širým nebem zahraje několik hudebních skupin, o přestávkách budou moci děti vidět divadelní představení, projet se na koni, využít dětské hřiště či si opéct buřty nebo zakoupit připravené občerstvení. Na akci se lze předem registrovat, registrovaní účastníci budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Vstupné na akci je dobrovolné a bude použito na nákup externího defibrilátoru.

Bližší informace včetně pozvánky a programu jsou k nalezení na webových stránkách Arpidy.

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2018-2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Realizační tým
pro tvorbu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji na období 2018-2021 (KPVP) předkládá návrh tohoto dokumentu k veřejnému připomínkování. Veřejné připomínkování probíhá od 30. 5. 2017 do 9. 6. 2017. Návrh dokumentu KPVK a informace o postupu při veřejném připomínkování jsou k dispozici na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


VÍTÁNÍ LÉTA S NAZARETEM

V sobotu 17. června 2017 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne v zahradě Borovanského kláštera Vítání léta s Nazaretem. Součástí této akce bude mimo jiné Den otevřených dvěří Nazaretu, v rámci doprovodného programu budete moci shlédnout divadelní i taneční vystoupení, připraveny budou tvořivé dílny. Celé odpoledne bude zakončeno benefičním koncertem pro Nazaret, který začne v 18:00 hodin. Vystoupí folková kapela Lakomá Barka. Vstupenky na tento koncert lze koupit v infocentrech nebo přes portál CB system. Výtěžek koncertu bude využit na pořízení nového vozu pro klienty organizace Nazaret.

Více informací včetně časového programu naleznete na webových stránkách Nazaretu.

Uveřejněno dne 1. 6. 2017


PUSŤ KAČKU 2017

Již pátý ročník charitativního závodu "Pusť kačku" odstartuje 11. 6. 2017 v 15.00 hodin ve vodáckém kanálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Cílem závodu je zapojit všechny lidi ochotné pomoci dětem s postižením a autismem a jejich rodinám v jižních Čechách prostřednictvím dvou neziskových organizací I MY, o.p.s. a APLA Jižní Čechy z.ú., které jsou zároveň pořadateli akce. Kdokoliv si může on-line či na prodejních místech zakoupit za 50 Kč startovní číslo žluté kačky. Všechny kachničky budou vysypány naráz do vody a prvních 30 čísel vyhraje majitelům zajímavé ceny. Na místě akce bude připraven zdarma doprovodný program: lezecká stěna, dětská bubenická show, divadlo, skákací hrad, kreativní dílny, interaktivní hry a další.

Bližší informace k registraci a programu jsou k dispozici na webových stránkách www.pustkacku.cz.

Uveřejněno dne 29. 5. 2017


I. MONITORING PLNĚNÍ VÝŠÍ VYROVNÁVACÍCH PLATEB V ROCE 2017

V souladu s čl. 5.4 dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření) je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem "Přehled získaných finančních podpor", na základě kterého bude proveden první monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 30. 6. 2017.

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář bude zaslán e-mailem na adresu majerova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 7. 2017. K formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - VÝZVA Č. 03_17_071 - POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 1A

Upozorňujeme, že žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Investiční priorita 2.2, Specifický cíl 1), výzvy č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (relevantní pro projekty s vyrovnávací platbou pro žadatele či partnera s finančním příspěvkem), musí doložit povinnou přílohu č. 1a s názvem "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu" ke každé sociální službě uvedené v projektu, v rámci které jsou náklady v projektu financovány formou vyrovnávací platby. Formulář povinné přílohy je ke stažení na https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz.

Krajský úřad Jihočeského kraje žádá všechny zpracovatele žádostí o podporu, u kterých je povinnou přílohou "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu", aby předložili KÚ vyplněnou první část formuláře povinné přílohy č. 1a s minimálním obsahem:
1. název projektu,
2. název žadatele/partnera,
3. druh sociální služby dle zákona o sociálních službách,
4. identifikátor služby,
5. stručný popis obsahu projektu - klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy (indikátory), odhadované celkové náklady projektu, zdůvodnění potřebnosti realizace aktivit projektu (dle provedeného šetření - dotazníky, analýzy atd.),
6. předpokládané období realizace projektu.

