Aktuality

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - METODICKÝ POKYN Č. 1/2018

Odbor sociálních věcí vydal Metodický pokyn č. 1 /2018 vztahujícící se k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě v Jihočeském kraji. Metodický pokyn č. 1/2018 upřesňuje postup pro předkládání Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby. Součástí Metodického pokynu jsou i názorné příklady pro různé druhy a formy sociálních služeb. Metodický pokyn je k dispozici v sekci Plánování sociálních služeb.

V případě dotazů kontaktujte referenta pro plánování sociálních služeb Mgr. Moniku Hanzelyovou e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 814.

Uveřejněno dne 19. 4. 2018

 

OHLÉDNUTÍ ZA KULATÝMI STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V průběhu měsíce března a dubna 2018 zorganizoval Odbor sociálních věcí Jihočeského kraje celkem 6 setkání s poskytovateli sociálních služeb zajišťujících sociální služby na území Jihočeského kraje. Společným tématem pro jednotlivé termíny bylo představení nových Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, seznámení se s důležitými dokumenty procesu tvorby sítě sociálních služeb a dostatek prostoru byl věnován i dotazům poskytovatelů. Celkem se kulatých stolů zúčastnilo 235 zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Kulaté stoly byly realizovány v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II", reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/15_007/0003792.


Autor fotografie: OSOV JčK

Uveřejněno dne 18. 4. 2018

 

JARNÍ TRADICE SPOJENÉ S OSLAVOU DNE ZEMĚ

Jarní tradice spojená s oslavou Dne Země se uskuteční 19. 4. 2018 od 10:00 hodin a 20. 4. 2018 od 15:00 hodin v prostorách zahrady Chelčického domova sv. Linarta. Čeká Vás jarní tvoření v přírodní zahradě s uživateli Domova a dětmi z Mateřské školy, soutěže a mnoho dalších aktivit.

Podrobné informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 16. 4. 2018

 

WORKSHOP - I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME

Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s Asociací organizací neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zve na workshop I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME, který se koná dne 11. 6. 2018 v čase 10:00 - 16:00 v Praze, Jungmannova 745/24. Workshop je zaměřený na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení. 

Podrobné informace naleznete v pozvánce. 

Uveřejněno dne 11. 4. 2018

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

Od 7. 5. 2018 až do 18. 5. 2018 do 12:00 hodin bude možné podávat žádosti do Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018. Celková alokace Programu činí 32 501 168, 94 Kč a podávat žádosti je možné celkem do čtyř opatření. Podrobné informace včetně příslušných fromulářů naleznete v sekci Programové dotace Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 10. 4. 2018

 

CENTRUM SOCIÁLNCÍH POMOCI VODŇANY - "FIRMA PRO ZDRAVÍ"

Dne 3. dubna 2018 převzala ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany certifikát "Firma pro zdraví". Certifikát mohou získat firmy za realizaci projektů a dlouhodobého programu v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců. Centrum sociální pomoci Vodňany se zaregistrovalo v roce 2017 a jeho strategie s cílem zlepšit zdravotní stav zaměstnanců, podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházení vzniku nemoci, mu přineslo toto ocenění. Více informací naleznete na webových stránkách Centra sociální pomoci.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

WORKSHOP - POMŮCKY PŘI INKONTINENCI

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pořádá workshop speciálně zaměřený na pomůcky pro inkontinenci. Odborným hostem workshopu bude zástupce společnosti Hartmann Rico, a.s. Workshop se uskuteční dne 9. 4. 2018 od 13:00 hodin v Centru Univerzita Tábor. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PALIATIVNÍ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI

Jihočeský kraj aktuálně připravuje Koncepci paliativní péče Jihočeského kraje. Snahou Jihočeského kraje je nastavit koordinovaný a komplexní systém paliativní péče v kraji. Cílem kraje je podporovat odbornost, kvalitu a dostupnost služeb paliativní péče. V kontextu s nově vzniklým institutem mobilní specializované paliativní péče si Jihočeský kraj dovoluje pozvat všechny poskytovatele zdravotních služeb a potencilnální zájemce o poskytování mobilní specializované paliativní péče na diskusní setkání, jehož předmětem je výměna zkušeností, představení záměrů a připomínek k oblasti paliativní péče v Jihočeském kraji.

