Aktuality

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - PODNIKÁNÍ S PŘESAHEM

Konference, jejíž hlavním tématem bude Sociální podnikání, se uskuteční dne 22. listopadu 2018 v SPA hotelu VITA v Českých Budějovicích. Pro odbornou i laickou veřejnost je připraven bohatý program, který bude zahájen v 9:00 hodin. Konference je pořádána v rámci projektu SOCIAL SEEDS, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihočeským krajem. Podrobné informace naleznete v Programu konference.

Uveřejněno dne 12. 11. 2018

 

STÁRNEME, DOMA, V MÍSTĚ, V OBCI

V úterý 13. listopadu 2018 se uskuteční seminář s názvem Stárneme, doma, v místě, v obci. Cílem semináře je představení  mimo jiné možnosti integrovaných služeb podporující seniory v ČR a v Jihočeském kraji, přístupy ke komunitnímu plánování, koncept integrované péče (SIPS) v obcí a jiné. Program bude zahájen ve 13:00 hodin. Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu v ulici B. Němcové 49/3 v zasedací místnosti č. 325. Seminář pořádá Diakonce ČCE, Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

(K)ROK RODINY

Síť pro rodinu, z.s. a Ministerstvo práce s sociálních věcí pořádají konferenci určenou široké veřejnosti (K)rok rodiny. Konference se uskuteční 7. listopadu 2018 od 9:30 hodin v M - centru pro mladou rodinu. Program je rozdělen do celkem tří tématických bloků. Akce je pro účastníky zdarma a připraveno je i drobné občerstvení. Pro rodiče s dětmi je možnost zajištění bezplatného hlídání dětí. Podrobné informace včetně kontaktů naleznete v programu.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

SVITLO NÁM - BENEFČNÍ AKCE NA PODPORU RANÉ PÉČE

Již tento pátek, 9. listopadu 2018, se v kulturním domě Slávie uskuteční benefiční večer, jehož výtěžek bude věnován na podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením. Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, poskytuje svoje služby již od roku 1994 rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Pro návštěvníky akce je připraven zajímavý kulturní program, bohatá tombola a veselá dražba. Akce začíná v 19:00 hodin a podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

DOBROVOLNICKÁ VÝZVA MĚSTA PRACHATICE

Město Prachatice vyhlásilo dobrovolnickou sbírku na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského v Praze. Nemocnice funguje již přes 173 let a jako jedna z mála v rámci České republiky nabízí Oddělení paliativní péče a Dětské a dorostové detoxikační centrum. Podrobnosti o sbírce naleznete v letáku. Sbírka bude ukončena 20. listopadu 2018 a sběrným místem je kancelář č. 166 Městského úřadu Prachatice.

Uveřejněno dne 30. 10. 2018

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PÍSEK 

Dne 20. 9. 2018 byl zastupitelstvem města schválen Strategický plán sociálního začleňování města Písku, pro období 2019 - 2021 a jeho začleňování do Strategického plánu rozvoje města Písku do roku 2025. Strategický plán sociálního začleňování je rozvojový dokument, který obsahuje plán opatření řešících problémy obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Na přípravě plánu spolupracovali zástupci města i všech místních institucí (úřadu práce, škol, policie, neziskových organizací). Celý proces probíhal pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování. Strategický plán sociálního začleňování může městu Písek přinést více než 100 milionů korun na řešení jeho problémů. Nyní se všichni aktéři soustředí na tvorbu a konzultaci projektových žádostí. 

Uveřejněno dne 19. 10. 2018

 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK 

Upozorňujeme, že všichni poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji, kteří mají zájem zařadit své sociální služby do základní sítě na období 2019 - 2021, musí podat ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ. Tato povinnost se vztahuje i na poskytovatele, kteří jsou zapojeni do projektu IP IV nebo budou zapojeni do projektu IP V - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji. Žádost o zařazení do základní sítě se podává za každou jednotlivou sociální službu. 

Formulář Žádost o akceptaci změny se pro tento rok nevyplňuje, aktuální bude v následujících letech. V případě změn v personálních kapacitách nebo časové dostupnosti sociální služby uveďte požadované do Žádosti o zařazení do základní sítě. Změněné údaje musí být zaneseny v registračním spisu nejpozději do 31. 10. 2018, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2019.  

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ společně s přílohami Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby je nezbytné podat do 31. 10. 2018 v systému OK služby poskytovatel jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. 

Všechny potřebné formuláře naleznete zde

Uveřejněno dne 17. 10. 2018

 

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK A JEHO ROLE PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB OPATROVANCI

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí pořádá odborný seminář pro obce, jež vykonávají funkci veřejného opatrovníka na téma "Veřejný opatrovník a jeho role při poskytování zdravotních služeb opatrovanci". Jako přednášející vystoupí JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., odborník na zdravotní právo. Připraveny jsou 2 termíny konání semináře a to buď 6. 11. 2018 nebo 7. 11. 2018 vždy od 9:00 hodin. Účast pro obce je bezplatná. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva č. 2010, v budově Krajského úřadu.

Potvrzení svoji účasti a výběr termínu zasílejte na email kocmanova@kraj-jihocesky.cz, případně volejte na tel. čísla: 386 720 623, 386 720 394 a to nejpozději do 1. listopadu 2018.

V průběhu konání semináře není pro účastníky zajištěno občerstvení, ani parkování.

Uveřejněno dne 10. 10. 2018

 

ARPI.DAY 2018

V neděli 14. října 2018 se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskuteční benefiční koncert pro centrum Arpida ARPI.DAY. Centrum Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. slaví v letošním roce 25 let od zahájení své odborné činnosti. Centrum Arpida nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé s tělesným a kombinovaným postižením. Podrobné informace o benefičním koncertu naleznete na webových stránkách této akce. Vstupenky lze koupit přímo na místě nebo na portálu Ticketlive.