Formulář povinné přílohy s vyplněnou první částí je nutné zaslat elektronicky na adresu Mgr. Moniky Hanzelyové, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz. Formulář bude doplněn o stanovisko Jihočeského kraje (komentář objednatele) a s podpisem odpovědné osoby bude zaslán datovou schránkou nebo poštou na uvedenou doručovací adresu žadatele. Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření žádáme, aby byla tato povinná příloha č. 1a zaslána k vyplnění nejpozději do čtvrtka 20. 7. 2017. Po tomto termínu nebudou z časových důvodů formuláře zpracovány do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, tj. do 31. 7. 2017.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814.

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE "HAPTICKÉ MODELY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Biskupství českobudějovické, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra výtvarné výchovy a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích srdečně zvou na slavnostní otevření expozice "Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením" dne 25. 5. 2017 od 15:00 hodin v Klášterním kostele Obětování P. Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. První stálá expozice haptických modelů v Jihočeském kraji chce zdravotně postiženým a osobám upoutaným na invalidní vozík zpřístupnit umění prostřednictvím předmětů určených pro vnímání hmatem. Součástí 3D modelů jsou popisky děl v Braillově písmu pro nevidomé. Expozici otevřou českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a děkan Pedagogické fakulty JU Michal Vančura. Expozice bude trvale přístupná denně od 10:00 do 18:00 hodin a její zhlédnutí je zdarma.

Uveřejněno dne 23. 5. 2017


4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ve čtvrtek 8. 6. 2017
 se bude konat již 4. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje, které pořádá Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi. Akce proběhne v areálu Sportovního klubu policie na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích od 9:00 hodin. Sportovní disciplíny pro soutěžící družstva i jednotlivce jsou doplněny bohatým doprovodným programem. Senioři budou mít možnost soutěžit v celé řadě připravených disciplín. Hlavním cílem organizování sportovních her je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu. Program sportovních her je navíc doplněn o zdravotní osvětu, prevenci rizikového chování směrem k seniorům a doprovodný kulturní program. Vstup pro účastníky i diváky je zdarma.

Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ "SENIOR FOTO"

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje pod záštitou Jihočeského kraje pořádá fotografickou soutěž Senior foto na téma "Život seniorů". Jedná se o sběr fotografií v 6 kategoriích: sportovní aktivity seniorů, společenské a kulturní aktivity seniorů, pracovní činnosti seniorů, příroda a krásy vlasti, cestování a rekreace a kategorie s názvem jak nás vidí junioři. Cílem soutěže je podpora pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, snaha upozornit na důležitost diskuze a rozpravy společnosti o seniorech, jejich aktivitách a činnostech a snaha podporovat koncept mezigeneračního soužití a spolupráce. Soutěž bude probíhat do 15. 8. 2017. Z vyhodnocených snímků bude uspořádána výstava v budově Jihočeské vědecké knihovny a oficiální vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v rámci Mezinárodního dne seniorů v polovině října 2017.

Bližší informace jsou k nalezení v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


POZVÁNKA NA "SLAVNOSTI LETNICE"

Oblastní charita Písek zve na akci s názvem "Slavnosti Letnice", která se uskuteční dne 3. 6. 2017 od 14:00 do 20:00 hodin v Písku v Palackého sadech. Vstupné je dobrovolné, případný výtěžek bude použit na vytvoření bezbariérových prostor pro domácí péči. Bližší informace k programu akce jsou k nalezení v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


STRATEGICKÝ DOKUMENT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - veřejné připomínkování

V těchto dnech je nyní veřejnosti k dispozici k připomínkování připravovaný dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 (AP SPRSS JčK). Dokument je zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/1225/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_jihoceskeho_kraje.htm (sekce Krajský úřad, Odbor sociálních věcí, záložka Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) a na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Aktuality: http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Veřejné připomínkování bude probíhat od 17. 5. do 28. 5. 2017.

Akční plán SPRSS v JčK pro rok 2018_verze k připomínkám
Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018

 
SPOLEK AUTISTÉ JIHU ZVOU NA "MODRÝ BĚH"

Spolek Autisté jihu srdečně zvou na V. ročník Modrého běhu, který je součástí celosvětové kampaně "Light it up blue" na podporu lidí s autismem. Akce se uskuteční v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 hodin v parku Stromovka v Českých Budějovicích, startovné činí 60 Kč a bude použito na rozvoj komunitního centra spolku Autisté jihu.