Setkání se uskuteční dne 9. 4. 2018, od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 208 (budova Krajského úřadu, ulice B. Němcové 49/3, České Budějovice). V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti včetně počtu osob na email turkova@kraj-jihocesky.cz.

Uveřejněno dne 27. 3. 2018

 

PEŘÍČKOVÝ DEN V APLA JIŽNÍ ČECHY

Peříčkový týden potrvá od 1. dubna 2018 do 8. dubna 2018. Jedná se o celorepublikovou sbírku, jejímž cílem je jednak zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a současně vybrat finannčí příspěvek od dárců. Veřejná pouliční sbírka v rámci Peříčkového týdne, kterou společně organizují APLA Jižní Čechy, z.ú., Diakonie ČCE - středisko Rolnička a organizace I MY, o.p.s., se uskuteční dne 4. dubna 2018 v Táboře. Díky sbírce bude možné podpořit projekt "Přijedeme častěji i letos" zaměřený na celoroční intenzivnější podporu celkem 10 rodin dětí s autismem.

Uveřejněno dne 26. 3. 2018

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority. 

Zpracovaný dokument společně s formulářem k veřejnému připomínkování je k dispozici na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 na e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz.

Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU JE ZA DVEŘMI

Světový den porozumění autismu připadá v letošním roce na 2. dubna 2018. Jeho cílem je upozornit, informovat a zdůraznit fakt, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli smysluplně a důstojně žít v naší společnosti. APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje komplexní služby pro lidi s poruchou autistického spektra. Na území Jihočeského kraje funguje již od roku 2007 a její vizí je "Umět žít život s autismem".

Každoročně k příležitosti světového dne porozumění autismu připravuje APLA Jižní Čechy, z.ú. nejen osvětové akce pro veřejnost, ale také bohatý program pro děti. Více informací naleznete na webových strínkách organizace APLA Jižní Čechy,z.ú. Celé znění tiskové zprávy si také můžete přečíst zde.

        
Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Dne 26. března 2018 bude hostem "kavárny Emausy" PhDr. Jaromír Schel - mimo jiné galerista, předseda komise Seniorského senátu, člen Lions Clubu, zakladatel spolku Otakarova města. Setkání bude zahájeno ve 14.00 hodin. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

FIALKOVÝ PLES 2018

Již 3. ročník benefičního Fialkového plesání se bude konat 6. dubna 2018. Výtěžek z plesu bude jako každý rok použit na podporu osob se zdravotním postižením z Chelčického domova sv. Linharta. Ples se bude konat v restauraci na Pražáku ve Vodňanech. Podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ

Dne 21. 3. 2018 bude zahájena tradiční výstava prací senirorů v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Výstavu pořádá Senioři ČR z.s., Městská organizace Prachatice a Muzeum české loutky a cirkusu. Vystavené práce můžete shlédnout až do pátku 23. 3. 2018. Více informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

KULATÝ STŮL "STÁRNUTÍ VE ZDRAVÍ"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem a Zdravým městem Tábor pořádá dne 28. 3. 2018 Kulatý stůl na téma "Stárnutí ve zdraví". Podrobné informace naleznete v pozvánce. Program bude zahájen od 12:45 hodin a jeho součástí budou především panelové přednášky a diskuse na různá téma týkající se stárnutí, mimo jiné se bude diskutovat například o pohybu v seniorském věku, trénování paměti nebo praktickém využití kompenzačních pomůcek. Podrobný program je k dispozici zde.

Uveřejněno dne 16. 3. 2018

 

23 LET PRÁCE STŘEDISKA RANÉ PÉČE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Již celých 23 let poskytuje českobudějovické Středisko rané péče své služby klientům, mezi které patří především děti s vážnějším zrakovým postižením či kombinovaným postižením a jejich rodiče. Středisko rané péče pracuje s takto postiženými dětmi buď přímo v organizaci nebo nabízí rodičům návštěvy v domácím prostředí dítěte a to jedenkrát za měsíc. Poradkyně rané péče naučí rodiče a ukážou jim, jak s dítětem pracovat, aby byl vývoj jeho zraku a i dalších smyslů a motorických funkcí co nejvíce podpořen.