Uveřejněno dne 10. 10. 2018

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY - DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

V rámci Týdne sociálních služeb, který se koná od 8. 10. do 14. 10. 2018 připravilo Centrum sociální pomoci Vodňany na 9. října 2018 Den otevřených dveří Pečovatelské služby a na 10. října Den otevřených dveří Domova pro seniory. Dny otevřených dveří budou probíhat po oba dva dny vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Program bude obohacen i o kulturní vystoupení. Více informací naleznete také na webových stránkách Centra sociální pomoci Vodňany.

V rámci Týdne sociálních služeb je možné navštívit prostřednictvím Dnů otevřených dveří i další sociální služby působící v Jihočeském kraji. Přehled poskytovatelů, kteří se zapojili do celostátního dne otevřených dveří, naleznete zde.

Uveřejněno dne 5. 10. 2018

 

MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE HLEDÁ NOVÉHO/NOVOU KOLEGU/KOLEGYNI

Městská charita České Budějovice nabízí volné pracovní místo na pracovní pozici sociální pracovník/pracovnice Centra sociálních služeb Dům sv. Pavla. Hlavní náplní práce klíčového pracovníka sociálních služeb azylového domu je, individuální práce s uživateli a základní sociální poradenství. Dům sv. Pavla poskytuje sociální služby lidem bez domova - azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum. V případě zájmu zasílejte strukturované životopisy na e-mail: petra.vohlidalova@mchcb.cz do 15. 10. 2018. Více informací naleznete zde nebo na stránkách mchcb.cz.

Uveřejněno dne 5. 10. 2018 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 88 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Dne 2. 10. 2018 byla vyhlášena Výzva č. 88 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, podpora osob s PAS, podpora domácí hospicové péče, podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi a jiné. Podrobné informace naleznete ve vyhlášené Výzvě a jejích přilohách, které naleznete na stránkách ESFCR.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2018

V době od 10. 9. 2018 do 10.10.2018 probíhají v rámci celé České republiky Týdny pro duševní zdraví. Cílem této akce je příblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušeností lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševního onemocnění nebo aktivity organizací působící na sociálně zdravotním pomezí a věnující se osobám s duševním onemocněním. V Jihočeském kraji se Týden pro duševní zdraví koná od 2. 10. do 10. 10. 2018. Například v Táboře je možné navštívit následující akce. V Písku se uskuteční Benefiční koncert, v jehož průběhu proběhne i přednáška o duševním zdraví. Ve Strakonicích se uskuteční 9. října Zahradní slavnost s bohatým programem.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

V úterý 9. října 2018 se uskuteční den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Emausy. Centrum bude veřejnosti otevřeno v době od 8.30 do 11:30 a dále od 13:30 do 15:00 hodin. Návštěvníci se mohou účastnt i aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

ÚČELOVÁ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2019 - SPECIFICKÉ PŘÍLOHY

V sekci Účelová dotace 2019 byly uveřejněny specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019. K jednotlivým přílohám jsou uvedeny i základní informace kdo danou přílohu předkládá a jakým způsobem má být předložena. Současně byla uveřejněna i tabulka MPSV stanovující minimální a maximální sazby pro odměňování profesí v sociálních službách.

Uveřejněno dne 14. 9. 2018

 

POMÁHÁME MÓDOU

Unie ROSKA - reg. org. České Budějovice, z.p.s. dlouhodobě svoji činnost zaměřuje na podporu a pomoc lidem s roztroušenou sklerózou a jejím blízkým. Ve čtvrtek 13. 9. 2018 pořádá ROSKA charitativní módní přehlídku a vstupné, které je dobrovolné, bude věnováno právě na podporu činnosti Unie ROSKA. Módní přehlídka se uskuteční od 16:00 hodin v pasáži Lannova 95/53 v Českých Budějovicích. Informace naleznete také v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 9. 2018

 

DOBROBĚH 2018 V SOBĚSLAVI

V soboru 22. září 2018 se uskuteční již 2. ročník Dobroběhu v Soběslavi. Jedná se o dobročinný běžecký závod, který pořádá Diakonie Rolnička ve spolupráci se 42. mechanizovaným praporem a Rozběháme Česko. Výtěžek ze závodu je určen na podporu dobrovolnického centra Rolničky. Připraveny jsou různě dlouhé a náročné tratě (od 500 m pro děti až po 9,3 km pro pěší), pro každou věkovou kategorii je připravena varianta klasického běhu nebo army běhu. Podrobné informace včetně možnosti registrace naleznete zde. Běh se koná v kempu TJ Spartak v Soběslavi.

Uveřejněno dne 10. 9. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

Již 11. září 2018 se uskuteční den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Emausy. Centrum bude veřejnosti otevřeno v době od 8.30 do 11:30 a dále od 13:30 do 15:00 hodin. Návštěvníci se mohou účastnt i aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 10. 9. 2018

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Z.S. NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO SOCIÁLNÍ/HO PRACOVNICE/NÍKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Bílý kruh bezpečí, z.s. nabízí volné pracovní místo na pracovní pozici klíčový sociální pracovník v Českých Budějovicích. Hlavní pracovní náplní je přímá pomoc obětem trestných činů, mezioborová spolupráce, osvěta a přednášky, koordinace týmu poradců v poradně. Případní zájemci mohou zasílat svůj motivační dopis a životopis jednatelce pobočky Bc. Lence Sukové na adresu bkbcbudejovice@bkb.cz do 20. 9. 2018. Bližší informace jsou uvedeny v příloze či na webových stránkách organizace www.bkb.cz.