Více informací naleznete na stránkách spolku Autisté jihu.


POZVÁNKA NA "MEZINÁRODNÍ DEN RODINY"

Městská charita České Budějovice, SASANKA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi srdečně zve na "Mezinárodní den rodiny", který se uskuteční ve středu 17. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin v zahradě NZDM Srdíčko Jiloro, Okružní 621/1a, České Budějovice. Připraveno bude zábavné odpoledne pro celou rodinu s bohatým programem.


20. VÝROČNÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY

Farní charita Veselíčko srdečně zve na oslavu 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Oslava bude zahájena dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin mší svatou a program bude dále pokračovat od 11:00 hodin například možností prohlídky Domova sv. Alžběty a připraveny budou i další zajímavé aktivity.

Více informací naleznete na webových stránkách Farní charity Veselíčko.

 

SOUTĚŽ "OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ A K SENIORŮM"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, nové příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR a s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlásila nový ročník soutěže Obec přátelská rodině 2017. Cílem soutěže je motivace obcí k rozvoji prorodinných aktivit.

V letošním roce byl současně vyhlášen i první ročník souteže Obec přátelská seniorům 2017, jejímž cílem je motivace obcí k rozvoji aktivit a činností na podporu seniorů na místní úrovni.

Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 18. 5. 2017 na příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě dotazů je možné kontaktovat buď vyhlašovatele soutěže prostřednictvím emailu: soutez@mpsv.cz nebo referenta pro seniorskou a rodinnou politiku Jihočeského kraje Mgr. Michaelu Mottlovou, tel.: 386 720 635, email: mottlova@kraj-jihocesky.cz.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Centrum sociálních služeb Emausy srdečně zve ve středu 10. května 2017 od 17.30 hodin do "Kavárny Emausy". Hostem bude jeden z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů pan Jiří Hájíček. Jeho romány Selský baroko a Rybí krev byly oceněny knižní cenou Magnesií Litera.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo na e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Centrum sociálních služeb Emausy zve na den otevřených dveří dne 9. května 2017 v době mezi 8.30 a 11.30 nebo 13.30 a 15.00 hodinou na adrese Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S. ZVE NA VERNISÁŽ "VODA MÁ..."

Uživatele sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta si připravili pro letošní Vodňanské rybářské dny výstavu svých obrazů na téma "Voda má...". Chelčický domov sv. Linharta srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy dne 18. 5. 2017 od 16.00 hodin, která se uskuteční ve výukovém pavilonu MEVPIS Vodňany, a kterou zahájí děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. Výstava potrvá do 27. 5. 2017. Bližší informace včetně pozvánky jsou k nalezení na webových stránkách Chelčického domova sv. Linharta.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRACOVIŠTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

S ohledem na státní svátek, který připadá na pondělí 1. 5. 2017, se den otevřených dveří na pracoviště náhradní rodinné péče v měsíci květnu nebude konat. Zájemci si mohou domluvit konzultaci na jiný den, a to na telefonních číslech 386 720 642, 386 720 751 a 386 720 643 či e-mailech dobiasova@kraj-jihocesky.cz, kavanova@kraj-jihocesky.cz a velkova@kraj-jihocesky.cz. Den otevřených dveří v měsíci červnu, který připadá na 5. 6. 2017, se bude konat v obvyklou dobu na obvyklém místě, tj. od 16.00 do 19.00 hodin na pracovišti náhradní rodinné péče na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice. Všichni zájemci o informace z oblasti náhradní rodinné péče jsou vítáni.

Pravidelné dny otevřených dveří se konají vždy každé první pondělí v měsíci od 16.00 do 19.00 hodin a nabízí možnost navázání nových kontaktů, účast na besedách zaměřených na výměnu zkušeností, možnost individuálních konzultací sociálně právních otázek a možnost psychologicko-poradenských konzultací pro všechny, kterých se náhradní rodinná péče již týká, dále pak co největší informační servis pro ty, kteří se o toto téma zatím jen zajímají, s cílem napomoci vytvořit si co nejrealističtější představy. V programu bývá rovněž prostor pro zajímavé přednášky či semináře.

Problematiku náhradní rodinné péče je možné po předchozí domluvě konzultovat samozřejmě i mimo dny otevřených dveří.