Navíc nabízí Středisko rané péče možnost funkčního vyšetření zraku, které je realizováno s ohledem na věk a schopnosti dítěte. V současné době se klienti mohou nechat vyšetřit ve Středisku rané péče v Českých Budějovicích od 3 zrakových terapeutek. Takto vysoký počet zrakových terapeutek v rámci České republiky má pouze středisko v Praze. Zároveň má českobudějovické středisko k dispozici unikátní preferenční Teller Acuity test, díky kterému je zrakové vyšetření přesnější.

Podrobné informace včetně rozhovoru se zrakovou terapeutkou naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 8. 3. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 3. VÝROČÍ SPOLKU SLUNEČNICE

K příležitosti 3. výročí Spolku Slunečnice se dne 27. 3. 2018 uskuteční Den otevřených dveří. Na účastníky bude čekat prohlídka prostor Spolku Slunečnice včetně nově zřízené edukační místnosti, interaktní prezentace poskytovaných služeb, prodejní výstava výrobků a malé občerstvení. Den otevřených dveří bude zahájen v 9:00 hodin a bude probíhat až do 16:00 hodin. Současně bude Spolek Slunečnice v průběhu měsíce března prezentovat svoji činnost na různých místech ve Vimperku a jeho okolí. Jejich seznam naleznete zde.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE

Dne 27. 3. 2018 se ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční setkání poskytovatelů sociální služby raná péče. Akci organizuje obecně propsěšná společnost I MY a Středisko rané péče, pobočka České Budějovice. Podrobné informace včetně jednotlivých bodů programu setkání naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

PŘEHLED VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY PRO ROK 2018

Do sekce Vyrovnávací platba 2018 byl vložen přehled vyrovnávací platby pro jednotlivé druhy sociálních služeb platný pro rok 2018. V průběhu měsíce září 2018 bude provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb s využitím ekonomických a personálních údajů za rok 2017, jež mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost vložit do OK systému do 30.6.2018.

Uveřejněno dne 6. 3. 2018

 

APPLA, JIŽNÍ ČECHY NA NOVÉ ADRESE

Appla, Jižní čechy, nezisková organizace poskytující služby osobám s autismem, nabízela doposud své služby klientům na dvou místech ve městě Tábor. Od 1. února 2018 získala organizace nové prostory od města Tábor a své klienty tak přivítá nově pouze na adrese Farského 887 (vedle sokolovny). Díky rozšíření prostor a koncentraci poskytování sociálních služeb do jedné budovy dojde k zeefektivnění práce s klienty. V nových prostorách bude možné poskytovat služby jak dětem s autismem, tak odděleně bude možné pracovat i s jejich s rodinami a se sourozenci. Organizace Appla, Jižní Cechy poskytuje své služby již od roku 2017. Pracoviště má v Táboře, kde je i sídlo organizace, a detašované pracoviště pak v Českých Budějovicích. Více informací naleznete na webových stránkách organizace.

Uveřejněno dne 5. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA KULATÉ STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jihočeský kraj bude v letošním roce zavádět nová Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (schváleno zastupitelstvem Jihočeského kraj, usnesením č. 434/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017). Nově budou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají zájem zařadit sociální službu do Sítě Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 povinni vyplnit Žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

V březnu a na začátku dubna budou probíhat kulaté stoly, kde bude formou prezentací a přednášek vysvětlen celý postup vyplňování žádostí včetně údajů, které bude potřebné doložit. 

V pozvánce jsou vypsané jednotlivé termíny konání kulatých stolů. Kapacita jednotlivých termínů je omezená. Jakmile si vyberete vyhovující datum, prosíme o rezervaci (včetně počtu osob - max. 2 osoby na organizace) na e-mail brettova@kraj-jihocesky.cz. Pokud bude kapacita Vámi vybraného termínu již naplněna, bude Vám obratem nabídnut jiný. 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Pozvánka na kulaté stoly zde.