Uveřejněno dne 5. 9. 2018

 

DOBROČINNÝ BĚH KOLEM JORDÁNU

V neděli 2. 9. 2018 se uskuteční již 2. ročník dobročinnného běhu kolem Jordánu, jehož výtěžek bude věnován na činnost Domácího hospice Jordán. Program bude zahájen v 15:30 hod. v areálu Stadionu Mír v Táboře. Na programu budou jednak symbolické běhy a od 17:00 hodin pak přijde na řadu hlavní závod na 5,5 km. Pro děti bude připraven dětský koutek se setem dětské atletiky a velkoplošné omalovánky. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení a dobročinná káva. Podrobné informace o celé akce a programu naleznete na webových stránkách hospicu Jordán. Partnerem závodu je Atletika Tábor a celá akce se koná pod záštitou starosty Tábora, Ing. Jiřího Fišera.

Uveřejněno dne 29. 8. 2018

 

SENIOR HRÁTKY JIŽ POTŘETÍ

Již v úterý 28. 8. 2018 startuje v Českém Krumlově 3. ročník akce Senior Hrátky. Informačně - kulturní odpoledně proběhne v celkem 7 městech Jihočeského kraje a pro jeho návštěvníky je zdarma. " Na seniorských hrátkách 2018 se naši dříve narození spoluobčané mohou seznámit s kontaktními centry Senior Point, která poskytují sociální poradenství, pomohou s ovládáním moderních technologií, pořádají kroužky rukodělných prací nebo nabízejí možnost společenského setkávání," nastínila hejtmanka Ivana Stráská a doplnila, že na programu bude i navazující projekt Senior Pas, který nabízí držitelům slevy a různé další výhody.
Podrobný program včetně místa a času konání jednotlivých akcí naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 27. 8. 2018

 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra zřídilo webové stránky www.socialnibydleni.mspv.cz, kde jsou přehledně uvedeny kompletní informace týkající se tématu sociálního bydlení v České republice. Stránky jsou určeny pro občany, pro obce i pro nestátní neziskové organizace. Mimo jiné zde naleznete informace o finanční podpoře bydlení, o sociálních službách souvisejících se sociálním bydlením a také jsou zde sdíleny příklady dobré praxe z celkem 16 obcí České republiky.

Uveřejněno dne 21. 8. 2018

 

IROP - VÝZVA Č. 81 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽEB II

do 29. 11. 2018 je možné předkládat žádosi zaměřené na rozvoj sociálních služeb v rámci Výzvy č. 81 Integrovaného operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena mimo jiné na nákup, rejonstrukci či výstavbu objektu nebo na pořízení vybavení a nákup automobilu pro terénní sociální služby. Doposud byly podány celkem 4 žádosti do této Výzvy, které jsou nyní ve fázi hodnocení. Z celkové alokace, pokud tyto 4 žádosti budou úspěšné, zbývá ještě cca 30 %. Více informací naleznete na webových stránkách IROP.

Uveřejněno dne 27. 7. 2018

 

OMEZENÍ/PŘERUŠENÍ PROVOZU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V sekci Registrace sociálních služeb naleznete dokument jak správně postupovat v případě, že má dojít k omezení nebo přerušení provozu poskytování sociální služby. Postup byl uveřejněn i z důvodu eliminace případů, kdy bylo zjištěno, že sociální služba nebyla klientům dostupná a nejednalo se o situace uvedené v dokumentu. 

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

METODIKA PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2019

Zastupitesltvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 6. 2018 Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, včetně jejich příloh. Všechny informace včetně kompletní dokumentace naleznete v sekci Účelová dotace.

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI 

Dne 21. 6. 2018 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 197/2018/ZK-14 schválen dokument Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který je účinný od 1. 7. 2018. 

V procesu plánování sociálních služeb je ve spolupráci s pracovními skupinami navržen koncept sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který zohledňuje dostatečnou kapacitu, požadovanou kvalitu a odpovídající místní dostupnost, zjištěné potřeby osob na území kraje a dostupné finanční a jiné zdroje. Samotné hodnocení se skládá ze dvou částí - kvalifikační předpoklady a věcné hodnocení. Koncept sítě bude následně naplňován konkrétními sociálními službami a tím bude vytvořena základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

AŽ DO KONCE - MOJE PRÁCE V HOSPICI

Již pouze 10 dnů, tj. do 30. června 2018,  bude  v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) probíhat výstava na téma "moje práce v hospici". Vše, co předchází výjezdům týmu Domácího Hospice Jordán zachytili na svých fotograficích studenti Střední školy ART ECON Praha.

Dne 21. června 2018 bude navíc výstava obohacena komentovanou prohlídkou, která bude zahájena ve 13:30 hodin. Podrobné informace o celé výstavě naleznete na plakátu.

Uveřejněno dne 20. 6. 2018

 

ČERVNOVÉ AKCE V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

Centrum sociálních služeb Emausy připravilo ve svých prostorách na měsíc červen 2018 zajímavý program. Těšit se můžete na filmový večer nebo zahradní slavnost.

21. června 2018 se uskuteční  od 14:00 hodin Zahradní slavnost, v rámci které bude hra na harfu doplněna vystoupením mikromagie. Více informací naleznete v Pozvánce.

26. června 2018 bude ve  14:00 hodin zahájen Filmový večer, na kterém Vás přivítá Gabriel Švejda, rektor filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2018

 

MINI FEST V PODZÁMČÍ

V sobotu 16. června 2018 se v Borovanech uskuteční od 13:00 hodin Mini Fest. Akci pořádá organizace Nazaret a pro účastníky je připraven bohatý především kulturní program, mimo vystoupení různých kapel, se mohou návštěvníci těšit na jógu v zahradě, prohlídku chráněných dílen právě v Nazaretu, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, připraveno bude domácí občerstvení. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Nazaretu.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

OTEVŘENÉ DVEŘE V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY a KAVÁRNA EMAUSY

Dne 12. června 2018 v časech mezi 8:30 - 11.30 a 13:30 - 15:00 budou v Centru sociálních služeb Emausy "Otevřené dveře" a všichni návštěvníci se mohou zúčastnit aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce. Současně zde od 14:00 hodin můžete navštívit Kavárnu, jejímž hostem bude tentokrát mimo jiné publicistka, novinářka, spisovatelka Hanka Hosnedlová. Podrobné informace nejdete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE CHYSTÁ DRUHÉ KOLO BURZY FILANTROPIE - 18. 6. 2018

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře neziskových organizací. V Burze filantropie mají donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou. 

Na burze budete moci shlédnout prezentaci projektů, které postoupily z hlasování veřejnosti a z hlasování donátorů. Přijďte nasát filantropickou atmosféru, zažít příjemné emoce a hlavně podpořit své kolegy z prezentujících organizací. Na burze je vstup volný, široká veřejnost vítána!

Postupující projekty na burzu jsou: 

- Food boxy pro Jižní Čechy (Potravinová banka Jihočeského kraje)

- A co děti s autismem (PAS), nemají si kde hrát! (Auticentrum)

- Nové prostory = zlepšení péče o pacienty (Roska ČB)

- Pořádná firma (Aditus)

- Mezigenerační centrum Petrklíč (KRC Petrklíč)

Budeme rádi, když svoji účast potvrdíte na odkazu zde (doba potvrzování účasti prodloužena do čtvrtka 14. 6. 2018). 

Více informací v pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

ARPIĎÁCKÁ POHODIČKA 2018

Již tuto neděli 10. června 2018 pořádá centrum Arpida (U Hvízdala 9, České Budějovice) další ročník charitativního hudebního odpoledne určeného pro děti a dospělé. Program začíná od 15:00 hodin a v jeho průběhu vystoupí mimo jiné Pavlína Jíšová, skupina SEM-TAM, skupina Nezmaři a další. Pro děti bude připravena škola žonglování, kejklířské divadlo nebo speciální fotokoutek. Vstupenky je možné zakoupit na recepci centra Arpida, v kavárně "Jiný svět", nebo on line na tomto odkazu. Děti do 6 let mají vstup na akci zdarma. Podrobné informace naleznete na stránkách centra Arpida.

Uveřejněno dne 6. 6. 2018

 

KONFERENCE "NASTAVME JASNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PÉČI O OSOBY S PAS"

Dne 19. června 2018 se od 9:30 hodin uskuteční konference, jejímž tématem bude péče o osoby s poruchou autistického spektra. Konference se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205). Podrobné informace o programu či podmínkách účasti naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 4. 6. 2018

 

SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PRACHATICE

Město Prachatice za podpory SOS Šumavsko, Jihočeského kraje a Evropské unie, zrealizovalo výstavu na téma Síťování sociálních služeb. Vernisáž se uskuteční 1. června 2018 od 13:00 hodin a 18. června od 18:00 hodin na Městském úřadě Prachatice, Velké náměstí 3. Vernisáž je zaměřena na  sociální a doprovodné služby, a bude zde možnost vyjádřit se a diskutovat nad sociálně a zdravotní oblastí na území města a ORP Prachatice. 

Uveřejněno dne 25. 5. 2018

 

CHYTRÁ PÉČE 

Městský úřad Prachatice zve na představení unikátní koncepce o CHYTRÉ PÉČI. Jde o moderní asistenční službu pro rodiče a prarodiče, aby mohli co nejdéle zůstat aktivní, samostatní a v bezpečí. Představení se koná 8. 6. 2018 od 9:00 hodin s Rostislavem Hauferem, MBA - ředitelem společnosti Chytrá péče. 

Více informací naleznete v pozvánce (.pdf).

Uveřejněno dne 25. 5. 2018

 

BENEFIČNÍ KONCERT K CELOSVĚTOVÉMU A NÁRODNÍMU DNI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Organizace ROSKA České Budějovice, která již od roku 1993 pomáhá liden s roztroušenou sklerózou, pořádá Benefiční koncert právě na podporu lidem s tímto onemocněním. Benefiční koncert se uskuteční dne 30. 5. 2018 od 14:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích. Podrobné informace včetně jmen vystupujících interpretů naleznete v programu koncertu.

Uveřejněno dne 22. 5. 2018

 

(NEJEN) ICOS BĚŽÍ PRO ICOS - PODPOŘTE NEVÍDANÉ - POBĚŽÍME 1/2 MARATON TAK, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI VAŠI PODPORU A PŘEKONALI SAMI SEBE!

Loni na českobudějovickém půlmaratonu podpořily ICOS Český Krumlov, o.p.s. čtyři desítky běžců a stovka dárců. Bylo zjevné, že se od pracovníků ICOS (zejména neběžců) jedná o nemalou oběť. Aby výzva byla skutečně výzvou a obětí i letos, přidali si řadu kilometrů navíc.

Akce se koná 2. června 2018 a na běžce můžete přispět jakoukoliv částkou, přes zabezpečený platební portál. vybrané peníze podpoří běžce morálně, fakticky ale půjdou na podporu služeb ICOS, konkrétně na podporu dobrovolnických programů pro seniory, děti mladé lidi se zdravotním postižemí a na službu osobní asistence pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory. Pro dárce jsou připravené lákavé bonusy.

Více informací a přispět je možné na tomto odkazu: https://www.darujeme.cz/vyzva/1200521

Uveřejněno dne 21. 5. 2018

 

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018

I pro letošní rok Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2018".

Obě soutěže podporují projekty, neinvestičního charakteru, zabývající se podporou rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o především podporu pro-rodinných či pro-seniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.

Obou soutěží se mohou zúčastnit všechny obce České republiky a své žádosti do soutěží mohou podávat do 22. 6. 2018.