Uveřejněno dne 1. 3. 2018

 

OCENĚNÍ ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci  jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala organizace 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete zde.

Uveřejněno dne 26. 2. 2018

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2018

V sekci Financování sociálních služeb byl uveřejněn přehled rozdělení finančích prostředků poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji v rámci dotačního řízení pro rok 2018. Rozdělení finančních prostředků bylo schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje na jednání dne 22. 2. 2018.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

VÝSTAVA "MŮJ ŠÁLEK KÁVY"

Výstavu zajímavých výtvarných děl klientů sociálně terapeutické dílny provozované Spolkem Slunečnice je možné v průběhu března shlédnout v kavárně Happy Coffe ve Vimperku (ul. 1.máje 116/13). Více informací o výstavě naleznete zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - ÚNOR 2018

Dne 22. 2. 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje, usnesením č. 19/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018, zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb a změny u sociálních služeb zařazených taktéž do podmíněné sítě, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.

V souladu s výše uvedeným bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. 

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018


INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb. Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Každý investiční záměr je posuzován krajským úřadem vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní informace k předkládanému projektu a k sociální službě, které se tento záměr týká. Důležité je doložení potřebnosti konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále je nutné v žádosti o vydání stanoviska uvést, jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby, po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. 

Všechny tyto podklady musí žadatel o vydání stanoviska doručit na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční podporu. 

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel.: 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

Postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům (.pdf)

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

KONZULTAČNÍ DNY MPSV V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na 1. pololetí roku 2018 jsou již naplánovány pravidelné termíny konzultačních dnů odboru podpory projektu Řídícího orgánu OP Zaměstnanost. Konzultační dny se v Českých Budějovicéch uskuteční v následujících termínech - 14. 3. 2018, 11. 4. 2018, 9.5. 2018 a 13. 6. 2018. Kontaktní osobou za organizátora je Mgr. Kateřina Pittnerová (katerina.pittnerova@mpsv.cz). Konzultační dny se budou konat v prostorách České správy sociálního zabezpečení na adrese A. Barcala 1461 v Českých Budějovicích. Přihlášky je možné zasílat na výše uvedený email kontaktní osoby a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání konzultace.
Cílem konzultačních dnů je bezplatně pskytnout zájemcům informace o Operačních programu Zaměstnanost, plánovaných výzvách, individuálně konzultovat projektové záměry.

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

ROK JINAK - PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Nadace Vodafone skrze své programy působí zejména v oblasti kvality života lidí s hendikepem, přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti lidí se ztíženým přístupem na trh práce, technologických inovací a udržitelných měst. 

Program ROK JINAK mohou využít lidé z byznysu a státní sféry, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Lidé z praxe přichází do programu Rok jinak se svými specifickými kompetencemi, které využívají k realizaci projektu a k celkovému rozvoji neziskové organizace. 

Více informací o programu zde

Uveřejněno dne 6. 2. 2018

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 7. 2. 2018, od 13:00 hodin se v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskuteční seminář pro žadatele dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více informací naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 5. 2. 2018

 

SBÍRKA OBLEČENÍ PRO OSOBY BEZ DOMOVA

Do konce února 2018 potrvá sbírka dámského a pánského oblečení určená na pomoc lidem bez domova. Sbírku organizuje nezisková organizace PREVENT 99, z.ú. Oblečení je možné nosit přímo do Kontaktních center Preventu v Českých Budějovicích, ve Strakonicích nebo v Prachaticích. Sběrná místa jsou otevřena každý pracovní den od 13:00 do 16:00 hodin. Vítáno je oblečení čisté a neroztrhané.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

INSPIRATIVNÍ VEČER V KLUBU R51 PLUS

Dne 6. února 2018 od 17:30 hodin  se v Riegrově 51 v Českých Budějovicích uskuteční inspirativní večer s oční lékařkou, cestovatelkou, fotografkou Stanislavou Brůhovou. Program večera pak doplní vyprávění Márie Pffeiferové o cestě a setkání s papežem. Podrobný program naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY" - ZMĚNA TERMÍNU