Víc informací o soutěžích naleznete na: https://www.mpsv.cz/cs/33510

Uveřejněno dne 21. 5. 2018

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Pro tvorbu tohoto dokumentu byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. V rámci procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla navržena síť sociálních služeb na území Jihočeského kraje, která je součástí tohoto dokumentu. Naplňování krajské sítě bude probíhat ve vzájemné spolupráci kraje a obcí. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTU SPRSS JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl dokument SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018. Přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání, je k dispozici zde (.pdf).

Uveřejněno dne 18. 5. 2018

 

SEBEOBRANA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. v rámci realizace projektu "Učením ke zdraví" pořádá kurz sebeobrany určený seniorům a zdravotně postiženým. Kurz je pro jeho účastníky zdarma. V květnu 2018 se uskuteční v Písku a v červnu pak ve Strakonicích. Podrobné informace včetně místa a času konání naleznete pod následujícími odkazy Sebeobrana Písek, Sebeobrana Strakonice.

Uveřejněno dne 16. 5. 2018

 

PUSŤTE KAČKU NA POMOC DĚTEM S HANDICAPEM

Letos proběhne již 7. ročník dobročinného závodu plastových kachniček "PUSŤ KAČKU" na podporu dětí s handicapem. Hromadné vypouštění a samotný závod plastových kaček se bude konat 10.6.2018 od 13:00 hodin ve Vodáckem areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Letošní ročník s sebou přináší i řadu novinek, mimo jiné byly již spuštěny nové webové stránky závodu www.pustkacku.cz, kde je možné již nyní zakoupit startovní číslo.

Tyto netradiční závody pořádají APLA Jižní čechy, z.ú. a I MY, o.p.s., organizace, které dlouhodobě zaměřují svoji činnost na pomoc znevýhodněným dětem. Podrobné informace včetně bohatého doprovodného programu pro děti naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 11. 5. 2018

 

MODRÝ BĚH

Dne 12. 5. 2018 se v parku Stromovka v Českých Budějovicích uskuteční již VI. ročník Modrého běhu. Registrace bude zahájena v 9:30 hodin u dětského hřiště. Modrý běh pořádají Autisté Jihu, spolek a Auticentrum, o.p.s. Modrý běh je součástí celosvětové kampaně "Light it up blue" na podporu lidí s autismem. Výtěžek z běhu bude využit na vybudování hřiště pro děti s autismem. Po celý den je připraven bohatý doprovodný program. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 9. 5. 2018

 

VÝSTAVA V RÁMCI CYKLU: UM SENIORŮ

Od 3. 5. 2018 je v prostorách Senior Pointu v Prachaticích (Zlatá stezka 145) k vidění výstava skupinky absolventů Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku v Písku. Výstava vznikla ve spolupráci s Radou seniorů z Písku v rámci cyklu Um seniorů. Se samotnými autory jednotlivých děl je možné se setkat 30. května 2018 od 10:00 hodin v prostorách Senior Pointu, Prachatice. Všechny informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 27. 4. 2018

 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - METODICKÝ POKYN Č. 1/2018

Odbor sociálních věcí vydal Metodický pokyn č. 1 /2018 vztahujícící se k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě v Jihočeském kraji. Metodický pokyn č. 1/2018 upřesňuje postup pro předkládání Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby. Součástí Metodického pokynu jsou i názorné příklady pro různé druhy a formy sociálních služeb. Metodický pokyn je k dispozici v sekci Plánování sociálních služeb.

V případě dotazů kontaktujte referenta pro plánování sociálních služeb Mgr. Moniku Hanzelyovou e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 814.

Uveřejněno dne 19. 4. 2018

 

OHLÉDNUTÍ ZA KULATÝMI STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V průběhu měsíce března a dubna 2018 zorganizoval Odbor sociálních věcí Jihočeského kraje celkem 6 setkání s poskytovateli sociálních služeb zajišťujících sociální služby na území Jihočeského kraje. Společným tématem pro jednotlivé termíny bylo představení nových Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, seznámení se s důležitými dokumenty procesu tvorby sítě sociálních služeb a dostatek prostoru byl věnován i dotazům poskytovatelů. Celkem se kulatých stolů zúčastnilo 235 zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Kulaté stoly byly realizovány v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II", reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/15_007/0003792.


Autor fotografie: OSOV JčK

Uveřejněno dne 18. 4. 2018

 

JARNÍ TRADICE SPOJENÉ S OSLAVOU DNE ZEMĚ

Jarní tradice spojená s oslavou Dne Země se uskuteční 19. 4. 2018 od 10:00 hodin a 20. 4. 2018 od 15:00 hodin v prostorách zahrady Chelčického domova sv. Linarta. Čeká Vás jarní tvoření v přírodní zahradě s uživateli Domova a dětmi z Mateřské školy, soutěže a mnoho dalších aktivit.

Podrobné informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 16. 4. 2018

 

WORKSHOP - I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME

Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s Asociací organizací neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zve na workshop I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME, který se koná dne 11. 6. 2018 v čase 10:00 - 16:00 v Praze, Jungmannova 745/24. Workshop je zaměřený na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení. 

Podrobné informace naleznete v pozvánce. 

Uveřejněno dne 11. 4. 2018

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

Od 7. 5. 2018 až do 18. 5. 2018 do 12:00 hodin bude možné podávat žádosti do Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018. Celková alokace Programu činí 32 501 168, 94 Kč a podávat žádosti je možné celkem do čtyř opatření. Podrobné informace včetně příslušných fromulářů naleznete v sekci Programové dotace Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 10. 4. 2018

 

CENTRUM SOCIÁLNCÍH POMOCI VODŇANY - "FIRMA PRO ZDRAVÍ"

Dne 3. dubna 2018 převzala ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany certifikát "Firma pro zdraví". Certifikát mohou získat firmy za realizaci projektů a dlouhodobého programu v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců. Centrum sociální pomoci Vodňany se zaregistrovalo v roce 2017 a jeho strategie s cílem zlepšit zdravotní stav zaměstnanců, podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházení vzniku nemoci, mu přineslo toto ocenění. Více informací naleznete na webových stránkách Centra sociální pomoci.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

WORKSHOP - POMŮCKY PŘI INKONTINENCI

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pořádá workshop speciálně zaměřený na pomůcky pro inkontinenci. Odborným hostem workshopu bude zástupce společnosti Hartmann Rico, a.s. Workshop se uskuteční dne 9. 4. 2018 od 13:00 hodin v Centru Univerzita Tábor. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PALIATIVNÍ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI

Jihočeský kraj aktuálně připravuje Koncepci paliativní péče Jihočeského kraje. Snahou Jihočeského kraje je nastavit koordinovaný a komplexní systém paliativní péče v kraji. Cílem kraje je podporovat odbornost, kvalitu a dostupnost služeb paliativní péče. V kontextu s nově vzniklým institutem mobilní specializované paliativní péče si Jihočeský kraj dovoluje pozvat všechny poskytovatele zdravotních služeb a potencilnální zájemce o poskytování mobilní specializované paliativní péče na diskusní setkání, jehož předmětem je výměna zkušeností, představení záměrů a připomínek k oblasti paliativní péče v Jihočeském kraji.

Setkání se uskuteční dne 9. 4. 2018, od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 208 (budova Krajského úřadu, ulice B. Němcové 49/3, České Budějovice). V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti včetně počtu osob na email turkova@kraj-jihocesky.cz.

Uveřejněno dne 27. 3. 2018

 

PEŘÍČKOVÝ DEN V APLA JIŽNÍ ČECHY

Peříčkový týden potrvá od 1. dubna 2018 do 8. dubna 2018. Jedná se o celorepublikovou sbírku, jejímž cílem je jednak zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a současně vybrat finannčí příspěvek od dárců. Veřejná pouliční sbírka v rámci Peříčkového týdne, kterou společně organizují APLA Jižní Čechy, z.ú., Diakonie ČCE - středisko Rolnička a organizace I MY, o.p.s., se uskuteční dne 4. dubna 2018 v Táboře. Díky sbírce bude možné podpořit projekt "Přijedeme častěji i letos" zaměřený na celoroční intenzivnější podporu celkem 10 rodin dětí s autismem.

Uveřejněno dne 26. 3. 2018

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority. 

Zpracovaný dokument společně s formulářem k veřejnému připomínkování je k dispozici na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 na e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz.

Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU JE ZA DVEŘMI

Světový den porozumění autismu připadá v letošním roce na 2. dubna 2018. Jeho cílem je upozornit, informovat a zdůraznit fakt, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli smysluplně a důstojně žít v naší společnosti. APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje komplexní služby pro lidi s poruchou autistického spektra. Na území Jihočeského kraje funguje již od roku 2007 a její vizí je "Umět žít život s autismem".

Každoročně k příležitosti světového dne porozumění autismu připravuje APLA Jižní Čechy, z.ú. nejen osvětové akce pro veřejnost, ale také bohatý program pro děti. Více informací naleznete na webových strínkách organizace APLA Jižní Čechy,z.ú. Celé znění tiskové zprávy si také můžete přečíst zde.

        
Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Dne 26. března 2018 bude hostem "kavárny Emausy" PhDr. Jaromír Schel - mimo jiné galerista, předseda komise Seniorského senátu, člen Lions Clubu, zakladatel spolku Otakarova města. Setkání bude zahájeno ve 14.00 hodin. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

FIALKOVÝ PLES 2018

Již 3. ročník benefičního Fialkového plesání se bude konat 6. dubna 2018. Výtěžek z plesu bude jako každý rok použit na podporu osob se zdravotním postižením z Chelčického domova sv. Linharta. Ples se bude konat v restauraci na Pražáku ve Vodňanech. Podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ

Dne 21. 3. 2018 bude zahájena tradiční výstava prací senirorů v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Výstavu pořádá Senioři ČR z.s., Městská organizace Prachatice a Muzeum české loutky a cirkusu. Vystavené práce můžete shlédnout až do pátku 23. 3. 2018. Více informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

KULATÝ STŮL "STÁRNUTÍ VE ZDRAVÍ"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem a Zdravým městem Tábor pořádá dne 28. 3. 2018 Kulatý stůl na téma "Stárnutí ve zdraví". Podrobné informace naleznete v pozvánce. Program bude zahájen od 12:45 hodin a jeho součástí budou především panelové přednášky a diskuse na různá téma týkající se stárnutí, mimo jiné se bude diskutovat například o pohybu v seniorském věku, trénování paměti nebo praktickém využití kompenzačních pomůcek. Podrobný program je k dispozici zde.

Uveřejněno dne 16. 3. 2018

 

23 LET PRÁCE STŘEDISKA RANÉ PÉČE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Již celých 23 let poskytuje českobudějovické Středisko rané péče své služby klientům, mezi které patří především děti s vážnějším zrakovým postižením či kombinovaným postižením a jejich rodiče. Středisko rané péče pracuje s takto postiženými dětmi buď přímo v organizaci nebo nabízí rodičům návštěvy v domácím prostředí dítěte a to jedenkrát za měsíc. Poradkyně rané péče naučí rodiče a ukážou jim, jak s dítětem pracovat, aby byl vývoj jeho zraku a i dalších smyslů a motorických funkcí co nejvíce podpořen.

Navíc nabízí Středisko rané péče možnost funkčního vyšetření zraku, které je realizováno s ohledem na věk a schopnosti dítěte. V současné době se klienti mohou nechat vyšetřit ve Středisku rané péče v Českých Budějovicích od 3 zrakových terapeutek. Takto vysoký počet zrakových terapeutek v rámci České republiky má pouze středisko v Praze. Zároveň má českobudějovické středisko k dispozici unikátní preferenční Teller Acuity test, díky kterému je zrakové vyšetření přesnější.