Oproti původně plánovanému termínu 1. 2. 2018 se setkání uskuteční ve čtvrtek 26. února 2018 od 14:00 hodin. Hostem kavárny Centra sociálních služeb Emausy bude novinář, spisovatel a cestovatel Hynek Klimek. Návštěvnici se mohou těšit na krásné obrázky a poutavé vyprávění o Šumavě. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 31. 1. 2018

 

KONFERENCE "ÚSKALÍ PEČUJÍCÍCH"

Unie pečujících z.s. ve spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. pořádá konferenci "Úskalí pečujících" určenou pro pečující, seniory i širokou veřejnost. Konference se uskuteční dne 30. 1. 2018, od 13:00 hodin v prostorách Městského úřadu Třeboň. Podrobné informace naleznete v Pozvánce a v programu konference.

Uveřejněno dne 22. 1. 2018

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí, pracoviště náhradní rodinné péče (odd. sociálně právní ochrany dětí),  hledá vhodné kandidáty na následující pozice:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - pracovní místo na dobu neurčitou s nástupem od 1. 4. 2018. Podrobné informace naleznete v Oznámení.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - EVIDENCE DĚTÍ - pracovní náplní je správa a evidence dětí, kterým je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči (osvojení nebo pěstounskou péči). Pracovní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s možným nástupem od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol se sociálně právním zaměřením.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - PSYCHOLOG - pracovní nápní je posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pracvoní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s nástupm ihned od 15. 3. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vysokých škol oboru psychologie.

Podrobné informace k výše uvedeným pracovním místům podá vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Eva Novotná, tel.: 380 720 641.

Uveřejněno dne 16. 1. 2018

 

PLES PRO HOSPIC SV. JANA, SV. VERONIKY A DOMOV MATKY VOJTĚCHY

Dne 3. 2. 2018 se uskuteční již tradiční benefiční ples na podporu Hospice Sv. Jana N. Neumanna, Domácího hospice sv. Veroniky a Domova matky Vojtěchy. Ples se bude konat v Národním domě v Prachaticích od 19:00 hodin. Bližší informace včetně místa prodeje vstupenek naleznete na Pozvánce.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

DOMÁCÍ HOSPIC SV. VERONIKY - ZMĚNA ADRESY

Od 1. ledna 2018 naleznete Domácí hospic sv. Veroniky na nové adrese Dobrovodská 105/32, České Budějovice. V případě, že byste měli zájem pomoci sv. Veronice s vybavením nových prostor, naleznete všechny potřebné informace na webových stránkách Domácího hospicu sv. Veronika.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

PÉČE O SENIORY A DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ - NOVÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizuje setkání firem se svými zástupci na téma "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné". Setkání se uskuteční 7. února 2018 od 10:00 hodin v Zasedacím sále obecního úřadu v Grainetu (Obere Hauptstrasse 11, Grainet). Předmětem setkání zástupců Zdravotně sociální fakulty a zástupců firem by mělo být představení stávajícího výzkumu v oblasti péče o seniory a osoby dlouhodobě nemocné, předání know-how s cílem zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 9. 1. 2018

 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018. 

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 18. 12. 2017

 

"POMOC RAZ 2"

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí nyní pro děti vystavené psychické zátěži novinku v podobě možnosti přijít do centra hned, bez nutnosti objednání a dlouhého čekání na termín. Každé úterý bude od 9:00 do 15:00 hodin tzv. "den pro neobjednané klienty", kdy bude dětem a dospívajícím pomáhat zkušený psycholog a v případě potřeby i dětský psychiatr. Další novinkou je služba "chat - online". Denně od 8:00 do 11:00 hodin je možné se na chat připojit a nezávazně a anonymně komunikovat s odborným pracovníkem o svých problémech a starostech. Projekt Chat - online byl podpořen v rámci sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Všechny potřebné informace včetně přístupu na chat naleznete na webových stárnkách Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Uvěřejněno dne: 14. 12. 2017

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save