Podrobné informace včetně rozhovoru se zrakovou terapeutkou naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 8. 3. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 3. VÝROČÍ SPOLKU SLUNEČNICE

K příležitosti 3. výročí Spolku Slunečnice se dne 27. 3. 2018 uskuteční Den otevřených dveří. Na účastníky bude čekat prohlídka prostor Spolku Slunečnice včetně nově zřízené edukační místnosti, interaktní prezentace poskytovaných služeb, prodejní výstava výrobků a malé občerstvení. Den otevřených dveří bude zahájen v 9:00 hodin a bude probíhat až do 16:00 hodin. Současně bude Spolek Slunečnice v průběhu měsíce března prezentovat svoji činnost na různých místech ve Vimperku a jeho okolí. Jejich seznam naleznete zde.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE

Dne 27. 3. 2018 se ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční setkání poskytovatelů sociální služby raná péče. Akci organizuje obecně propsěšná společnost I MY a Středisko rané péče, pobočka České Budějovice. Podrobné informace včetně jednotlivých bodů programu setkání naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

PŘEHLED VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY PRO ROK 2018

Do sekce Vyrovnávací platba 2018 byl vložen přehled vyrovnávací platby pro jednotlivé druhy sociálních služeb platný pro rok 2018. V průběhu měsíce září 2018 bude provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb s využitím ekonomických a personálních údajů za rok 2017, jež mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost vložit do OK systému do 30.6.2018.

Uveřejněno dne 6. 3. 2018

 

APPLA, JIŽNÍ ČECHY NA NOVÉ ADRESE

Appla, Jižní čechy, nezisková organizace poskytující služby osobám s autismem, nabízela doposud své služby klientům na dvou místech ve městě Tábor. Od 1. února 2018 získala organizace nové prostory od města Tábor a své klienty tak přivítá nově pouze na adrese Farského 887 (vedle sokolovny). Díky rozšíření prostor a koncentraci poskytování sociálních služeb do jedné budovy dojde k zeefektivnění práce s klienty. V nových prostorách bude možné poskytovat služby jak dětem s autismem, tak odděleně bude možné pracovat i s jejich s rodinami a se sourozenci. Organizace Appla, Jižní Cechy poskytuje své služby již od roku 2017. Pracoviště má v Táboře, kde je i sídlo organizace, a detašované pracoviště pak v Českých Budějovicích. Více informací naleznete na webových stránkách organizace.

Uveřejněno dne 5. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA KULATÉ STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jihočeský kraj bude v letošním roce zavádět nová Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (schváleno zastupitelstvem Jihočeského kraj, usnesením č. 434/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017). Nově budou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají zájem zařadit sociální službu do Sítě Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 povinni vyplnit Žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

V březnu a na začátku dubna budou probíhat kulaté stoly, kde bude formou prezentací a přednášek vysvětlen celý postup vyplňování žádostí včetně údajů, které bude potřebné doložit. 

V pozvánce jsou vypsané jednotlivé termíny konání kulatých stolů. Kapacita jednotlivých termínů je omezená. Jakmile si vyberete vyhovující datum, prosíme o rezervaci (včetně počtu osob - max. 2 osoby na organizace) na e-mail brettova@kraj-jihocesky.cz. Pokud bude kapacita Vámi vybraného termínu již naplněna, bude Vám obratem nabídnut jiný. 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Pozvánka na kulaté stoly zde.

Uveřejněno dne 1. 3. 2018

 

OCENĚNÍ ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci  jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala organizace 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete zde.

Uveřejněno dne 26. 2. 2018

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2018

V sekci Financování sociálních služeb byl uveřejněn přehled rozdělení finančích prostředků poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji v rámci dotačního řízení pro rok 2018. Rozdělení finančních prostředků bylo schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje na jednání dne 22. 2. 2018.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

VÝSTAVA "MŮJ ŠÁLEK KÁVY"

Výstavu zajímavých výtvarných děl klientů sociálně terapeutické dílny provozované Spolkem Slunečnice je možné v průběhu března shlédnout v kavárně Happy Coffe ve Vimperku (ul. 1.máje 116/13). Více informací o výstavě naleznete zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - ÚNOR 2018

Dne 22. 2. 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje, usnesením č. 19/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018, zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb a změny u sociálních služeb zařazených taktéž do podmíněné sítě, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.

V souladu s výše uvedeným bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. 

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018


INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb. Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Každý investiční záměr je posuzován krajským úřadem vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní informace k předkládanému projektu a k sociální službě, které se tento záměr týká. Důležité je doložení potřebnosti konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále je nutné v žádosti o vydání stanoviska uvést, jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby, po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. 

Všechny tyto podklady musí žadatel o vydání stanoviska doručit na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční podporu. 

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel.: 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

Postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům (.pdf)

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

KONZULTAČNÍ DNY MPSV V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na 1. pololetí roku 2018 jsou již naplánovány pravidelné termíny konzultačních dnů odboru podpory projektu Řídícího orgánu OP Zaměstnanost. Konzultační dny se v Českých Budějovicéch uskuteční v následujících termínech - 14. 3. 2018, 11. 4. 2018, 9.5. 2018 a 13. 6. 2018. Kontaktní osobou za organizátora je Mgr. Kateřina Pittnerová (katerina.pittnerova@mpsv.cz). Konzultační dny se budou konat v prostorách České správy sociálního zabezpečení na adrese A. Barcala 1461 v Českých Budějovicích. Přihlášky je možné zasílat na výše uvedený email kontaktní osoby a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání konzultace.
Cílem konzultačních dnů je bezplatně pskytnout zájemcům informace o Operačních programu Zaměstnanost, plánovaných výzvách, individuálně konzultovat projektové záměry.

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

ROK JINAK - PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Nadace Vodafone skrze své programy působí zejména v oblasti kvality života lidí s hendikepem, přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti lidí se ztíženým přístupem na trh práce, technologických inovací a udržitelných měst. 

Program ROK JINAK mohou využít lidé z byznysu a státní sféry, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Lidé z praxe přichází do programu Rok jinak se svými specifickými kompetencemi, které využívají k realizaci projektu a k celkovému rozvoji neziskové organizace. 

Více informací o programu zde

Uveřejněno dne 6. 2. 2018

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 7. 2. 2018, od 13:00 hodin se v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskuteční seminář pro žadatele dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více informací naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 5. 2. 2018

 

SBÍRKA OBLEČENÍ PRO OSOBY BEZ DOMOVA

Do konce února 2018 potrvá sbírka dámského a pánského oblečení určená na pomoc lidem bez domova. Sbírku organizuje nezisková organizace PREVENT 99, z.ú. Oblečení je možné nosit přímo do Kontaktních center Preventu v Českých Budějovicích, ve Strakonicích nebo v Prachaticích. Sběrná místa jsou otevřena každý pracovní den od 13:00 do 16:00 hodin. Vítáno je oblečení čisté a neroztrhané.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

INSPIRATIVNÍ VEČER V KLUBU R51 PLUS

Dne 6. února 2018 od 17:30 hodin  se v Riegrově 51 v Českých Budějovicích uskuteční inspirativní večer s oční lékařkou, cestovatelkou, fotografkou Stanislavou Brůhovou. Program večera pak doplní vyprávění Márie Pffeiferové o cestě a setkání s papežem. Podrobný program naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY" - ZMĚNA TERMÍNU

Oproti původně plánovanému termínu 1. 2. 2018 se setkání uskuteční ve čtvrtek 26. února 2018 od 14:00 hodin. Hostem kavárny Centra sociálních služeb Emausy bude novinář, spisovatel a cestovatel Hynek Klimek. Návštěvnici se mohou těšit na krásné obrázky a poutavé vyprávění o Šumavě. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 31. 1. 2018

 

KONFERENCE "ÚSKALÍ PEČUJÍCÍCH"

Unie pečujících z.s. ve spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. pořádá konferenci "Úskalí pečujících" určenou pro pečující, seniory i širokou veřejnost. Konference se uskuteční dne 30. 1. 2018, od 13:00 hodin v prostorách Městského úřadu Třeboň. Podrobné informace naleznete v Pozvánce a v programu konference.

Uveřejněno dne 22. 1. 2018

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí, pracoviště náhradní rodinné péče (odd. sociálně právní ochrany dětí),  hledá vhodné kandidáty na následující pozice:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - pracovní místo na dobu neurčitou s nástupem od 1. 4. 2018. Podrobné informace naleznete v Oznámení.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - EVIDENCE DĚTÍ - pracovní náplní je správa a evidence dětí, kterým je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči (osvojení nebo pěstounskou péči). Pracovní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s možným nástupem od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol se sociálně právním zaměřením.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - PSYCHOLOG - pracovní nápní je posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pracvoní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s nástupm ihned od 15. 3. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vysokých škol oboru psychologie.

Podrobné informace k výše uvedeným pracovním místům podá vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Eva Novotná, tel.: 380 720 641.

Uveřejněno dne 16. 1. 2018

 

PLES PRO HOSPIC SV. JANA, SV. VERONIKY A DOMOV MATKY VOJTĚCHY

Dne 3. 2. 2018 se uskuteční již tradiční benefiční ples na podporu Hospice Sv. Jana N. Neumanna, Domácího hospice sv. Veroniky a Domova matky Vojtěchy. Ples se bude konat v Národním domě v Prachaticích od 19:00 hodin. Bližší informace včetně místa prodeje vstupenek naleznete na Pozvánce.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

DOMÁCÍ HOSPIC SV. VERONIKY - ZMĚNA ADRESY

Od 1. ledna 2018 naleznete Domácí hospic sv. Veroniky na nové adrese Dobrovodská 105/32, České Budějovice. V případě, že byste měli zájem pomoci sv. Veronice s vybavením nových prostor, naleznete všechny potřebné informace na webových stránkách Domácího hospicu sv. Veronika.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

PÉČE O SENIORY A DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ - NOVÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizuje setkání firem se svými zástupci na téma "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné". Setkání se uskuteční 7. února 2018 od 10:00 hodin v Zasedacím sále obecního úřadu v Grainetu (Obere Hauptstrasse 11, Grainet). Předmětem setkání zástupců Zdravotně sociální fakulty a zástupců firem by mělo být představení stávajícího výzkumu v oblasti péče o seniory a osoby dlouhodobě nemocné, předání know-how s cílem zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 9. 1. 2018

 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018. 

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 18. 12. 2017

 

"POMOC RAZ 2"

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí nyní pro děti vystavené psychické zátěži novinku v podobě možnosti přijít do centra hned, bez nutnosti objednání a dlouhého čekání na termín. Každé úterý bude od 9:00 do 15:00 hodin tzv. "den pro neobjednané klienty", kdy bude dětem a dospívajícím pomáhat zkušený psycholog a v případě potřeby i dětský psychiatr. Další novinkou je služba "chat - online". Denně od 8:00 do 11:00 hodin je možné se na chat připojit a nezávazně a anonymně komunikovat s odborným pracovníkem o svých problémech a starostech. Projekt Chat - online byl podpořen v rámci sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Všechny potřebné informace včetně přístupu na chat naleznete na webových stárnkách Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Uvěřejněno dne: 14. 12. 2017

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save